De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Nieuwbouwplan Hoge Wiek

Waarom hebben jullie de mogelijkheden voor deze locatie onderzocht?

Toen het Havenziekenhuis door Vervat Vastgoed werd gekocht, wilden zij zich verdiepen in de locatie van het Havenziekenhuis om het vervolgens opnieuw te ontwikkelen. Zij hebben ons gevraagd of we mee wilden doen, omdat wij veel woongebouwen in de omgeving hebben. Wij hebben toen samen de opdracht gegeven aan Mecanoo om de mogelijkheden van dit gebied en de gebouwen te laten onderzoeken. De Hoge Wiek was er daar één van. Dit woongebouw is verouderd en het is een mooie kans om op deze plek in de toekomst nóg meer woningen te hebben voor studenten en afgestudeerden.

Waar hing het besluit om het nieuwbouwplan uit te voeren vanaf?

We hebben naar veel verschillende zaken gekeken. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe het woongebouw er technisch voor staat en wat de kosten precies zijn. Ook moesten we afspraken maken met de gemeente en hebben we goed gekeken naar welke voordelen het nieuwbouwplan biedt voor de locatie. Kunnen we er bijvoorbeeld meer woningen bouwen dan er nu staan? En hoeveel meer? We hebben ook gekeken naar de gevolgen die dit heeft voor de bewoners. Daar hebben we met de wooncommissie van het woongebouw over gesproken. Uiteindelijk hebben al deze zaken een rol gespeeld in het besluit.

Wat betekent dit voor de bewoners van de Hoge Wiek?

De sloop van de Hoge Wiek betekent helaas dat de bewoners van de Hoge Wiek moeten verhuizen. Daar gaan we ze persoonlijk bij helpen. Vanaf oktober 2022 gaan we met iedereen persoonlijk in gesprek om te kijken wat ieders persoonlijke situatie is en hoe we kunnen helpen bij de verhuizing. We nemen daar anderhalf jaar de tijd voor.

Weet de wooncommissie hiervan?

We hebben de afgelopen periode nauw contact gehad met het dagelijks bestuur van de wooncommissie van de Hoge Wiek. Dat hebben we nog steeds. Voordat we een besluit hebben genomen, hebben we de wooncommissie ook om advies gevraagd op ons plan. We bespreken steeds de laatste ontwikkelingen. De afgelopen periode over het nieuwbouwplan en de komende periode over de verhuizingen, het beheer van het woongebouw en de leefbaarheid.

Hoe zit het met de plannen van het Havenziekenhuis?

Vervat Vastgoed is bezig met een eigen traject voor de ontwikkeling van het Havenziekenhuis. Het is aan Vervat om te besluiten wat ze precies met de ontwikkeling van het Havenziekenhuis willen doen. Lees meer over de ontwikkeling van het Havenziekenhuis.

Hangen de plannen voor de Hoge Wiek af van de ontwikkeling van het Havenziekenhuis?

Nee, wij hebben zelf besloten dat we het nieuwbouwplan voor de Hoge Wiek wilden uitvoeren. Daar heeft Vervat geen invloed op. Wel proberen we ons plan aan te laten sluiten op de ontwikkeling van het Havenziekenhuis, omdat het dicht bij elkaar in de buurt ligt.

Kunnen bewoners en omwonenden meepraten over de plannen?

Alle direct omwonenden krijgen van ons een brief waarin we ze vertellen over deze plannen. Vanaf dat moment houden we ze via digitale nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de sloop en de bouw. Daarin vertellen we ook wanneer en hoe mensen hun zorgen, wensen en ideeën met ons kunnen delen. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan via de button op deze pagina. Als je ideeën met ons wilt delen, kan dat via hogewiek@stadswonenrotterdam.nl.

Wat voor woningen komen er in het nieuwe woongebouw?

In het nieuwe woongebouw komen zelfstandige woningen voor studenten en afgestudeerden. In totaal komen er 369 nieuwe woningen. Daarvan worden er 246 sociaal verhuurd aan studenten en 123 woningen worden sociaal verhuurd aan afgestudeerden.