Energiekosten: inzicht en afrekening

Iemand veranderd de temperatuur in huis door de verwarming lager te zetten.

De energiekosten zijn een groot onderdeel van de servicekosten. De afgelopen jaren zijn er flink wat ontwikkelingen geweest. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over energiekosten en de ontwikkelingen. En je ziet een overzicht van de regelingen die de overheid heeft opgesteld om de energieprijzen betaalbaarder te houden.

Hoe weet ik mijn energiekosten?

Wat je aan energie verbruikt, staat op de jaarlijkse eindafrekening die je van Stadswonen krijgt. Als je een eigen contract met een energieleverancier hebt, krijg je de eindafrekening van deze leverancier. Op de eindafrekening staat wat je in een heel jaar aan gas of warmte, en/of aan stroom hebt gebruikt.

De meeste woongebouwen hebben geen individuele meter per unit of kamer. Je kan de meterstanden niet bekijken. Er is dan een collectieve meter. Dit heeft meerdere redenen:

  • Het aanleggen van individuele meters én het individueel afrekenen kost geld. Dat zou betekenen dat je onder de streep duurder uit bent, in plaats van goedkoper.
  • In de meeste woongebouwen delen huurders een douche, keuken en toilet. Meten wie dan precies wat verbruikt is vrijwel niet te doen.
  • Voor grote studentengebouwen waar huurders elkaar snel afwisselen, is individueel bemeteren en afrekenen erg lastig. Dit kost veel tijd en zorgt voor hoge kosten.

Hoe bepalen jullie de afrekening zonder individuele meter?

Voor de verwarmingskosten krijgt iedere woonruimte een wegingsfactor. Deze weging is voor 65% gebaseerd op de woonoppervlakte van de kamer of de woning, de rest (35%) wordt gelijk verdeeld over alle woonruimten in een gebouw. De totale energiekosten van het gebouw worden gedeeld door de wegingsfactor van een woonruimte.  

Op het moment dat je maar een deel van het kalenderjaar een kamer of woning bij ons hebt gehuurd, kijken we hoeveel graaddagen er in de huurperiode zaten. Dit is een verplichte methode volgens de wet, als de afrekenperiode van het energiebedrijf niet gelijkloopt met de afrekenperiode van de gemaakte verwarmingskosten. De methode gaat ervan uit dat er meer energie verbruikt wordt als het kouder is dan 18°C. Je kan het zo zien: met je voorschot - dat twaalf maanden hetzelfde bedrag is - betaal je in de winter dus eigenlijk te weinig, en in de zomer te veel. Als je het hele jaar huurt, compenseert dat elkaar. Als je toevallig alleen in de koude maanden huurt, dan heb je te weinig voorschot betaald en verrekenen we dit met de graaddagen-methode.

Kan ik het energiecontract tussen Stadswonen en de leverancier inzien?

Nee, dat kan niet. Stadswonen valt onder Woonstad Rotterdam. Wij kopen gas en elektra in over heel ons bezit. Er is dus niet een contract per woongebouw. Het energiecontract dat wij voor drie jaar afsluiten, delen wij niet met onze huurders. Wel mag je altijd de facturen inzien die wij hebben ontvangen voor jouw woongebouw.

Regelingen hoge energieprijzen 2022/2023

De afgelopen jaren zijn de energieprijzen flink gestegen. De overheid heeft verschillende regelingen opgesteld om de energiekosten betaalbaar te houden.

Prijsplafond

De overheid stelt een prijsplafond in vanaf 1 januari 2023. Dat is een maximale prijs die je per woning betaalt voor gas en stroom. Dit plafond geldt minimaal 1 jaar en alleen als je onder een bepaald verbruik blijft.

Deel je de aansluiting voor gas, warmte of elektriciteit met andere huurders in je gebouw? Dan geldt het prijsplafond niet voor jou. De overheid komt daarom met een andere maatregel: de regeling tegemoetkoming blokaansluiting.

Tegemoetkoming blokaansluiting

Deel je de aansluiting voor gas, warmte of elektriciteit met andere huurders in je gebouw? Dan geldt het prijsplafond niet voor jou. De overheid komt daarom met een andere maatregel: de regeling tegemoetkoming blokaansluiting. 

Met de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) geeft de overheid huurders met een blokaansluiting alsnog een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. 

Ontwikkelingen energieprijzen 2022/2023

Wat ga ik betalen voor energie?

In de woongebouwen waar een centrale gasaansluiting is, koopt Stadswonen (Woonstad Rotterdam) energie in bij Eneco. Met het driejaarlijkse contract hebben we nog goed ingekocht tot eind 2022. Op dit moment zijn we aan het inkopen voor 2023. De prijzen zullen stijgen, omdat we een nieuw contract aangaan. De exacte tarieven zijn nog niet bekend.

In de woongebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarming, zorgt Eneco voor de inkoop van energie. Eneco stelt de tarieven voor Rotterdam vast. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt een maximaal tarief waar Eneco zich aan moet houden. De tarieven voor stadsverwarming zijn dit jaar (2022) al verdubbeld. De nieuwe tarieven voor 2023 zijn nog niet bekend, maar ook hier verwachten we dat je meer moet gaan betalen.

Meestal maken energieleveranciers de nieuwe tarieven eind januari bekend. Als we meer weten, hoor je van ons!

Per wanneer merk ik er iets van?

Elk jaar in mei/juni vindt de eindafrekening van de servicekosten plaats van het vorige kalenderjaar. Dan kijken we of je energieverbruik hoger of lager was dan je voorschot en verrekenen we het verschil. Als het nodig is, passen we je voorschot aan.

Moet ik straks veel bijbetalen?

Door de hoge energieprijzen weten we nu al dat je voorschot per 1 januari niet meer klopt. Waarschijnlijk moet je bijbetalen over het eerste half jaar van 2023 en moeten we je voorschot vanaf augustus verhogen.

Je krijgt nog wel een vergoeding vanuit de overheid voor de hoge energieprijzen, via  de regeling tegemoetkoming blokaansluiting. We weten nog niet hoeveel vergoeding jij krijgt. Als alle gegevens van de regeling bekend zijn, kunnen we het berekenen per huurder. Je krijgt dan bericht van ons. Wel weten we dat deze vergoeding niet voldoende is om de prijsstijgingen helemaal mee te compenseren. Je energiekosten blijven dus hoger dan eerst.

Verdienen jullie geld aan mijn energierekening?

Nee, we verdienen niets aan jouw energierekening. We brengen alleen de werkelijke kosten in rekening, op basis van de facturen van leveranciers en volgens het besluit servicekosten.