Toelichting afrekening servicekosten 2023

Hieronder vind je meer informatie over verschillende onderdelen van de servicekosten op je afrekening. Het kan zijn dat een aantal posten niet op jouw afrekening staan. In je huurovereenkomst staat precies vermeld wat jouw servicekosten zijn. De werkelijke kosten zijn afgezet tegen de voorschotbedragen. Meer informatie vind je onderaan deze pagina in de download Algemene toelichting servicekosten.

Energiekosten 

Verwarmingskosten bestaan uit de energiekosten en vastrecht-tarieven. De verdeling van de kosten is als volgt bepaald (met uitzondering van woningen met individuele bemetering): 

  • 35% van de totale kosten worden evenredig verdeeld over de woningen. 

  • 65% van de totale kosten worden verdeeld over de woningen op basis van oppervlakte. 

In geval van een ‘gebroken’ huurperiode (huurperiode komt niet overeen met de afrekenperiode) wordt rekening gehouden met graaddagen. Een uitgebreide uitlicht over graaddagen vind je op de laatste pagina van de download Algemene toelichting servicekosten.

Elektriciteitskosten zijn opgebouwd uit de energiekosten en de vastrechtstarieven voor het gehele verbruik van het gebouw. Het energieverbruik van eventuele liften en noodverlichting is inbegrepen. 

Voor het water gelden de kosten en vastrechtstarieven voor het gebruikte koude drinkwater. 

De verdeling van de kosten is als volgt vastgesteld, met uitzondering van woningen met een eigen meter: 

  • Factor 1 voor woningen die bedoeld zijn voor een éénpersoonshuishouden.

  • Factor 1,5 voor woningen die bedoeld zijn voor een tweepersoonshuishouden. 

Kabeltelevisie  

Kosten voor de levering van TV en radio bij een collectieve TV-aansluiting.  

Individuele bemetering 

Kosten vergelijkbaar met het vastrecht of het tarief voor de service van de warmtemeter voor het vastleggen van het energieverbruik in de woning. Dit op basis van op de daadwerkelijke afschrijvings- en onderhoudskosten. 

Glazen wassen / Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten  

Kosten voor het reinigen van de ramen aan de buitenkant van de verhuurde woning en/of de kosten voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de ingangen, gangen, trappenhuizen, liften en galerijen enzovoort. 

Inventaris/ Stoffering gemeenschappelijke ruimten 

Kosten die te maken hebben met het inventarispakket van de woningen incl. de gezamenlijke en gemeenschappelijke ruimten, inclusief afschrijvingskosten, administratiekosten, beheerkosten, tussentijdse vervanging, enzovoort. 

Stoffering gemeenschappelijke ruimten 

Kosten gerelateerd aan het meegeleverde inrichtingspakket in de gemeenschappelijke ruimtes bestaande uit afschrijvings-, administratie- en beheerkosten incl. tussentijdse vervanging, etc. De bewoner betaalt elke maand een vast bedrag. Dit fonds wordt beheerd door Stadswonen Rotterdam. 

Bijdrage beheer bewoners  

Gebouwen die onder de beheerstructuur vallen

Kosten die de woningcommissie maakt worden gedekt door dit fonds, dat door de woningcommissie beheerd wordt.

Gebouwen buiten de beheerstructuur

Bijdrage aan de kosten voor bijv. huismeester of servicemedewerker. 

Fondsen  

Kleine herstellingenfonds:

Dit fonds wordt gebruikt om kosten te dekken voor kleine reparaties die volgens de regels eigenlijk door de huurder betaald moeten worden. Zie ook de Onderhoudswijzer binnen beheerstructuur. 

Leefbaarheidsfonds:  

Dit fonds is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid en worden bepaald door de wooncommissie (bijvoorbeeld het inrichten van een gemeenschappelijke studiezaal, een flatfeest, etc.). 

Wasmachinefonds:  

Dit fonds is bedoeld voor de aanschaf en het onderhoud van de wasmachine(s), droger(s) en bijbehorende voorzieningen. Alleen van toepassing bij geen muntverkoop. 

Deze fondsen worden meestal beheerd door de wooncommissie bij grote panden. Bij kleinere panden worden deze fondsen beheerd door Stadswonen Rotterdam. Iedere huurder betaalt hiervoor een vastgesteld bedrag. 

Afvalstoffenheffing  

Bewoners betalen afvalstoffenheffing voor verwerking huisvuil in Rotterdam. Bewoners van zelfstandige woningen betalen deze heffing rechtstreeks aan gemeente. 

Meer informatie over afvalstoffenheffing in Rotterdam.  

Zuiveringsheffing  

De zuiveringsheffing is een verontreinigingsbelasting voor oppervlaktewater belast door het waterschap op kamerbewoners via de verhuurder. Bewoners van zelfstandige woningen betalen deze heffing rechtstreeks aan het waterschap.  

Vuilafvoer  

Kosten voor afschrijving en onderhoud perscontainer(s). 

Administratiekosten  

De administratiekosten zijn kosten voor het administreren en afrekenen van servicekosten. Deze worden bepaald als een percentage van de servicekosten volgens huurcommissiebeleid. 

Servicefonds   

Onder het servicefonds vallen kosten voor werkzaamheden die normaal door huurders moeten worden gedaan, maar waarvan dit niet verwacht mag worden. De kosten zijn gebaseerd op diensten binnen het gebouw. 

KennisGlas diensten 

Kosten internetsignaal Teleplaza op KennisGlas netwerk. 

Overzicht downloads