De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Huurverhoging

Hoe wordt mijn inkomen bepaald?

Het inkomen is het verzamelinkomen (of het huishoudinkomen), zoals de Belastingdienst dat bepaalt over het jaar 2016. Het gaat dan om het gezamenlijk inkomen van iedereen in de woning. Voor kinderen die nog thuis wonen tot 23 jaar geldt dat een inkomen tot €19.758 niet meetelt.

Wat zijn de huurverhogingspercentages in 2019?

We hebben verschillende huurverhogingspercentages. Bij het bepalen van jouw persoonlijke huurverhogingspercentage kijken wij naar je huishoudinkomen, je huishoudsituatie, je woning en de maximale huur die voor jouw woning betaald mag worden. Hieronder zie je welke verschillende percentages wij in 2019 gebruiken. 

Doelgroep Huurverhoging
Woningen met energielabel E, F of G en een nettohuur van €424,45 of hoger 0%
Minima (uitzondering bepaald door Woonstad Rotterdam) 0%
Huurder van een woning met onderhoudsgebreken     0%
Huurder van onzelfstandige woning 1,6%
Huishouden dat uit 4 of meer personen bestaat (uitzondering bepaald door de regering) max. 4,1%
Huishouden met minimaal één AOW-gerechtigde (uitzondering bepaald door de regering) max. 4,1%
Huurder met een handicap en/of chronische ziekte max. 4,1%
Huurder met een huishoudinkomen onder €42.436 max. 4,1%
Huurder met een huishoudinkomen boven €42.436 max. 5,6%
Huurder van vrije sector huurwoning   max. 4,1%
Huurder van een parkeerplaats 1,6%
Huurder van een bedrijfsruimte

contractueel bepaald

Hoe zit het met de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ook dit jaar voert Stadswonen Rotterdam een inkomensafhankelijke huurverhoging door. Dat betekent dat huurders met een huishoudinkomen (peiljaar 2017) boven € 42.436 een huurverhoging krijgen van 5,6%. Dit is een wettelijk bepaald percentage.

Waarom maken jullie een uitzondering voor minima?

Omdat wij vinden dat deze meevaller terecht moet komen bij mensen die dat het meest nodig hebben. Daarbij baseren we ons op berekeningen van het Nibud (instituut voor budgetvoorlichting) en de uitkomsten van het RIGO-onderzoek naar betaalbaarheidsrisico’s, dat laat zien dat betaalbaarheid vooral onder druk staat bij groepen mensen met de laagste inkomens.

Hoe komt Stadswonen Rotterdam aan mijn inkomen?

Van de Belastingdienst heb je een bericht ontvangen dat wij de categorie, waarin je inkomen valt, hebben opgevraagd. Wij weten dus niet wat je inkomen is. De Belastingdienst heeft aan jou en aan Stadswonen Rotterdam doorgegeven in welke categorie je inkomen valt. Op basis van die gegevens wordt jouw huurverhogingspercentage voor dit jaar bepaald.

Kan Stadswonen Rotterdam nog meer doen met de inkomensverklaring van de Belastingdienst?

Nee. Dat is vastgelegd in de wet. We mogen de verklaring alleen gebruiken om de inkomensafhankelijke huurverhoging te onderbouwen. Ook mogen we de gegevens van de Belastingdienst niet langer bewaren dan nodig. Na uiterlijk een jaar moeten wij alles vernietigen.

Wat moet ik doen als mijn inkomen niet klopt?

Als je vindt dat de verklaring van de Belastingdienst niet klopt, dan kan je het bezwaarformulier invullen (tot 30 juni 2019). Wij vragen dan een tweede verklaring op. Is die tweede verklaring anders, dan passen we de huurverhoging aan. Als de verklaring hetzelfde is, dan voeren we de huurverhoging door.

Heeft de Belastingdienst volgens jou een verkeerd inkomen doorgegeven, dan is het verstandig om bij de Belastingdienst aan te geven wat er niet klopt. Anders is de kans groot dat de tweede verklaring weer dezelfde foute informatie bevat en dat je bezwaar wordt afgewezen.

Hoe dien ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Stadswonen Rotterdam heeft de wettelijke regels rond de huurverhoging zorgvuldig toegepast. Als je denkt dat bij het berekenen van de huurverhoging fouten zijn gemaakt, je inkomen is gedaald of gaat dalen, of dat je in aanmerking komt voor één van de uitzonderingen, dan kun je tot en met 30 juni 2019 bezwaar indienen.
Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?

Je kunt een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst op deze manier:

  1. Log in op Mijn Belastingdienst.
  2. Ga na inloggen naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
  3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover je de inkomensverklaring wilt hebben.
  4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
  5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.

Hulp nodig? Bel dan de Belastingtelefoon via 0800-0543

De inkomensverklaring van 2018 is vanaf 1 juni beschikbaar.

Waarom hebben jullie een inkomensverklaring nodig?

Door middel van een inkomensverklaring kunnen wij zien welk inkomen jij of je partner/inwonende huisgenoot had in 2016 of 2017. Op basis daarvan kijken wij welk huurverhogingspercentage daarbij past.

 

Hoe kom ik aan een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP)?

Dit uittreksel kun je opvragen bij de Gemeente Rotterdam. Hiervoor kun je terecht op de website van de Gemeente Rotterdam of contact opnemen via het telefoonnummer 14010.

Waarom hebben jullie het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) nodig?

Met het uittreksel kunnen wij zien hoeveel personen op jouw adres ingeschreven staan. Op die manier kunnen wij je een passende huurverhoging geven.

Wat gebeurt er als ik gewoon mijn oude huur blijf betalen?

Als je de brief Huurverhoging in april 2019 hebt ontvangen en je hebt geen bezwaar ingediend (dit kan tot en met 30 juni 2019), dan ontvang je een herinnering per aangetekende post om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Doe je dit niet, dan dragen we je dossier uiteindelijk over aan een deurwaarder.