De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Huurverhoging

Hoe wordt mijn inkomen bepaald?

Het inkomen is het verzamelinkomen (of het huishoudinkomen), zoals de Belastingdienst dat bepaalt over het jaar 2016. Het gaat dan om het gezamenlijk inkomen van iedereen in de woning. Voor kinderen die nog thuis wonen tot 23 jaar geldt dat een inkomen tot €19.758 niet meetelt.

Wat zijn de huurverhogingspercentages in 2018?

In het overzicht hieronder vind je alle huurverhogingspercentages voor 2018.

Hoe zit het met de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ook dit jaar voert Stadswonen Rotterdam een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dat betekent dat huurders met een huishoudinkomen (peiljaar 2016) boven €41.056 een huurverhoging krijgen van 5,4%. Dit is een wettelijk bepaald percentage.

Waarom maakt Stadswonen Rotterdam uitzondering voor minima?

Omdat wij vinden dat deze meevaller terecht moet komen bij mensen die dat het meest nodig hebben. Daarbij baseren we ons op berekeningen van het Nibud (instituut voor budgetvoorlichting) en de uitkomsten van het RIGO-onderzoek naar betaalbaarheidsrisico’s, dat laat zien dat betaalbaarheid vooral onder druk staat bij groepen mensen met de laagste inkomens.

Hoe komt Stadswonen Rotterdam aan mijn inkomen?

Van de Belastingdienst heb je een bericht ontvangen dat wij de categorie, waarin je inkomen valt, hebben opgevraagd. Wij weten dus niet wat je inkomen is. De Belastingdienst heeft aan jou en aan Stadswonen Rotterdam doorgegeven in welke categorie je inkomen valt. Op basis van die gegevens wordt jouw huurverhogingspercentage voor dit jaar bepaald.

Kan Stadswonen Rotterdam nog meer doen met de inkomensverklaring van de Belastingdienst?

Nee. Dat is vastgelegd in de wet. We mogen de verklaring alleen gebruiken om de inkomensafhankelijke huurverhoging te onderbouwen. Ook mogen we de gegevens van de Belastingdienst niet langer bewaren dan nodig. Na uiterlijk een jaar moeten wij alles vernietigen.

Hoe dien ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Stadswonen Rotterdam heeft de wettelijke regels rond de huurverhoging zorgvuldig toegepast. Als je meent dat bij het berekenen van de huurverhoging fouten zijn gemaakt, je inkomen is gedaald of gaat dalen, of dat je in aanmerking komt voor één van de uitzonderingen, dan kon je tot en met 30 juni 2018 bezwaar indienen.
Wat moet ik doen als mijn inkomen niet klopt?

Als je van mening bent dat er een foutieve verklaring is afgegeven door de Belastingdienst,  kan je op grond daarvan het online bezwaarformulier invullen (uiterlijk 30 juni 2018). Wij vragen dan een tweede verklaring op. Luidt die tweede verklaring anders, dan passen wij de huurverhoging aan. Is die verklaring hetzelfde, dan voeren wij de huurverhoging door.

Let op: Als je van mening bent dat de Belastingdienst ons een verkeerd inkomen heeft doorgegeven, is het verstandig om bij de Belastingdienst aan te geven wat er niet klopt. Anders is de kans groot dat de tweede verklaring weer dezelfde foute informatie bevat en dat je bezwaar wordt afgewezen.

Ik heb bezwaar ingediend. Wanneer kan ik antwoord verwachten?

Je krijgt binnen een maand antwoord op het bezwaar.

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Je kunt een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst op deze manier:

  1. Log in op Mijn Belastingdienst.
  2. Ga na inloggen naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
  3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover je de inkomensverklaring wilt hebben.
  4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
  5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.

Hulp nodig? Bel dan de Belastingtelefoon via 0800-0543

De inkomensverklaring van 2017 is vanaf 1 juni beschikbaar.

Waarom hebben jullie een inkomensverklaring nodig?

Door middel van een inkomensverklaring kunnen wij zien welk inkomen jij of je partner/inwonende huisgenoot had in 2016 of 2017. Op basis daarvan kijken wij welk huurverhogingspercentage daarbij past.

 

Hoe kom ik aan een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP)?

Dit uittreksel kun je opvragen bij de Gemeente Rotterdam. Hiervoor kun je terecht op de website van de Gemeente Rotterdam of contact opnemen via het telefoonnummer 14010.

Waarom hebben jullie het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) nodig?

Door middel van het uittreksel kunnen wij zien hoeveel personen op jouw adres ingeschreven staan. Op die manier kunnen wij je een passende huurverhoging geven.

Wat gebeurt er als ik gewoon mijn oude huur blijf betalen?

Indien je je 'oude huur' blijft betalen na ontvangst van de brief Huurverhoging in april 2018, en het blijkt dat je je bezwaar niet hebt ingediend (dit kun je doen na ontvangst van de brief Huurverhoging in april, tot 1 juli 2018), ontvang je een herinnering per aangetekende post om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Doe je dit niet, dan dragen wij je dossier uiteindelijk over aan een deurwaarder.