De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Onderverhuren

Mag ik mijn kamer onderverhuren?

Ga je op stage of ga je afstuderen op een andere plek (in Nederland of in het buitenland)? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden je kamer aan iemand anders verhuren. Dit mag alleen als de reden van onderverhuur studiegerelateerd is en je voldoet aan de afspraken over en voorwaarden voor onderverhuren. Vakantie en een sabbatical zijn geen geldige reden voor onderhuur.

Om je kamer te kunnen onderverhuren heb je toestemming nodig van Stadswonen Rotterdam. Het aanvragen van toestemming voor onderverhuur / onderhuur kun je doen in mijn Stadswonen.

Hoe kan ik mijn kamer onderverhuren?

Voor het onderverhuren van je kamer of woning heb je toestemming nodig van Stadswonen Rotterdam. Let er op dat de reden voor onderverhuur studiegerelateerd moet  zijn. Hier vallen vakantie en sabbatical dus niet onder. Bekijk eerst de afspraken over en voorwaarden voor onderverhuren.

Het aanvragen van toestemming voor onderverhuur kun je doen in mijn Stadswonen. Hier meld je de reden van onderhuur en voegt hierbij: 

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder 
 • een studiebewijs van de onderhuurder onderhuurder 
 • een officieel bewijsstuk van de reden van onderverhuur

Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij Stadswonen Rotterdam. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.

  Waar moet ik op letten tijdens het onderverhuren van mijn kamer of appartement?

  Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc. Laat je dus goed informeren door de verschillende instanties wat dit voor jou betekent.

  • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst (inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning).
  • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring verstrekken, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
  • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
  • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

  Wat zijn de voorwaarden voor en afspraken over onderverhuur?

  Ga je op stage of ga je afstuderen op een andere plek (in Nederland of in het buitenland)? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden je kamer aan iemand anders verhuren.

  Voorwaarden onderhuur:

  • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.
  • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in. Dit kan in mijnStadswonen
  • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
  • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website 9292.nl.
  • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
  • Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij Stadswonen Rotterdam. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
  • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
  • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
  • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.