Huur opzeggen en eindafrekening

Wil je je huurovereenkomst beëindigen? Zeg dan je huur op via MijnStadswonen. Let hierbij goed op de opzegtermijn.  

Opzegtermijn huur opzeggen 

De standaard opzegtermijn is één maand. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag jouw laatste huurdag.  

Huur je via jouw werkgever of onderwijsinstelling? Dan kan het zo zijn dat we andere afspraken hebben gemaakt over de opzegtermijn.   

Zeg je huur op zodra dit kan om dubbele lasten zoveel mogelijk te voorkomen. Een (korte) overlap in huurperiode is soms niet te vermijden: je mag je nieuwe woonruimte al in, maar de opzegtermijn van de woonruimte die je gaat verlaten is nog niet verstreken.  

Opzegtermijn bij doorverhuizen 

De standaard opzegtermijn is één maand. Verhuis je door naar een andere woonruimte van ons, dan kan je via MijnStadswonen een verzoek indienen de opzegtermijn te verkorten naar twee weken.  

Huuropzegging intrekken 

Wil je jouw huur toch niet opzeggen? Laat het ons weten per e-mail. Dit kan alleen als het verhuurproces nog niet is gestart. Wij beoordelen of je de huuropzegging kan intrekken. Bij het intrekken van de huur brengen wij € 100,- annuleringskosten in rekening. 

Eindafrekening na huuropzegging 

Binnen een maand na je laatste huurdag ontvang je per e-mail een eindafrekening. Hierop staan betalingen die je misschien nog moet doen, zoals kosten voor een verloren sleutel, reparaties in de woning of misschien heb je nog openstaande huurposten. Krijg je nog geld van ons? Dat verrekenen we dan met de kosten. 

Eindafrekening servicekosten 

De huurprijs van jouw woning is inclusief servicekosten. Een groot deel hiervan zijn voorschotbedragen. Na afloop van het kalenderjaar worden de werkelijke kosten vergeleken met de voorschotten. Heb je te veel betaald, dan krijg je geld terug. Waren de voorschotten te laag, dan betaal je geld bij. Je ontvangt de afrekening van je servicekosten binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar.