Veel gestelde vragen nieuwbouwplan Hoge Wiek

Waarom hebben jullie de mogelijkheden voor deze locatie onderzocht?

Toen het Havenziekenhuis door Vervat Vastgoed werd gekocht, wilden zij zich verdiepen in de locatie van het Havenziekenhuis om het vervolgens opnieuw te ontwikkelen. Zij hebben ons gevraagd of we mee wilden doen, omdat wij veel woongebouwen in de omgeving hebben. Wij hebben toen samen de opdracht gegeven aan Mecanoo om de mogelijkheden van dit gebied en de gebouwen te laten onderzoeken. De Hoge Wiek was er daar één van. Dit woongebouw is verouderd en het is een mooie kans om op deze plek in de toekomst nóg meer woningen te hebben voor studenten en afgestudeerden.

Waar hing het besluit om het nieuwbouwplan uit te voeren vanaf?

We hebben naar veel verschillende zaken gekeken. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoe het woongebouw er technisch voor staat en wat de kosten precies zijn. Ook moesten we afspraken maken met de gemeente en hebben we goed gekeken naar welke voordelen het nieuwbouwplan biedt voor de locatie. Kunnen we er bijvoorbeeld meer woningen bouwen dan er nu staan? En hoeveel meer? We hebben ook gekeken naar de gevolgen die dit heeft voor de bewoners. Daar hebben we met de wooncommissie van het woongebouw over gesproken. Uiteindelijk hebben al deze zaken een rol gespeeld in het besluit.

Wat betekent dit voor de bewoners van de Hoge Wiek?

De sloop van de Hoge Wiek betekent helaas dat de bewoners van de Hoge Wiek moeten verhuizen. Sinds oktober 2022 helpen we hen daarmee. We gaan met iedereen persoonlijk in gesprek om te kijken wat ieders persoonlijke situatie is en hoe we kunnen helpen bij de verhuizing. We nemen hier anderhalf jaar de tijd voor.

Weet de wooncommissie hiervan?

We hebben de afgelopen periode nauw contact gehad met het dagelijks bestuur van de wooncommissie van de Hoge Wiek. Dat hebben we nog steeds. Voordat we een besluit hebben genomen, hebben we de wooncommissie ook om advies gevraagd op ons plan. We bespreken steeds de laatste ontwikkelingen. De afgelopen periode over het nieuwbouwplan en de komende periode over de verhuizingen, het beheer van het woongebouw en de leefbaarheid.

Hoe zit het met de plannen van het Havenziekenhuis?

Vervat Vastgoed is bezig met een eigen traject voor de ontwikkeling van het Havenziekenhuis. Het is aan Vervat om te besluiten wat ze precies met de ontwikkeling van het Havenziekenhuis willen doen. Lees meer over de ontwikkeling van het Havenziekenhuis.

Hangen de plannen voor de Hoge Wiek af van de ontwikkeling van het Havenziekenhuis?

Nee, wij hebben zelf besloten dat we het nieuwbouwplan voor de Hoge Wiek wilden uitvoeren. Daar heeft Vervat geen invloed op. Wel proberen we ons plan aan te laten sluiten op de ontwikkeling van het Havenziekenhuis, omdat het dicht bij elkaar in de buurt ligt.

Kunnen bewoners en omwonenden meepraten over de plannen?

Alle direct omwonenden krijgen van ons een brief waarin we ze vertellen over deze plannen. Vanaf dat moment houden we ze via digitale nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de sloop en de bouw. Daarin vertellen we ook wanneer en hoe mensen hun zorgen, wensen en ideeën met ons kunnen delen. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan via de button op deze pagina. Als je ideeën met ons wilt delen, kan dat via hogewiek@stadswonenrotterdam.nl.Over de ontwikkeling van de Hoge Wiek en het Havenziekenhuis wordt apart gecommuniceerd. Wil je op de hoogte blijven van beide ontwikkelingen, meld je dan ook aan op de pagina van het Havenziekenhuis.

Wat voor woningen komen er in het nieuwe woongebouw?

In het nieuwe woongebouw komen zelfstandige woningen voor studenten en afgestudeerden. In totaal komen er 369 nieuwe woningen. Daarvan worden er 246 sociaal verhuurd aan studenten en 123 woningen worden sociaal verhuurd aan afgestudeerden.

Hoe gaat het leegstandsbeheer in zijn werk?

Vanaf augustus beheert leegstandsbeheerder VPS de lege kamers in de Hoge Wiek. We hebben met VPS afgesproken dat de mogelijkheid om te hospiteren blijft bestaan en dat achterblijvende huurders ook iemand kunnen aandragen. VPS neemt contact op met de achterblijvende huurders om dit af te spreken. De kamer moet leeg, schoon en netjes opgeleverd worden. Wanneer er een nieuwe, tijdelijke huurder bekend is, kan er gekeken worden of laminaat of andere spullen overgenomen kunnen worden.

Hoe werkt het met de vergoeding voor de verhuizing?

De huurders van de Hoge Wiek krijgen een vergoeding voor de verhuizing. Vanaf oktober 2022 houden we een persoonlijk gesprek met iedereen die in de Hoge Wiek woont. Vanaf dat moment (oktober 2022) krijgen de huurders ook de vergoeding uitbetaald. We kijken daarbij naar het moment waarop de huur wordt opgezegd. Het maakt niet uit waar bewoners naartoe verhuizen.

Vindt er nog onderhuur plaats in de tussentijd?

Vanaf het moment dat we bekend hebben gemaakt dat de Hoge Wiek gesloopt wordt, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van onderhuur. We willen met alle huurders juist een nieuwe, goede oplossing voor de lange termijn vinden.

Wordt er gehandhaafd op campuscontracten?

Vanaf het collegejaar 2022/2023 wordt er niet meer gehandhaafd op de campuscontracten. Iedereen in de Hoge Wiek heeft dan dezelfde rechten en wordt geholpen bij het vinden van een nieuwe woning.

Wat gaat er met de buitenruimte gebeuren?

De gemeente is aan zet om de buitenruimte rondom het plangebied aan te pakken. De eerste stap is wensen ophalen bij stakeholders en omwonenden. Dit verwerken zij in een Voorlopig Ontwerp. Je kunt als bewoner reageren op het voorlopig Ontwerp. Er wordt apart toegelicht wat wel en niet wordt verwerkt om tot het Definitief Ontwerp te komen.

Hoe gaan jullie om met meer overlast?

We proberen bewoners op tijd te informeren over de te verwachten overlast, de duur ervan en waar zij terecht kunnen met vragen. We doen er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.