De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Downloads

Downloads

We werken zoveel mogelijk digitaal. Brochures, voorwaarden en andere documenten over huur- en woonzaken kun je downloaden als pdf.

Ontbreekt een document? Neem dan contact met ons op.

Algemene Huurvoorwaarden

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden (versie januari 2019).

Download

Beheerreglement

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld (versie januari 2019).

Download

Reglement Commissie Beheerstructuur

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie? Dan kun je terecht bij de commissie Beheerstructuur (versie januari 2019).

Download

Gebruikersvoorwaarden MijnStadswonen

Om jouw account in MijnStadswonen te gebruiken zijn gebruikersvoorwaarden opgesteld.

Download

Algemene informatie voor huurders

Je hebt je huurcontract getekend? Gefeliciteerd! In dit document vind je in een notendop alle algemene informatie voor huurders. (versie aug. 2018)

Download

Onderhoudswijzer binnen beheerstructuur

De rol van de verhuurder en huurder bij onderhoud is wettelijk vastgelegd in het huurrecht. Deze brochure is een praktische vertaling hiervan en geldt voor huurders van complexen waar de beheerstructuur WEL van toepassing is. (versie dec. 2016)

Download

Onderhoudswijzer buiten beheerstructuur

De rol van de verhuurder en huurder bij onderhoud is wettelijk vastgelegd in het huurrecht. Deze brochure is een praktische vertaling hiervan en geldt voor huurders van complexen waar de beheerstructuur NIET van toepassing is. (versie dec. 2015)

Download

Algemene voorwaarden KennisGlas

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur voor internet en telefonie; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier.

Download

Stappenplan Downloaden Inkomensverklaring

Download zelf je Inkomensverklaring. Stap-voor-stap uitleg.

Download

Stappenplan Definitieve aanslag Inkomstenbelasting

Download zelf je definitieve aanslag Inkomstenbelasting. Stap-voor-stap uitleg.

Download

Stappenplan downloaden DUO

Dit stappenplan is bedoeld voor de inkomenstoets voor studenten

Download

Machtiging automatische incasso

Maak je nog geen gebruik van een automatische incasso? Vul dan het formulier machtiging automatische incasso in.

Download

Verklaring overname

Kom je tot een overeenkomst met de nieuwe huurder of een huisgenoot voor de overname van inventaris? Vul dan samen de verklaring overname roerende zaken voor de eindinspectie in.

Download

Oplevering woning

Bereid de inspecties goed voor, dan verlopen deze op rolletjes. Download de lijst met opleverpunten.

Download

Stappenplan inschrijvingsbevestiging EUR

Dit stappenplan beschrijft hoe je de inschrijvingsbevestiging van de EUR kunt downloaden.

Download

Algemene toelichting servicekosten (april 2019)

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Toelichting huuraanpassing n.a.v. begroting servicekosten 2018-2019

Dit is een toelichting op de huuraanpassing n.a.v. de begroting servicekosten 2018-2019. De servicecomponenten worden kort in deze toelichting besproken.

Download

Toelichting afrekening servicekosten 2017

Dit is een toelichting op de afrekening servicekosten 2017

Download

Algemene toelichting begroting servicekosten 2017-2018

Algemene toelichting begroting servicekosten 2017-2018

Download

FAQ inventaris 2015-2016

De veelgestelde vragen bij afrekening inventaris 2015-2016 op een rij

Download

Algemene toelichting afrekening servicekosten 2016

Algemene toelichting afrekening servicekosten 2016

Download

Algemene toelichting servicekosten (juni 2016)

Hier vind je uitgebreide informatie per component van de servicekosten.

Download

Algemene toelichting begroting servicekosten 2015-2016

Hier vind je de informatie per component van de servicekosten.

Download

Algemene Huurvoorwaarden versie 2015

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden.

Download

Beheerreglement versie 2015

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld.

Download

Algemene Huurvoorwaarden versie 2013

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden.

Download

Beheerreglement versie 2013

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld.

Download

Algemene Voorwaarden KennisGlas oktober 2013

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier.

Download

Beheerreglement juni 2011

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld.

Download

Algemene Huurvoorwaarden juni 2011

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden.

Download

Reglement Klachten- en Geschillencommissie maart 2010

Heb je een klacht over het handelen, of nalaten daarvan, door de wooncommissie? Dien de klacht dan in bij de Klachten- en Geschillencommissie

Download

Algemene Voorwaarden KennisGlas juni 2010

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier.

Download

Algemene Huurvoorwaarden april 2005

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden.

Download

Beheerreglement april 2005

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld.

Download

 

Stel een vraag