Urgentie aanvragen studentenkamer

Student zit achter een laptop op de website van Stadswonen Rotterdam.

Heb je dringend een studentenkamer nodig? In een aantal gevallen kan je een urgentieverklaring krijgen. Als je urgentie wil aanvragen, moet je als woningzoekende ingeschreven staan bij ons. Vraag alleen urgentie aan als je per direct een woonruimte zoekt. En bekijk goed of je aan de voorwaarden voldoet.

De voorwaarden: heb ik recht op urgentie?  

Om urgentie aan te kunnen vragen, moet je ingeschreven staan bij ons. Ook moet één van de volgende situaties spelen: 

Lange reistijd 

De reistijd van je huidige woonadres tot aan je onderwijsinstelling in Rotterdam is langer dan twee uur. Je laat zien waar je woont met een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BPR) van de gemeente. 

Belangrijk om te weten

 Als je urgentie aanvraagt op basis van reistijd, moet je minimaal zes maanden bij ons ingeschreven staan als woningzoekende.

Geweld en bedreiging 

Je hebt te maken met lichamelijk of mentaal geweld, waardoor je niet in je huidige woning kan blijven wonen. Dit kan je laten zien met een verklaring van de politie. 

Medische redenen 

Je huurt een woning bij ons en hebt lichamelijke en/of mentale problemen door je woonsituatie. Je kan dit laten zien met een medische verklaring. Laat ons altijd zo snel mogelijk weten als er problemen zijn. We helpen je graag. 

(De)centrale selectie studie (loting) 

Je kan bij de start van het studiejaar aantonen dat je een opleiding gaat volgen met centrale selectie (inloting) aan een hogeschool of universiteit in Rotterdam. Daarnaast is je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je onderwijsinstelling in Rotterdam) langer dan twee uur. Je laat zien waar je woont met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BPR) van de gemeente. 

Hoe vraag ik urgentie aan? 

Urgentie vraag je aan via het urgentieformulier in MijnStadswonen.  
Je betaalt € 25,- voor het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag. Als we je aanvraag niet goedkeuren, krijg je dit bedrag niet terug. 

Urgentieaanvraag goedgekeurd, en nu? 

Als urgentie is toegekend en je een urgentieverklaring hebt ontvangen, dan bieden we je binnen drie maanden een passende kamer aan. We kunnen geen rekening houden met eventuele wensen. Weiger je de kamer, dan vervalt je urgentie. 

Vragen of twijfels? 

Heb je vragen of twijfel je of je urgentie kan aanvragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.