Huurprijs en servicekosten

Je betaalt elke maand een bruto huurbedrag. Dat bedrag bestaat uit de netto (kale) huurprijs voor het gebruik van de woning en de servicekosten voor extra geleverde diensten.

Servicekosten 

De servicekosten betaal je voor extra diensten als elektra, verwarming, de lift en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. Waar je precies voor betaalt en hoeveel, hangt af van het woongebouw waarin je woont. Dit staat in de bijlage van je huurovereenkomst.  

In de Toelichting afrekening servicekosten vind je een korte toelichting per post. 

Hoe worden de servicekosten afgerekend? 

Voorschotten 

De meeste servicekosten zijn voorschotten. Een keer per jaar berekenen we de werkelijk gemaakte servicekosten. We vergelijken deze kosten met het voorschotbedrag dat je hebt betaald. Het verschil verrekenen we met jou. Heb je te veel betaald, dan krijg je geld terug. We storten dit bedrag op het bij ons bekende bankrekeningnummer. Heb je te weinig betaald, dan moet je bijbetalen. Je ontvangt hier aan het einde van het boekjaar een afrekening van. 

Fondsen 

Het kan zijn dat je naast voorschotten nog een of meerdere andere bedragen betaalt. Dit zijn fondsen. De bedragen van deze fondsen staan vast. Deze worden niet achteraf verrekend.  

Kleine Herstellingenfonds 

  • In woongebouwen waar de beheerstructuur van toepassing is, zijn de meeste kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden voor de huurders ‘afgekocht’ door het Kleine Herstellingenfonds. Door de relatieve korte bewoningsduur van onze huurders is het namelijk niet redelijk dat je als huurder alle onderhoudskosten moet dragen voor zaken of spullen die ook door voorgaande huurders werden gebruikt. Met het Kleine Herstellingenfonds verspreiden we deze kosten over langere tijd. 
  • In woongebouwen met 30 woningen of meer beheert de wooncommissie het Kleine Herstellingenfonds. Namens de huurders kunnen zij de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Een technische commissie van het woongebouw doet een aantal (eenvoudige) reparaties zelf. Zo besparen we op uurloon en voorrijkosten.
     
  • In kleine panden met 29 woningen of minder ligt het beheer en de uitvoering bij ons.  

Welke werkzaamheden zijn opgenomen in het Kleine Herstellingenfonds staat in de Onderhoudswijzer binnen de beheerstructuur. 

Servicefonds

Er zijn onderhoudszaken die horen bij de onderhoudsplicht van de huurder, maar die de huurder om uiteenlopende redenen niet kan of mag uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstoppen van (hemelwater) afvoeren en 24-uurs service bij liften of CV-installaties. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden worden betaald uit het servicefonds. Wij beheren dit fonds. 

Speciale posten servicekosten 

Inventaris/stoffering gemeenschappelijke ruimten 

Dit zijn de kosten voor de inrichting van woningen en gezamenlijke ruimtes. Te denken aan gordijnen, vloerbedekking, koelkast, kookplaat. De afschrijvingstermijn is meestal 10 jaar. Voor marmoleum, pvc en inductiekookplaat is de afschrijftermijn 12 jaar. De kosten worden zoveel mogelijk aan een woning toegerekend, met afschrijvingskosten. 

Schoonmaak 

De post schoonmaak bestaat uit de kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten zoals de entrees, gangen, trappenhuizen, liften en galerijen. Ook eventuele, incidentele schoonmaakkosten binnen het woongebouw vallen onder deze post.  

Heffingen en belastingen 

Als huurder krijg je te maken met gemeentelijke belastingen voor water en afval. Huur je een studentenkamer van ons, dan betaal je dit via de servicekosten. Huur je een studio of appartement, dan ontvang je zelf een rekening van de gemeente of andere leveranciers.