Disclaimer

Stadswonen Rotterdam heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website (de 'informatie'). Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Stadswonen Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. Stadswonen Rotterdam geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie. Stadswonen Rotterdam behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Privacy

Stadswonen Rotterdam respecteert en beschermt jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen bij inschrijving, verstrekken wij nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Auteursrechten

Stadswonen Rotterdam behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten voor.

Toepasselijk recht

Op het gebruik (van informatie afkomstig) van deze website is Nederlands recht van toepassing.

Gebruik iconen

Deze website gebruikt iconen die zijn gebaseerd op Sharp Line Free van StreamlineHQ:
https://www.streamlinehq.com/freebies/sharp-line-free

Dit is toegestaan onder de Creative Commons 4.0 licentie:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Aanpassingen: lijndikte van 1,5 naar 2, enkele kleine visuele aanpassingen.