De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Onderverhuren

Mag ik mijn kamer onderverhuren?

Ga je op stage of ga je afstuderen op een andere plek (in Nederland of in het buitenland)? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden je kamer aan iemand anders verhuren. Dit mag alleen als de reden van onderverhuur studiegerelateerd is, bij vakantie en sabbatical mag het dus niet. Ook mag je je kamer niet zomaar verhuren aan anderen. Niet zelf, maar ook niet via websites zoals Airbnb. Onderverhuur vraag je aan via MijnStadswonen.

Hoe kan ik mijn kamer onderverhuren?

Toestemming voor onderverhuur vraag je aan via MijnStadswonen. Je geeft de reden van onderhuur op en voegt hierbij: 

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder. Scherm hierbij het burgerservicenummer (BSN) en het paspoortnummer af. Met de KopieID app maak je een veilige kopie van het identiteitsbewijs 
 • een studiebewijs van de onderhuurder (indien van toepassing)
 • een officieel bewijsstuk van de reden van onderverhuur

Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet bij ons ingeschreven te staan. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student. 

  Waar moet ik op letten tijdens het onderverhuren van mijn kamer of appartement?

  Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, enz. Laat je dus goed informeren door de verschillende instanties wat dit voor jou betekent.

  • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst, dus ook het op tijd betalen van de huur en de juiste wijze van bewoning. 
  • Je kan bij ons een verhuurdersverklaring aanvragen, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
  • Stel de onderhuurder voor aan je huisgenoten en de beheerder van je woongebouw (wanneer van toepassing).
  • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

  Wat zijn de voorwaarden voor onderverhuur?

  • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld op stage of (af)studeren op een andere plek (in Nederland of in het buitenland). Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming.
  • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in. Dit kan in MijnStadswonen
  • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
  • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek) is langer dan twee uur. Wij toetsen dit via de website 9292.nl.
  • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
  • Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij ons. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
  • De onderhuurder behoort tot de doelgroep van jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
  • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de kamer tijdelijk gaat huren.
  • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte zijn van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.

  Waarom mag ik mijn kamer niet via Airbnb verhuren?

  Er zijn verschillende redenen waarom je je woonruimte niet zomaar mag verhuren zonder toestemming:

  • Het is in strijd met onze Algemene Huurvoorwaarden die onderdeel uitmaken van je huurovereenkomst. 
  • Jouw woonruimte is bestemd om te wonen en niet voor recreatief gebruik.
  • We zijn een woningcorporatie en wettelijk verplicht aan te kunnen tonen aan wie we de woonruimte verhuren.

  Daarnaast: Iedereen wil veilig wonen. Door woonruimte aan vreemden te verhuren, weet je niet wie je in huis haalt. Ook je huisgenoten en buren kennen deze mensen niet. Het is vervelend als je geconfronteerd wordt met een vreemde in je pand.

  Wat zijn de gevolgen als ik mijn ruimte verhuur zonder toestemming?

  Je mag je woonruimte niet onderverhuren zonder onze toestemming. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om langdurige onderverhuur of verhuur via een partij zoals Airbnb. De gevolgen van illegaal onderverhuren zijn:

  • Er wordt een juridische procedure gestart om jouw huurovereenkomst te ontbinden.
  • Je dient ontvangen inkomsten aan ons terug te betalen.
  • Je ontvangt van ons geen goedhuurdersverklaring bij vertrek. Dit kan gevolgen hebben voor het vinden van een nieuwe woning.
  • De woonfraude wordt gemeld bij Gemeente Rotterdam. De gemeente legt boetes op voor illegale onderverhuur van € 5.000 tot € 18.000.
  • Er wordt een melding gemaakt bij de Belastingdienst vanwege de inkomsten die je uit de verhuur hebt gekregen.