De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Privacyrechten

Hoe kan ik gebruik maken van mijn privacyrechten?

Wanneer je een verzoek tot inzage, rectificatie (wijziging), beperking, overdracht of verwijdering van (de verwerking van) je persoonsgegevens doet, zal Stadswonen Rotterdam dat verzoek in beginsel als ‘klacht’ aanmerken en behandelen volgens de interne klachtenprocedure. 

Je verzoek kan je indienen bij de Afdeling Klant Contacten van Stadswonen Rotterdam via het e-mailadres info@stadswonenrotterdam.nl t.a.v. E. Bruyninckx.

Bepaalde persoonsgegevens kan je via ons online portaal MijnStadswonen zelf inzien, rectificeren (wijzigen) en/of verwijderen.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg?

Je ontvangt normaliter binnen twee (2) weken na ontvangst van je klacht een reactie van Stadswonen Rotterdam. Je identiteit kan geverifieerd worden voordat wij het verzoek in behandeling nemen.

Welke privacyrechten heb ik?

Recht op inzage
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over jou verwerken. Wanneer je inzage krijgt in je persoonsgegevens, geven wij ook informatie zoals waarom wij je gegevens verwerken en hoe lang wij je gegevens verwerken. Wij wijzen je ook op je overige rechten.

Recht op rectificatie (wijziging)
Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze onjuist zijn of onvolledig zijn. Wanneer wij je verzoek inwilligen zullen wij je gegevens aanvullen of corrigeren. Subjectieve informatie, zoals een notitie, de mening van een medewerker of onderzoeksresultaten, kan je niet laten aanpassen in het dossier. Wel kan je je eigen standpunt daaraan laten toevoegen.

Recht op beperking
In sommige situaties heb je het recht om Stadswonen Rotterdam te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dat houdt in dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk beperken. Dat kan bijvoorbeeld als je een verzoek hebt ingediend omdat je persoonsgegevens onjuist zijn, maar Stadswonen Rotterdam tijd nodig heeft om je verzoek te beoordelen. Stadswonen Rotterdam kan in het geval van beperking nog wel gegevens van jou opslaan en zal je informeren wanneer de beperking van het verwerken van je persoonsgegevens wordt opgeheven.

Recht op overdracht (dataportabiliteit) 
Wanneer Stadswonen Rotterdam je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, dan heb je het recht om (een kopie van) je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te krijgen. Deze kunnen wij aan je overdragen of op jouw verzoek, en indien technisch mogelijk, aan een andere partij. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen.

Recht op verwijdering
Je hebt het recht om de door Stadswonen Rotterdam verwerkte persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die in de wet zijn beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer je je toestemming voor een verwerking hebt ingetrokken en Stadswonen Rotterdam geen andere grond heeft voor de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als deze op basis van een gerechtvaardigd belang van Stadswonen Rotterdam worden verwerkt. Satsdwonen Rotterdam zal deze persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij wij kunnen motiveren dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang.

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daaronder valt ook eventuele profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing. Stadswonen Rotterdam biedt je steeds een opt-out bij mailings en aanbiedingen e.d. waar je gebruik van kunt maken. Wij zullen in dat geval stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.  

Let op: Stadswonen Rotterdam kan niet in alle gevallen (volledig) voldoen aan je verzoek tot uitoefening van je privacyrechten. Bijvoorbeeld wanneer je een beroep doet op het recht om vergeten te worden, terwijl er voor Stadswonen Rotterdam een wettelijke bewaarplicht geldt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de manier waarop Stadswonen Rotterdam omgaat met mijn persoonsgegevens of de afhandeling van mijn verzoek?

Als je het niet eens bent met de wijze waarop Stadswonen Rotterdam omgaat met jouw persoonsgegevens of de wijze, dan wel uitkomst, van je verzoek, dan kan je ons dat laten weten. Wij zullen dan vanzelfsprekend eerst proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kan je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.