Voorwaarden en formulieren

We werken zoveel mogelijk digitaal. Brochures, voorwaarden en andere documenten over huur- en woonzaken kan je hier downloaden als pdf.

Ontbreekt een document? Neem dan contact met ons op.

Voorwaarden en reglementen

Algemene Huurvoorwaarden 2019

Hoe gaan wij met elkaar om? Je vindt het in de Algemene Huurvoorwaarden. Versie juli 2019.

Beheerreglement 2019

In verschillende woongebouwen is de beheerstructuur van toepassing. In het Beheerreglement hebben wij in hoofdlijnen beschreven hoe deze vorm van sociaal beheer is geregeld. Versie 2019.

Reglement Commissie Beheerstructuur

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie? Dan kun je terecht bij de commissie Beheerstructuur. Versie 2019.

Gebruikersvoorwaarden MijnStadswonen

Om jouw account in MijnStadswonen te gebruiken zijn gebruikersvoorwaarden opgesteld.

Algemene Voorwaarden KennisGlas

Onze woningen zijn meestal voorzien van een digitale infrastructuur voor internet en telefonie; KennisGlas. De voorwaarden die gelden voor het gebruik van deze infrastructuur vind je hier.

Onderhoudswijzers

Formulieren en stappenplannen

Stappenplan Downloaden Inkomensverklaring

Download zelf je Inkomensverklaring. Stap-voor-stap uitleg.

Stappenplan Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting

Download zelf je definitieve aanslag Inkomstenbelasting. Stap-voor-stap uitleg.

Stappenplan DUO

Dit stappenplan is bedoeld voor de inkomenstoets voor studenten.

Machtiging Automatische Incasso

Maak je nog geen gebruik van een automatische incasso? Vul dan het formulier machtiging automatische incasso in.

Verklaring overname inventaris

Kom je tot een overeenkomst met de nieuwe huurder of een huisgenoot voor de overname van inventaris? Vul dan samen de verklaring overname roerende zaken voor de eindinspectie in.

Oplevering Woning

Bereid de inspecties goed voor, dan verlopen deze op rolletjes. Download de lijst met opleverpunten.

Toelichting servicekosten