Regeling voor blokaansluitingen - TTB

Deel je de aansluiting voor warmte en/of elektriciteit met andere huurders in je gebouw (blokaansluiting)? Dan gelden de maximumprijzen voor energie (het prijsplafond) niet voor jou.

Met de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) geeft de overheid je alsnog een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Deze tegemoetkoming krijg je via ons. Lees hieronder hoe en wanneer je dit krijgt. 

Krijg ik een tegemoetkoming vanuit de TTB regeling?

Bekijk in het overzicht welke aansluiting je hebt. Daaronder lees je wat voor jou geldt.

Ik heb een gedeelde aansluiting voor gas/warmte én elektriciteit

Het prijsplafond geldt niet voor jou. Je krijgt een tegemoetkoming via de TTB regeling.

Ik heb een gedeelde aansluiting voor gas/warmte, en een eigen aansluiting voor elektriciteit

  • Het prijsplafond geldt alleen voor je elektriciteitsaansluiting.
  • Het prijsplafond geldt niet voor je gas/warmte-aansluiting. In plaats daarvan krijg je een tegemoetkoming via de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).

Hoe en wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

We verrekenen de tegemoetkoming met de energiekosten over 2023. Dit zie je op de eindafrekening, die je halverwege 2024 krijgt. Je krijgt bericht van ons als wij de tegemoetkoming voor jouw woongebouw binnen hebben.

Bij het verrekenen moeten we ons aan de regels houden die horen bij de regeling. Zo verrekenen we het:

  • We tellen alle gemaakte energiekosten van je woongebouw bij elkaar op.
  • Hier trekken we de totale tegemoetkoming van af die we van de overheid hebben gekregen voor jouw woongebouw.
  • De kosten die overblijven verdelen we over de woningen in het gebouw. Dit doen we volgens de normale verdeelmethode (de manier waarop we energiekosten altijd verdelen).

Goed om te weten

  • Via de TTB regeling ontvangen wij voor onze woningen met een gedeelde aansluiting een vast bedrag per woning.
  • Per onzelfstandige woning (kamer) krijgen wij een lager bedrag dan per zelfstandige woning. Als een wooneenheid bestaat uit 3 (studenten)kamers of minder, wordt deze gezien als een zelfstandige woning en krijgen we dan ook de tegemoetkoming voor zelfstandige woningen.
  • Voor het bedrag dat we krijgen per woning kijkt de overheid naar een standaard verbruik en standaard energieprijzen. Dit betekent dat de tegemoetkoming niet afhangt van je eigen verbruik en de energieprijzen die je betaalt.
  • We krijgen de tegemoetkoming over de periode 1 januari 2023 tot en met december 2023. We krijgen het in de zomer van 2023.

Wat betekent het voor mijn voorschot servicekosten?

De energieprijzen zijn nog steeds hoog. Daarom verhogen we ook dit jaar het voorschot servicekosten. Dankzij de tegemoetkomingen die we krijgen vanuit de TTB regeling hoeven we het voorschot veel minder te verhogen. In augustus krijg je een brief waarin staat hoeveel je voorschot wordt.

In 2024 is er geen TTB. De energieprijzen zijn gedaald ten opzichte van 2023. En in 2024 is er geen TTB meer.

Krijgt elke huurder met een gedeelde aansluiting de tegemoetkoming?

We ontvangen de tegemoetkoming vanaf een minimaal aantal woningen achter de aansluiting (3 of 4, afhankelijk van het type woning). Bij minder woningen achter een aansluiting krijgen huurders geen tegemoetkoming, omdat zij al voordeel hebben van het prijsplafond.  

Ook wordt er naar het tarief gekeken. Woongebouwen met een energietarief onder het prijsplafondbedrag krijgen geen tegemoetkoming via de TTB regeling.

We verwachten dat al onze woongebouwen met een blokaansluiting in aanmerking komen voor de regeling. 

Als ik verhuis, krijg ik dan alsnog de tegemoetkoming?

Als je verhuist krijg je een tegemoetkoming voor het deel van 2023 dat je in de woning met blokaansluiting hebt gewoond.

Overzicht downloads