De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Handhaving campuscontract

Wat is een campuscontract?

Een campuscontract is een huurovereenkomst voor woonruimte die bestemd is voor studenten. In dit contract staat dat je alleen in die woonruimte kan wonen als je student bent en zolang je studeert. Je zegt je huur op als je niet meer studeert.

Wat is handhaving van een campuscontract?

Je geeft ons met het tekenen van een campuscontract toestemming om te controleren dat je (nog) studeert. Je toont dit aan met een inschrijfbewijs van een mbo-, hbo-, of wo-opleiding voor het studiejaar 2023-2024.

Hoe kan ik aantonen dat ik studeer?

We hebben je een e-mail gestuurd met de vraag een inschrijfbewijs van het huidige studiejaar aan te leveren. Hiermee toon je aan dat je studeert. 

  1. Stuur ons dan een geldig en huidig Bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling.
    Of
  2. Stuur ons een geldige en huidige Brief van je onderwijsinstelling (verklaring) waarop duidelijk wordt aangegeven dat je, bij de betreffende onderwijsinstelling, staat ingeschreven. 

Deze documenten kan je in veel gevallen op de Mijnomgeving of via de studentenadministratie van je onderwijsinstelling opvragen.

Ik heb een campuscontract en studeer niet meer. Moet ik iets doen?

Zeg uiterlijk 21 december 2023 je huur op via MijnStadswonen, met als uiterlijke einddatum 31 juli 2024. Deze datum kan je vervroegen wanneer je eerder nieuwe woonruimte hebt gevonden.

Heb je nog geen nieuw adres? Vul dan voor nu je huidige adres in. Geef één maand voor de uiterlijke einddatum je nieuwe (correspondentie)adres aan ons door.

Ik heb geen bericht ontvangen over de handhaving campuscontract. Moet ik iets doen?

In september 2023 hebben al onze huurders met een campuscontract bericht van ons ontvangen over de handhaving. Heb je een campuscontract maar geen bericht ontvangen? Neem contact met ons op via campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Ik heb een bericht ontvangen over de handhaving van de campuscontracten en mijn buurman of –vrouw niet. Hoe kan dit?

Jaarlijks sturen we al onze huurders met een campuscontract een bericht met de vraag om een inschrijfbewijs aan te leveren. Het kan zijn dat jouw buurman of -vrouw geen campuscontract met ons heeft gesloten.

Welke studies worden geaccepteerd bij de campuscontrole?

Alle studies aan een in Nederland gevestigde mbo-, hbo- of wo-onderwijsinstelling worden geaccepteerd voor de campuscontrole.

Belangrijk om te weten: als je afstandsonderwijs volgt (zoals een thuisstudie), dan moet het een NVAO*-geaccrediteerde opleiding zijn die leidt tot een erkend diploma en die is opgenomen in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO). Stadswonen Rotterdam vraagt je dat aan te tonen. Kortdurende cursussen en trainingen vallen hier niet onder.

*Het NVAO is een door de Nederlandse en Vlaamse overheid opgericht orgaan dat de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeelt. In het CROHO worden alle erkende opleidingsinstellingen bijgehouden. Met dit criterium wordt een deel van de opleidingen aan de thuisstudie-instituten uitgesloten, met name de vele cursussen en trainingen, waarvoor je na afronding alleen een deelcertificaat krijgt, maar geen geaccrediteerd diploma.

Ik ben deeltijdstudent, en nu?

Geen probleem, als je nu al bij ons woont mag je in deeltijd studeren. Stuur ons je inschrijfbewijs van je huidige studiejaar..

Ik studeer in een andere stad dan Rotterdam, en nu?

Geen probleem, als je nu al bij ons woont mag je een studie in een andere stad volgen. Stuur ons je inschrijfbewijs van je huidige studiejaar.

Ik ben een AIO/OIO, en nu?

Geen probleem, ook als AIO/ OIO mag je bij ons blijven wonen. Stuur ons je aanstellingsbrief.

Ik ben een PhD-student, en nu?

Geen probleem, ook als promovendus mag je bij ons blijven wonen. Stuur ons een verklaring van je onderwijsinstelling waaruit de voorbereiding op een promotie blijkt.

Ik wacht op mijn coschappen en heb geen inschrijfbewijs, en nu?

Geef aan ons door dat je wacht op een plek voor je coschappen, door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Begin je in de loop van dit studiejaar met je coschappen? Niks aan de hand. Je tekent een opzeggingsbrief, maar deze vervalt zodra je een inschrijfbewijs laat zien. Zorg ervoor dat wij je inschrijfbewijs minimaal één maand voor de opzeggingsdatum ontvangen.

Start je het daaropvolgende studiejaar met je coschappen? Dan is uitstel van de opzeggingsdatum mogelijk. Je hebt hiervoor een verklaring van je studentendecaan nodig, waarop staat wanneer je met coschappen start.

