Samen zorgen voor fijne woonplekken

Twee studenten lopen lachend met een kopje koffie op straat in Rotterdam

Stadswonen Rotterdam werkt samen met verschillende partners zoals de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en andere corporaties om tot een gezond huisvestingsklimaat te komen voor studenten.

Kences - Kenniscentrum Studentenhuisvesting

Stadswonen Rotterdam is sinds 2007 aangesloten bij Kences. Kences is een overkoepelend orgaan voor de studentenhuisvesting. De deelnemende organisaties werken samen op de gebieden belangenbehartiging, kennisdeling, professionalisering en innovatie. De directeur Stadswonen Rotterdam heeft momenteel zitting in het bestuur van Kences.

Gemeente

Woonstad Rotterdam en dus ook Stadswonen Rotterdam staan in nauw contact met de gemeente Rotterdam en maken jaarlijks woonafspraken. Studentenhuisvesting vormt hier een belangrijke doelstelling. Stadswonen Rotterdam deelt het doel van de gemeente Rotterdam om zoveel mogelijk jonge hoger opgeleide professionals aan de stad te binden.

SHS

SHS staat voor Stichting Huurdersbelang Stadswonen. SHS is de organisatie die opkomt voor de rechten van iedereen die bij Stadswonen huurt. Dit doen ze door in overleg te gaan met Stadswonen, de gemeente en andere belanghebbenden.

Onderwijsinstellingen

Stadswonen Rotterdam staat in contact met de onderwijsinstellingen van Rotterdam om op deze manier gevoel te houden met wat er leeft onder studenten. Veel woongebouwen zijn gelegen in de buurt van de onderwijsinstellingen (hbo en universiteit). 

Netwerk Nieuw Rotterdam

Woonstad Rotterdam en Stadswonen Rotterdam bundelen de krachten met Netwerk Nieuw Rotterdam om het leven in de stad voor jongeren fijner en makkelijker te maken. Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenorganisatie die zich inzet tegen eenzaamheid, polarisatie en het idee dat we allemaal eilandjes zijn. Hier kun je als jongere nieuwe mensen ontmoeten, vrienden maken, jezelf ontwikkelen en ook nog wat doen voor anderen in de stad.