Nieuwbouwplan Hoge Wiek

Afbeelding van het gebouw de Hoge Wiek vanaf Boerengat dichtbij

Ons woongebouw de Hoge Wiek is verouderd en moet aangepakt worden. Wij hebben daarom een onderzoek laten doen om het gebouw en de ruimte om het gebouw heen opnieuw te ontwikkelen. Uit dit onderzoek is een plan gekomen voor de sloop van de Hoge Wiek, zodat we een nieuw gebouw neerzetten. Met dit plan kunnen we meer woningen voor studenten en afgestudeerden terugbouwen.

Nieuwbouwplan

Er is steeds meer vraag naar woningen voor studenten en afgestudeerden. Het nieuwbouwplan biedt een kans om op deze plek meer woningen te bouwen voor deze doelgroepen. Daar komt bij dat de Hoge Wiek is verouderd en aangepakt moet worden. Met het nieuwbouwplan kunnen we aan beide iets doen.

De afgelopen periode hebben we goed onderzocht of we het nieuwbouwplan kunnen en willen uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel woningen we kunnen terugbouwen op de plek van de Hoge Wiek, of het financieel haalbaar is en naar de gevolgen die het voor bewoners heeft om te verhuizen. Ook hebben we afspraken met de gemeente gemaakt over het nieuwbouwplan.

We hebben besloten om de Hoge Wiek te slopen en het nieuwbouwplan uit te voeren. Dat hebben we om de volgende redenen besloten:

 • We kunnen zo extra woningen op deze plek bouwen voor studenten en afgestudeerden.
 • De kwaliteit van het woongebouw en de woningen is daarna weer zo goed dat dit vele jaren mee kan. Het voldoet aan de huidige kwaliteitsnormen, ook op het gebied van duurzaamheid.
 • We voorkomen hoge onderhoudskosten in de nabije toekomst.

Het Voorlopig Ontwerp ronden we binnenkort af. Wil je meer informatie over het Voorlopig Ontwerp? Kijk dan onderaan de projectpagina bij ‘Het Nieuwe Woongebouw’. 

Bewoners

De sloop van de Hoge Wiek betekent helaas dat de huidige bewoners moeten verhuizen naar een nieuwe woning. We gaan ze persoonlijk helpen bij het vinden van een nieuwe woning. Bewoners hebben tot eind maart 2024 om een nieuwe woning te vinden. Zij worden begeleid door onze bewonersbegeleider Samira el Ghanouti.

De afgelopen periode hadden we nauw contact met de wooncommissie van de Hoge Wiek. Met het dagelijks bestuur van de wooncommissie bespraken we steeds de laatste ontwikkelingen van het nieuwbouwplan. Voordat we een beslissing namen over het nieuwbouwplan, hebben we de wooncommissie ook om advies op dit plan gevraagd. Zij gaven aan de volgende onderdelen belangrijk te vinden:

 • Dat we de wooncommissie betrekken bij de manier waarop we omgaan met de leegkomende woningen en de tijdelijke verhuur ervan.
 • Dat we samen kijken naar het voortzetten en de omgang van de beheerstructuur.
 • Dat we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van bewoners tijdens het verhuizen.
 • Op verzoek van de wooncommissie hebben we de vergoeding voor het verhuizen verhoogd naar €800.
 • De woningen die leegkomen door verhuizingen worden bewoond door mensen die via VPS antikraak huren. De zittende huurders mogen mensen voordragen en laten hospiteren.

We zijn met de wooncommissie in gesprek om dit zo goed mogelijk vorm te geven.

Hoe nu verder?

Sinds juli 2022 is er een verhuurstop. Woningen die nu nog vrijkomen, verhuren wij niet meer op de gebruikelijke manier. Totdat de Hoge Wiek gesloopt wordt, verhuren wij de vrijkomende woningen met tijdelijke huurcontracten. Zo blijft het woongebouw in de tussentijd zo veel mogelijk bewoond en leefbaar. Huidige bewoners hebben tot eind maart 2024 de tijd om een nieuwe woning te vinden, wat meestal binnen een half jaar lukt.

In oktober 2022 is de verhuizing van de huidige bewoners gestart. We gaan altijd eerst met iedereen persoonlijk in gesprek, bespreken ieders persoonlijke situatie en hoe wij kunnen helpen bij de verhuizing. Er zijn al twee rondes met individuele gesprekken geweest. In deze gesprekken kunnen bewoners hun persoonlijke situatie vertellen aan de bewonersbegeleider. Zij ondersteunt in hun zoektocht naar en nieuwe passende woning. Bewoners van de Hoge Wiek hebben urgentie en kunnen hiermee met voorrangspositie reageren op een woning. Stadswonen Rotterdam kan alleen kamers aanbieden in woongebouwen waar niet gehospiteerd wordt. In veel woongebouwen van Stadswonen wordt gehospiteerd. Dat betekent dat bewoners hier zelf actie moeten ondernemen.

Naast de sloop van de Hoge Wiek, gaat Vervat Vastgoed met het Havenziekenhuis aan de slag. Ook gaat de gemeente de buitenruimte aanpakken. Er gaat dus veel gebeuren in het gebied de komende tijd.

Planning

We nemen sinds oktober 2022 ruim de tijd om samen met bewoners een nieuwe woning te vinden. We willen in 2024 starten met de sloop van het gebouw. Aansluitend begint de bouw van het nieuwe gebouw. We verwachten dat de bouw zo'n 2,5 jaar duurt.

 • Eind 2023: afronden Definitief Ontwerp.
 • 31 maart 2024: alle bewoners hebben een nieuwe woning.
 • Eind 2024: start sloop.
 • Eind 2024-begin 2025: start bouw.

Bovenstaande planning is een wensplanning en kan nog veranderen.

Omwonenden

Via digitale nieuwsbrieven houden we de direct omwonenden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de sloop en bouw. Zo kunnen zij ook hun zorgen, wensen en ideeën met ons delen. Wil jij ook op de hoogte blijven? Meld je dan aan via de button op deze pagina.

Over de ontwikkeling van de Hoge Wiek en het Havenziekenhuis wordt apart gecommuniceerd. Wil je op de hoogte blijven van beide ontwikkelingen, meld je dan op beide websites aan. Heb je je nog niet aangemeld op de website van het Havenziekenhuis, dan kun je dat via deze website doen. 

Geschiedenis

Het gebied rondom de Hoge Wiek kent een rijke geschiedenis die belangrijk was voor de ontwikkeling van Rotterdam en haar identiteit. De ontwikkeling en herinrichting van de buitenruimte rondom het nieuwe gebouw zien wij als een kans om deze rijke historie toonbaar te maken in de buitenruimte. Hier willen wij samen met de gemeente Rotterdam, andere partijen en bewoners invulling aan geven. Of dit lukt en op welke wijze gaan we in 2023 verkennen. Wil je graag meedenken over de wijze waarop de rijke historie van het gebied terugkomt in de buitenruimte? Ideeën zijn welkom en kunnen worden gemaild naar hogewiek@stadswonenrotterdam.nl.

Het nieuwe woongebouw

Ben je benieuwd naar hoe het nieuwe woongebouw er ongeveer uit komt te zien? Bekijk dan hier de eerste schetsen. Let op: het zijn nog schetsen en ze kunnen dus nog veranderen.

Meer weten?

Kijk eens bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Of wil je ideeën met ons delen? Mail ons dan via hogewiek@stadswonenrotterdam.nl

Wat anderen erover zeggen

Artikel in Algemeen Dagblad