Veel gestelde vragen begeleid wonen in Cité

Kan ik meepraten over dit project?

Ja, je hebt mee kunnen praten in de bijeenkomsten die zijn georganiseerd op 11 en 18 februari. Ook kan je via een klankbordgroep met ons in gesprek over de veranderingen. Aanmelden voor de klankbordgroep kan niet meer.

Wat voor achtergrond hebben de tijdelijke huurders?

De huurders zijn tussen de 18 en 32 jaar. Ze zijn door verschillende redenen dakloos geworden. Ze komen tijdelijk in Cité wonen en krijgen hierbij stevige begeleiding van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van hun financiën. Daarna verhuizen ze naar een eigen woning op een andere plek in Rotterdam, om daar weer helemaal zelfstandig te wonen.

Waar komen de tijdelijke huurders te wonen?

In de zuidertoren van Cité staan vijftig studio’s leeg die eerst gebruikt werden voor short stay. Dertig daarvan verhuren we aan de tijdelijke huurders. De overige twintig verhuren we via de normale weg aan studenten die bij ons ingeschreven staan.   

In overleg met de Bewonersvereniging Cité is ervoor gekozen om de tijdelijke huurders in één deel van het gebouw te laten wonen. Als de wens er is om deze huurders juist meer te spreiden, dan staan we daarvoor open.

Waarom is Cité gekozen als tijdelijke woonplek?

Veel dakloze mensen zitten onnodig in de opvang. Zij zijn heel goed in staat om onder begeleiding zelfstandig te gaan wonen, maar kunnen dat niet door een tekort aan woningen.

In Cité staan studio’s leeg die eerst werden gebruikt als short-stay woning. Deze zijn geschikt en betaalbaar voor de tijdelijke huurders. Hiermee kunnen we ex-daklozen de kans geven om hun leven weer op te bouwen en zelfstandig te gaan wonen.

Hoelang wonen de tijdelijke huurders in Cité?

De bedoeling is dat een tijdelijke huurder na zes tot negen maanden verhuist naar een eigen woning. De studio in Cité die leeg komt te staan, verhuren we weer aan een andere deelnemer van het Leger des Heils. In totaal duurt dit project ten minste twee jaar. Na anderhalf jaar evalueren we het project. De opzet van de evaluatie bespreken we met de klankbordgroep. 

Is er een kans dat de tijdelijke huurders definitief blijven wonen in Cité?

Nee, alle tijdelijke huurders verhuizen naar een woning op een andere plek in Rotterdam.

Hoe worden de tijdelijke huurders begeleid naar een eigen woning in Rotterdam?

Het Leger des Heils helpt de huurders bijvoorbeeld bij het reageren op woningen via Woonnet Rijnmond of bij het aanvragen van urgentie.

Wat is ambulant wonen precies?

De tijdelijke bewoners huren zelf de studio. Wekelijks krijgen zij huisbezoek van de woonbegeleiders van het Leger des Heils. Zij ondersteunen de bewoners bij allerlei zaken, bijvoorbeeld bij de financiën en andere persoonlijke problemen.

Wat als bewoners geen begeleiding willen?

De tijdelijke huurders mogen alleen een studio in Cité huren, als zij begeleiding van het Leger des Heils accepteren. Hier tekenen zij voor. Wonen en begeleiding valt dus altijd samen.

Zijn eventuele problemen van de tijdelijke huurders, zoals verslaving of een detentieverleden, in beeld?

Er zijn bewoners die middelen gebruikt hebben. Deze problemen zijn in beeld en zij worden hierbij geholpen. Alleen mensen die toe zijn aan zelfstandig wonen met ambulante begeleiding komen tijdelijk in Cité wonen.

Stopt het project als een van de tijdelijke huurders problemen veroorzaakt?

Nee. Als een van de bewoners voor overlast zorgt, gaan we die problemen aanpakken. De andere tijdelijke bewoners mogen hier niet het slachtoffer van zijn.

Komt er extra cameratoezicht?

Nee. Afgelopen jaar zijn er in het gebouw camera’s vernieuwd en zijn er extra camera’s geplaatst.

Hoe kan ik omgaan met de tijdelijke huurders?

Behandel elkaar zoals je zelf behandeld wil worden.  Ga dus vooral gewoon het gesprek aan.

Hoe weten de tijdelijke huurders wat de woon- en leefregels zijn in Cité?

De woon- en leefregels worden door de woonbegeleiders met de nieuwe bewoners besproken, zodat ook zij zich hier aan kunnen houden.

Mogen de tijdelijke huurders bezoek ontvangen?

Ja, net als iedereen mogen de tijdelijke huurders bezoek ontvangen. Uiteraard volgens de Corona-maatregelen die op dat moment gelden.

Vanuit de bewonerscommissie Cité worden (buiten coronatijd) activiteiten en borrels georganiseerd. Sluiten de tijdelijke huurders hierbij aan?

Ja, de tijdelijke huurders mogen hierbij aansluiten. De bewonerscommissie kan ook een woonbegeleider van het Leger des Heils uitnodigen, zodat er begeleiding aanwezig is.

Hoe kan ik de mensen van het Leger des Heils bereiken?

Dagelijks is er tot 17:00 uur iemand van het Leger des Heils aanwezig in Cité:

  • Maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur
  • Zaterdag en zondag gesloten

Zie je niemand van het Leger des Heils in het kantoor? Vanwege huisbezoeken en afspraken zijn ze soms even afwezig. Loop dan later dan eens langs. Bellen kan ook op 06 11 47 51 26.

Heeft het spoed? Bel 010 - 29 30 106.
Is er een noodsituatie, zoals geweld? Bel dan altijd de politie via 112.

Wat kan ik doen bij problemen of overlast?

Bespreek het probleem met het Leger des Heils. Op maandag t/m vrijdag zijn wij van 09:00 uur tot 17:00 uur aanwezig in Cité. Daarbuiten zijn zij voor dringende gevallen bereikbaar via 010 - 29 30 106.

Is er een noodsituatie, zoals geweld? Bel dan altijd de politie via 112.

Hoe zorgt Stadswonen Rotterdam ervoor dat het project zo goed mogelijk verloopt?

We houden intensief contact met de klankbordgroep, Bewonersvereniging Cité en de woonbegeleiders van het Leger des Heils. Met elkaar kijken we hoe het gaat en wat eventueel beter kan.

Waarom wist ik niet eerder van dit project, bijvoorbeeld toen ik mijn huurcontract tekende?

We begrijpen dat dit een verrassing kan zijn. We hebben kortgeleden besloten om dit project met het Leger des Heils op te zetten en zijn toen meteen gestart met het vragen van advies aan de SHS en Bewonersvereniging Cité. Zodra er voldoende duidelijkheid was, hebben we jou als bewoner geïnformeerd. 

Kan ik mijzelf als vrijwilliger aanmelden om te helpen?

Ja, graag zelfs. Als vrijwilliger kan je bijvoorbeeld een tijdelijke huurder ondersteunen bij de administratie, samen leuke activiteiten ondernemen, een rondleiding geven door de wijk of helpen bij het solliciteren naar een baan. Wat je gaat doen en hoe vaak, bepalen jullie samen.

Interesse?

Neem contact op met het Leger des Heils via info@legerdesheils.nl. Geeft in je mail aan dat je je aanmeld voor vrijwilliger bij het Leger des Heils voor het project in woongebouw Cité.