Onderhoud en reparaties, wie is verantwoordelijk

Twee mannen in blauwe pakken werken aan de kozijnen van een studentenwoning.

Het onderhoud van je huurwoning is verdeeld tussen jou als huurder en ons als verhuurder. Hieronder vind je informatie over wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden. Bij huurprijs en servicekosten vind je meer informatie over hoe bepaalde werkzaamheden verrekend worden.

Reparatie melden

Wat doen wij als verhuurder?

Wij zijn verantwoordelijk voor de algemene technische staat van de woningen en woongebouwen. De onderhoudswerkzaamheden die hierbij horen zijn voor onze rekening. We werken met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Zo kunnen we alle noodzakelijke werkzaamheden op tijd en preventief (laten) uitvoeren. 

Wat doe jij als huurder?

Als huurder heb je de plicht je woning en gemeenschappelijke ruimtes te verzorgen. Kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden komen voor jouw rekening. In het Besluit kleine herstellingen staat een opsomming van de kleine herstellingen die je als huurder zelf moet doen. Denk hierbij aan het vervangen van kraanleertjes, het vervangen of vastzetten van deurknoppen en sloten, het vastzetten van wandcontactdozen en het vervangen van lampen. 

Nalatigheid 

Werkzaamheden door nalatigheid, onreinheid, vernieling of onjuist gebruik door jou als huurder of door je gasten, zijn altijd voor jouw rekening. 

Onderhoudswijzers: wie is verantwoordelijk

We hebben onderhoudswijzers waarin staat wie verantwoordelijk is voor de verschillende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en welke werkzaamheden in het Kleine Herstellingenfonds en in het servicefonds vallen. 

Er zijn twee onderhoudswijzers:  

Weet je niet meer zeker of het woongebouw waarin je woont onder de beheerstructuur valt? Kijk dan of het Kleine Herstellingenfonds is opgenomen in je servicekosten. Als dit het geval is dan valt jouw woongebouw onder de beheerstructuur. 

Is er geen kleine herstellingenfonds? Dan valt jouw woongebouw buiten de beheerstructuur. Dit is onder andere het geval in de woongebouwen Puntegale, Cité, Boomgaardstraat en Dijkhove. 

Onderhoudszaken in het Kleine Herstellingenfonds

In woongebouwen waar de beheerstructuur van toepassing is, zijn de meeste kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden voor de huurders ‘afgekocht’ door het Kleine Herstellingenfonds. Door de relatieve korte bewoningsduur van onze huurders is het namelijk niet redelijk dat je als huurder alle onderhoudskosten moet dragen voor zaken of spullen die ook door voorgaande huurders werden gebruikt. Met het Kleine Herstellingenfonds verspreiden we deze kosten over langere tijd. 

  • In woongebouwen met 30 woningen of meer beheert de wooncommissie het Kleine Herstellingenfonds. Namens de huurders kunnen zij de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Een technische commissie van het woongebouw doet een aantal (eenvoudige) reparaties zelf. Zo besparen we op uurloon en voorrijkosten. 

  • In kleine panden met 29 woningen of minder ligt het beheer en de uitvoering bij ons.  

Welke werkzaamheden zijn opgenomen in het Kleine Herstellingenfonds staat in de Onderhoudswijzer binnen de beheerstructuur in de downloads.

Onderhoudszaken in het servicefonds

Er zijn onderhoudszaken die horen bij de onderhoudsplicht van de huurder, maar die de huurder om uiteenlopende redenen niet kan of mag uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstoppen van (hemelwater)afvoeren en 24-uurs service bij liften of CV-installaties. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden worden betaald uit het servicefonds. Wij beheren dit fonds. 

Overzicht downloads