Een goede start voor statushouders

Elke dag melden zich vluchtelingen in Europa, ook in Nederland. Zij zoeken een veilig onderkomen in Europa. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vangt deze mensen op in asielzoekerscentra, in samenwerking met de Nederlandse Gemeenten. Van hieruit wordt de procedure om een verblijfsstatus te krijgen gestart. Is deze procedure afgerond, dan wordt de asielzoeker een statushouder.

Statushouders

Statushouders noemen we ook wel vergunningshouders of verblijfsgerechtigden. Zij hebben na de vergunningsverlening recht op huisvesting in reguliere woonruimte. Dat is de start van hun integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit hun woning kunnen zij actief gaan deelnemen aan de maatschappij. Een vlotte en duurzame vorm van huisvesting is dus erg belangrijk.

Passende woonruimte in Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft de taakstelling om statushouders van passende woonruimte te voorzien. De gemeente doet hiervoor een beroep op de Rotterdamse corporaties om statushouders passend te huisvesten. Woonstad Rotterdam neemt hierin de verantwoordelijkheid en stelt woningen beschikbaar voor deze doelgroep.

Rol van Stadswonen Rotterdam

Een deel van deze statushouders is alleenstaand en jonger dan 27 jaar. Stadswonen Rotterdam neemt hierin, samen met de SHS en de wooncommissies, haar verantwoordelijkheid en stelt woonruimte beschikbaar voor statushouders. In overleg met SHS en wooncommissies is vastgesteld dat alleen jonge, alleenstaande statushouders met een basisopleiding die voldoen aan bepaalde profieleisen gehuisvest zullen worden.

Statushouders die we huisvesten met Stadswonen:

  • Leeftijd (16 tot 27 jaar)
  • Opleidingsniveau tenminste mbo
  • Tenminste beheersing Engelse taal
  • Alleenstaand (geen gezinsherenigingskandidaten)
  • Bereidheid tot spoedige afronding inburgeringstraject
  • Bereidheid tot onzelfstandig wonen
  • Spoedige start studie (minimaal mbo 4 o.b.v. verklaring DUO)
  • Verbintenis met regio Rotterdam (denk aan opleiding of familie/ kennissen)
  • Bereidheid tot haal- en brengplicht van informatie voor een succesvolle huisvesting 

Meer achtergrondinformatie:

Beleid Rotterdam

COA

Integratiedienst