De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

BAG

Wat is de Wet BAG

Op 1 juli 2009 werd de wet ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) van kracht. Deze wet omschrijft o.a. welke objecten onder welke omstandigheden en op welke wijze een huisnummer toegewezen mogen worden.

Heeft de huisnummerwijziging gevolgen voor mijn parkeervergunning van de Gemeente?

Nee, de wijziging heeft geen gevolgen voor de (bezoekers)vergunningen vanuit de Gemeente Rotterdam. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn, stuur dan een mail aan bagstudentenhuisvesting@rotterdam.nl onder vermelding dat de adreswijziging het gevolg is van de afbakening van studentencomplexen in de BAG en het verzoek de parkeervoorziening te herstellen.

Waarom wijzigt mijn huisnummer?

Op 1 juli 2009 werd de wet ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) van kracht. In 2013 werd deze wet dusdanig aangescherpt dat (studenten)kamers (onzelfstandige woningen) niet langer in aanmerking komen voor individuele huisnummers. In samenwerking met de Gemeente is daarom het huisnummer gewijzigd.

Moet ik DUO informeren over de huisnummerwijziging?

Nee, bij adreswijzigingen wordt DUO automatisch geïnformeerd.

Heeft de huisnummerwijziging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Nee, de wijziging heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag. De Belastingdienst is tevens door Stadswonen Rotterdam op de hoogte gebracht van de huisnummerwijzigingen. Wel heeft de Belastingdienst enige tijd nodig om de wijzigingen te verwerken in haar administratie. Gedurende deze periode kunnen er tijdelijk wijzigingen optreden met betrekking tot de toeslagen. Uiteindelijk worden de toeslagen met terugwerkende kracht hersteld.

Wat is de omvang van de wet BAG

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken. (bron: kadaster.nl)

Kom ik door deze huisnummerwijziging in aanmerking voor (kosten)vergoeding?

Nee, de adreswijzigingen vloeien voort uit een wetswijziging en derhalve is er geen sprake van vergoeding of compensatie.

Moet ik adreswijzigingen sturen?

Zorg, bij een wijziging van huisnummer, dat je alle partijen (m.u.v. de overheidsorganisaties) een adreswijziging stuurt. Tip: de verhuisservice van Post NL.

Stadswonen Rotterdam zal zorgen voor de aanpassingen bij de brievenbussen en het bellentableau.