Wooncommissie

Man loopt vanuit een portiek naar buiten.

Al onze grote woongebouwen hebben een eigen wooncommissie. De wooncommissie is er voor jou als huurder en zorgt ervoor dat het fijn, schoon, veilig en gezellig wonen is in het gebouw.

Ariën vertelt over zijn wooncommissie: zie deze video op Youtube.

Hoe werkt een wooncommissie?

Een wooncommissie bestaat uit vier tot tien bewoners die zich inzetten voor het woongebouw en jou als medehuurder. De wooncommissie bestaat uit: 

Het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur voert alle activiteiten uit van de wooncommissie en bestaat uit een voorzitter (de beheerder), penningmeester en eventueel een assistent beheerder. 

De beheerder 

De voorzitter van de wooncommissie is de beheerder van het woongebouw. De beheerder is in veel gevallen de schakel tussen jou als huurder en ons als verhuurder. En het aanspreekpunt van het pand. Voor als je iets niet prettig vindt of als je een vraag of verzoek hebt. De beheerder is altijd een bewoner van het woongebouw en weet wat er speelt en waar behoefte aan is.  

Bewonersvergadering 

De wooncommissie organiseert minimaal één keer per jaar een bewonersvergadering. Hierin bespreken de bewoners zaken over woon- en leefklimaat in en rond het woongebouw. Alle huurders mogen deelnemen aan deze bewonersvergadering.  

Kascommissie 

De kascommissie controleert het financiële beleid van het lopende boekjaar van de wooncommissie. De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden. De kascommissieleden mogen geen wooncommissieleden zijn. 

Wat doet een wooncommissie? 

Schoon en veilig wonen

De wooncommissie zorgt ervoor dat reparaties worden gedaan en de gezamenlijke ruimtes opgeruimd zijn. Ook volgen zij jaarlijks een brandveiligheidstraining. Zo kan jij wonen in een schoon en veilig pand. 

Een gezellige sfeer

Ook is de wooncommissie er voor het sociale deel. De leden organiseren borrels en andere activiteiten. Een leuke manier om je buren (nog) beter te leren kennen.   

Samen dingen aanpakken

Als huurders zelf iets willen verbeteren aan het woongebouw, dan kan een wooncommissie hierin het voortouw nemen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wasmachines of het opknappen van de fietsenstalling.   

Een vast aanspreekpunt 

Heb je vragen of klachten over jouw woongebouw? Dan heb je dankzij de wooncommissie één aanspreekpunt. In de meeste gebouwen is er een spreekuur voor klachten, het melden van reparaties, en andere vragen en verzoeken. 

Andere taken zijn: 

  • Voordragen van nieuwe huurders. 

  • Bespreken van de servicekosten en vaststellen van de fondsen. 

  • Houden van een spreekuur voor vragen en klachten. 

  • Zorgen voor een goed leef- en studieklimaat. Met andere woorden: het woongebouw schoon, heel en veilig houden.