Ik studeer tijdelijk niet (een tussenjaar), en nu?

Pak jij je de studie bij ingang van collegejaar 2024-2025 (weer) op? Niks aan de hand. Zeg uiterlijk 21 december 2023 je huur op via MijnStadswonen, met als uiterlijke einddatum 31 juli 2024. Deze opzegging vervalt zodra je een studiebewijs aan ons stuurt. Zorg ervoor dat wij je inschrijfbewijs minimaal één maand voor de opzeggingsdatum ontvangen.

Start je later dan september 2024 weer met studeren? In uitzonderlijke gevallen is uitstel van de opzeggingsdatum mogelijk. Geef in dit geval aan ons door waarom je nu niet studeert, door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Ik studeer om medische redenen tijdelijk niet, en nu?

Geef aan ons door dat je om medische redenen tijdelijk gestopt bent, door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres en stuur een verklaring van je studentendecaan mee. In deze verklaring staat waarom je gestopt bent met je studie en wanneer je weer denkt de studie weer op te kunnen pakken.

Ik woon samen in een tweepersoons appartement en we staan allebei op de huurovereenkomst. Ik studeer niet meer maar mijn vriend(in) wel. En nu?

Geen probleem. Geef aan dat je bent afgestudeerd, en dat je vriend(in) nog wel studeert. Stuur het inschrijfbewijs mee. Je mag in een studentenappartement blijven wonen zolang één van de twee nog studeert.

Ik studeer niet meer, wil mijn huurovereenkomst via MijnStadswonen opzeggen maar ik heb nog geen nieuw adres. Welk adres vul ik dan in?

Vul voor nu je huidige adres in. Geef één maand voor de uiterlijke einddatum je uiteindelijk adres aan ons door.

Ik studeer niet meer en heb van jullie een formulier ‘beëindiging huurovereenkomst’ ontvangen. Welke einddatum vul ik hier in?

Je vult hier de uiterlijke einddatum in van 31 juli 2024.

Ik studeer niet meer en heb de huurovereenkomst opgezegd. Kan ik deze einddatum nog vervroegen?

Je kan je opzegdatum vervroegen door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl. Houd wel rekening met de minimale opzegtermijn van één maand.

Wat zijn mijn mogelijkheden om na mijn studie naar een andere woonruimte te verhuizen?

Ben je in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar en heb je inkomen uit werk? Dan kan je mogelijk doorverhuizen naar een van onze appartementen.

Als je 28 jaar of ouder bent, kan je niet meer verhuizen naar een andere woonruimte van Stadswonen Rotterdam. Er zijn wel andere mogelijkheden om een woning in Rotterdam te vinden.

Wat is de planning voor de handhaving van campuscontracten?

Planning handhaving campuscontracten

half september 2023 We vragen al onze huurders met een campuscontract om uiterlijk 21 december 2023 een inschrijfbewijs van studiejaar 2023-2024 aan te leveren. 
half december 2023 Uiterste datum voor aanleveren inschrijfbewijs voor huurders die hier in september bericht over hebben gehad.
september-december 2023 We verwerken alle aangeleverde inschrijfbewijzen.  
december 2023

We berichten de huurders die we in september om een inschrijvingsbewijs hebben gevraagd:

  • Inschrijfbewijs is akkoord? We berichten deze huurders over deze uitkomst. Van deze huurders verwachten we voor studiejaar 2023-2024 geen actie meer.
  • Inschrijfbewijs is niet akkoord of is niet aangeleverd en de huur is nog niet opgezegd? We berichten deze huurders over deze uitkomst en sturen hen een huuropzegging met een opzegtermijn van zes maanden die zij binnen 1 maand moeten ondertekenen. 
januari 2024 Uiterste datum voor inleveren ondertekende huuropzeggingen door huurders met een campuscontract die niet (meer) studeren.   
1 juli-1 augustus 2024 Uiterlijke oplevering van de woonruimte door huurders die hun huur op hebben gezegd.

Ik studeer niet (meer) en kom door handhaving van het campuscontract in de problemen, en nu?

Wanneer je niet (meer) studeert en onze opzegging van jouw huur voor jou onevenredig negatieve gevolgen heeft, kan jij ons in uitzonderlijke omstandigheden vragen om (tijdelijk) af te wijken van wat bepaald is in het campuscontract. Het gaat hierbij om individuele situaties, waarbij de nadelige gevolgen niet waren voorzien en die gevolgen leiden tot kennelijke hardheid. Geldt dit voor jou? Neem dan contact met ons op via campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp 'beroep hardheidsclausule campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Heeft de ‘Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ invloed op mijn campuscontract?

Nee, campusconstracten vallen niet onder deze spoedwet.