De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Nieuwbouwplan Hoge Wiek

Waarom hebben jullie de mogelijkheden voor deze locatie onderzocht?

Toen het Havenziekenhuis door Vervat Vastgoed werd gekocht, wilden zij zich verdiepen in de locatie van het Havenziekenhuis om het vervolgens opnieuw te ontwikkelen. Zij hebben ons gevraagd of we mee wilden doen, omdat wij veel woongebouwen in de omgeving hebben. Wij hebben toen samen de opdracht gegeven aan Mecanoo om de mogelijkheden van dit gebied en de gebouwen te laten onderzoeken. De Hoge Wiek was er daar één van. Dit woongebouw is verouderd en het is een mooie kans om te kijken of we op deze plek in de toekomst nóg meer woningen kunnen bouwen voor studenten en afgestudeerden.

Hoe zit het met de plannen van het Havenziekenhuis?

Vervat Vastgoed is bezig met een eigen traject voor de ontwikkeling van het Havenziekenhuis. Het is aan Vervat om te besluiten wat ze precies met de ontwikkeling van het Havenziekenhuis willen doen. Lees meer over de ontwikkeling van het Havenziekenhuis.

Hangen de plannen voor de Hoge Wiek af van de ontwikkeling van het Havenziekenhuis?

Nee, wij beslissen zelf wat er met de Hoge Wiek gaat gebeuren. Daar heeft Vervat geen invloed op. Als wij besluiten om met het woongebouw aan de slag te gaan, proberen we ons plan wel aan te laten sluiten op de ontwikkeling van het Havenziekenhuis, omdat het dicht bij elkaar in de buurt ligt.

Waar hangt het besluit om het nieuwbouwplan uit te voeren van af?

Er wordt naar veel verschillende zaken gekeken. We kijken bijvoorbeeld naar hoe het woongebouw er technisch voor staat en wat de kosten precies zijn. Ook moeten we afspraken maken met de gemeente en kijken we goed naar welke voordelen het nieuwbouwplan biedt voor de locatie. Kunnen we er bijvoorbeeld meer woningen bouwen dan er nu staan?

Wanneer is er meer bekend?

We verwachten in de loop van 2022 meer duidelijkheid te hebben over wat er gaat gebeuren.

Waarom duurt het zo lang?

Het duurt vaak lang voordat we de juiste informatie goed in beeld hebben. En we willen de tijd nemen om alles goed te onderzoeken en te bekijken. Ook wat de gevolgen zijn voor onze bewoners in de Hoge Wiek. Daarbij moet er met een hoop zaken rekening gehouden worden en dat kost tijd.

Wat betekent dit voor de huurders van de Hoge Wiek?

Voor de huidige huurders verandert er op dit moment niets.

Weet de wooncommissie hiervan?

We hebben de wooncommissie van de Hoge Wiek gesproken en verteld over de ontwikkelingen. Sindsdien hebben we regelmatig contact met het dagelijks bestuur van de wooncommissie. We bespreken steeds de laatste ontwikkelingen en kijken ook alvast naar de mogelijke gevolgen voor onze bewoners. Als we een definitief besluit gaan nemen, nemen we de wooncommissie daarin mee.

In de media lees ik dat het al zeker is dat de Hoge Wiek gesloopt wordt. Hoe zit dit nu precies?

Binnen de gemeente zijn de uitgangspunten vastgelegd waar de herontwikkeling in dit gebied aan zou moeten voldoen. Deze uitgangspunten zorgen voor een samenhang tussen de ontwikkeling van het Havenziekenhuis en de eventuele ontwikkeling van de Hoge Wiek. Naar aanleiding daarvan zijn er enkele berichten in de media verschenen over de plannen van het Havenziekenhuis en ook de mogelijke plannen van de Hoge Wiek. Het is niet zo dat het al vast staat, dat de sloop en nieuwbouw van de Hoge Wiek echt gaat plaatsvinden. Dat zijn we nog aan het onderzoeken. Het is alleen zo dat er uitgangspunten zijn vastgesteld waar dit aan moet voldoen, wanneer we besluiten over te gaan tot de uitvoering van dit plan.

Kunnen bewoners en omwonenden meepraten over de plannen?

We zitten nu nog in een vroege fase waarin we vooral onderzoek aan het doen zijn en afspraken proberen te maken. In de volgende fase willen we de zorgen, wensen en ideeën van bewoners en omwonenden graag horen. Daar gaan we proactief over communiceren. Maar als je alvast ideeën met ons wilt delen, kan dat via hogewiek@stadswonenrotterdam.nl.