De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Asbest

Wat is asbest?

Asbest is een bouwmateriaal, dat vroeger veel is gebruikt. Sinds 1994 is dit verboden, omdat het gezondheidsrisico ‘s met zich mee kan brengen.

Hoe herken ik asbest?

Alleen een onderzoek in een laboratorium kan bewijzen of het echt om asbest gaat. Daarom kan het zijn dat er monsters worden genomen.

Waar kan asbest in voorkomen?

In woningen die voor 1994 zijn gebouwd, kan asbest voorkomen in:

 • Geïsoleerde plaatsen, bijvoorbeeld daken, schoorstenen, rond cv-ketels.
 • Plaatsen die door het weer aan slijtage leiden. Bijvoorbeeld gevelplaten, daken van schuren en garages.
 • Brandwerende platen in garages, meterkasten, rond schoorstenen en oude cv-ketels.
 • In ventilatiekanalen, kruipluiken, riolering en vensterbanken
 • In vinyltegels en vinylzeil van vóór 1984.

Welke soorten asbest zijn er?

 • Hechtgebonden asbest; het grootste deel van de asbesttoepassingen is hechtgebonden. Zolang dit niet beschadigd raakt, is het niet gevaarlijk. Dit type asbest zit in onder andere golfplaten van asbestcement en ventilatiekanalen.
 • Niet-hechtgebonden asbest; hierin is asbest niet verbonden met een bindmiddel. Dit komt in de praktijk niet vaak voor. Dit type asbest kan voorkomen in vinylzeil, isolatieplaten of koorden achter gaskachels.

Wat zijn de risico's bij asbest?

Asbest bestaat uit kleine vezels die bepaalde vormen van kanker kunnen veroorzaken. Dit komt voor bij mensen die deze vezels hebben ingeademd. Het inademen van vezels kan alleen als die vezels zijn losgekomen. Dat risico is het grootst bij niet-hechtgebonden asbest.

Lucht in woningen bevat normaal gesproken geen asbestvezels in een concentratie die gevaar oplevert voor de gezondheid. De kans op een risico is heel klein.

Waar kan ik terecht met vragen over gezondheid en asbest?

Met vragen over asbest en gezondheid kun je contact opnemen met de plaatselijke GGD. Dat is voor deze regio GGD Rotterdam-Rijnmond, afdeling Milieu en Gezondheid. Bel met 010 443 9966 (lokaal tarief) of kijk op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond.

Waarom onderzoekt Stadswonen Rotterdam nu of er asbest is in haar woningen en / of gebouwen?

Stadswonen Rotterdam heeft de aanwezigheid van asbest al jaren onderzocht, alleen niet zo gestructureerd en op grote schaal als nu. We onderzochten huizen alleen wanneer we gingen verbouwen of slopen. We inventariseren nu bij al onze gebouwen waar mogelijk asbest kan zitten of het inderdaad aanwezig is. Zo krijgen we een volledig inzicht en kunnen we een plan maken om het structureel op te lossen in de komende jaren.

Wat doet Stadswonen Rotterdam als er asbest is gevonden?

Is er geen beschadiging aan het asbest, dan levert dit geen veiligheidsrisico op. In dit geval wordt het asbest niet verwijderd. Je mag asbest niet verwijderen of bewerken, bijvoorbeeld door er in te zagen, schuren, breken, boren of slopen.

Levert het asbest een veiligheidsrisico op, dan wordt het afgeschermd en verwijderd. Dit doen we bij onderhoud en verhuizingen. 

In het geval van niet-hechtgebonden asbest wordt je woning direct afgeschermd en wordt de asbest verwijderd.

Hoe wordt een asbestinspectie uitgevoerd?

We werken samen met AFRS, zij zijn specialist op het gebied van asbest. Het is belangrijk dat de medewerkers van deze bedrijven vrije doorgang hebben naar een eventuele kelder, kruipruimte of zolder.

 • Ze bekijken de binnen en buitenkant van je woning en gebouw.
 • Ze nemen soms monsters om te bepalen of het asbest is.
 • Ook kijken ze af en toe onder vloerbedekking of achter ventilatieroosters.
 • Ze brengen alles in originele staat terug.   
 • Zij brengen verslag uit aan  ons.  
 • Wij sturen je een bericht met de uitslag van het onderzoek.

Hoe wordt asbest verwijderd?

Speciale bedrijven verwijderen asbest, zij voldoen aan de wettelijke eisen. Zij schermen de ruimte waarin zij werken volledig af. Hierdoor blijven geen asbestvezels achter in de woning.

Schrik niet van de beschermende kleding die zij dragen. Dit is alleen omdat zij door hun werk veel in aanraking komen met asbest en zegt weinig over het mogelijke gevaar in jouw woning.

Onderzoeken jullie alle woningen bij een asbestinventarisatie?

Nee, we onderzoeken alleen woningen en gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd. Dit doen we met een steekproef. Het kan zijn dat we jouw woning wel inspecteren en die van je buren niet.

Er is een asbestinventarisatie in mijn woning uitgevoerd en geen asbest aangetroffen, hoe nu verder?

Als er geen asbest in je woning of gebouw is gevonden, dan hoef je niets te doen.

Wat moet ik met de kaart die ik bij de brief over asbest heb ontvangen?

Bewaar deze kaart op een centrale plek. Zo kun jij (en je eventuele huisgenoten) altijd zien waar asbest in je woning is verwerkt en waar je dus niet mag boren, schuren, zagen, enz.

Kan ik Stadswonen Rotterdam aansprakelijk stellen bij asbest?

Nee, asbest was tijdens het bouwen van je woning en/of gebouw een algemeen geaccepteerd bouwmateriaal.