De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Downloads

Voorwaarden en formulieren

We werken zoveel mogelijk digitaal. Brochures, voorwaarden en andere documenten over huur- en woonzaken kan je hier downloaden als pdf.

Ontbreekt een document? Neem dan contact met ons op.

Algemene informatie voor huurders

Je hebt je huurcontract getekend? Gefeliciteerd! In dit document vind je in een notendop alle algemene informatie voor huurders. Versie 2019.

Download

Algemene Huurvoorwaarden

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie juli 2019.

Download

Beheerreglement

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld. Versie 2019.

Download

Reglement Commissie Beheerstructuur

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie? Dan kun je terecht bij de commissie Beheerstructuur. Versie 2019.

Download

Gebruikersvoorwaarden MijnStadswonen

Om jouw account in MijnStadswonen te gebruiken zijn gebruikersvoorwaarden opgesteld.

Download

Algemene voorwaarden KennisGlas

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur voor internet en telefonie; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier.

Download

Onderhoudswijzer binnen beheerstructuur

Versie december 2019.

Download

Onderhoudswijzer buiten beheerstructuur

Versie december 2019.

Download

Stappenplan Downloaden Inkomensverklaring

Download zelf je Inkomensverklaring. Stap-voor-stap uitleg.

Download

Stappenplan Definitieve aanslag Inkomstenbelasting

Download zelf je definitieve aanslag Inkomstenbelasting. Stap-voor-stap uitleg.

Download

Stappenplan downloaden DUO

Dit stappenplan is bedoeld voor de inkomenstoets voor studenten

Download

Machtiging automatische incasso

Maak je nog geen gebruik van een automatische incasso? Vul dan het formulier machtiging automatische incasso in.

Download

Verklaring overname inventaris

Kom je tot een overeenkomst met de nieuwe huurder of een huisgenoot voor de overname van inventaris? Vul dan samen de verklaring overname roerende zaken voor de eindinspectie in.

Download

Oplevering woning

Bereid de inspecties goed voor, dan verlopen deze op rolletjes. Download de lijst met opleverpunten.

Download

Algemene toelichting begroting servicekosten 2023-2024

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Algemene toelichting servicekosten (versie maart 2023)

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2022

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2022.

Download

Toelichting begroting servicekosten 2022-2023

Hier vind je toelichting op de huuraanpassing n.a.v. begroting sericekosten 2022-2023

Download

Algemene toelichting servicekosten 2022

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2021

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2021.

Download

Toelichting servicekosten 2021

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2020

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2020.

Download

Toelichting begroting servicekosten 2021-2022

Hier vind je toelichting op de huuraanpassing n.a.v. begroting sericekosten 2021-2022

Download

Toelichting begroting servicekosten 2020-2021

Hier vind je toelichting op de huuraanpassing n.a.v. begroting sericekosten 2020-2021.

Download

Toelichting servicekosten 2020

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2019

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2019.

Download

Toelichting servicekosten 2019

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting begroting servicekosten 2019-2020

Toelichting begroting servicekosten 2019-2020

Download

Toelichting servicekosten 2018

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2018

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2018.

Download

Toelichting huuraanpassing n.a.v. begroting servicekosten 2018-2019

Dit is een toelichting op de huuraanpassing n.a.v. de begroting servicekosten 2018-2019. De servicecomponenten worden kort in deze toelichting besproken.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2017

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2017

Download

Toelichting begroting servicekosten 2017-2018

Toelichting begroting servicekosten 2017-2018

Download

FAQ inventaris 2015-2016

De veelgestelde vragen bij afrekening inventaris 2015-2016 op een rij

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2016

Toelichting afrekening servicekosten 2016

Download

Toelichting begroting servicekosten 2015-2016

Hier vind je de informatie per component van de servicekosten.

Download

Algemene Huurvoorwaarden - 2019

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie januari 2019.

Download

Algemene Huurvoorwaarden - 2015

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie 2015.

Download

Algemene Huurvoorwaarden - 2013

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie 2013.

Download

Algemene Huurvoorwaarden - 2011

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie 2011.

Download

Algemene Huurvoorwaarden - 2005

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie 2005.

Download

Beheerreglement - 2015

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld. Versie 2015.

Download

Beheerreglement - 2013

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld. Versie 2013.

Download

Beheerreglement - 2011

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld. Versie 2011.

Download

Beheerreglement - 2005

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld. Versie 2005.

Download

Algemene Voorwaarden KennisGlas - 2013

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier. Versie 2013.

Download

Algemene Voorwaarden KennisGlas - 2010

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier. Versie 2010.

Download

Reglement Klachten- en Geschillencommissie - 2010

Heb je een klacht over het handelen, of nalaten daarvan, door de wooncommissie? Dien de klacht dan in bij de Klachten- en Geschillencommissie. Versie 2010.

Download