Privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, wijziging, beperking, overdracht of verwijdering van (de verwerking van) je persoonsgegevens doet, zien wij dat als klacht en deze behandelen we volgens de interne klachtenprocedure. Het verzoek kan je melden via e-mail t.a.v. D. van Elsacker.

Welke privacyrechten heb ik? 

Recht op inzage 

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over jou verwerken. Wanneer je inzage krijgt in je persoonsgegevens, geven we ook informatie zoals waarom wij je gegevens verwerken en hoe lang wij je gegevens verwerken.  

Recht op wijziging

Je hebt het recht om een wijziging van je persoonsgegevens aan te vragen wanneer deze onjuist zijn of onvolledig zijn. Wanneer wij je verzoek goedkeuren vullen we je gegevens aan of wijzigen we deze. Subjectieve informatie, zoals een notitie, de mening van een medewerker of onderzoeksresultaten, kan je niet laten aanpassen. Wel kan je je eigen standpunt daaraan laten toevoegen. 

Recht op beperking

In sommige situaties heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dat houdt in dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk beperken. Dat kan bijvoorbeeld als je een verzoek hebt ingediend omdat je persoonsgegevens onjuist zijn, maar wij tijd nodig hebben om je verzoek te beoordelen. Wij kunnen in het geval van beperking nog wel gegevens van jou opslaan. We informeren je wanneer de beperking van het verwerken van je persoonsgegevens wordt opgeheven. 

Recht op overdracht 

Wanneer wij je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, dan heb je het recht om (een kopie van) je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te krijgen. Deze kunnen wij aan je overdragen of op jouw verzoek, en als dit technisch mogelijk is, aan een andere partij. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen.

Recht op verwijdering

Je hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te (laten) verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die in de wet zijn beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer je je toestemming voor een verwerking hebt ingetrokken en wij geen andere grond hebben voor de verwerking. 

Recht op bezwaar 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als deze op basis van een gerechtvaardigd belang van ons worden verwerkt. Wij zullen deze persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij wij kunnen motiveren dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang. 

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daaronder valt ook eventuele profilering voor zover deze verband houdt met direct marketing. Wij bieden je steeds een opt-out bij mailings en aanbiedingen waar je gebruik van kan maken. Wij stoppen in dat geval met de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.   

Wij kunnen niet in alle gevallen (volledig) voldoen aan je verzoek tot uitoefening van je privacyrechten. Bijvoorbeeld wanneer je een beroep doet op het recht om vergeten te worden, terwijl er voor ons een wettelijke bewaarplicht geldt. 

Hoe kan ik gebruikmaken van mijn privacyrechten? 

Wanneer je een verzoek tot inzage, rectificatie (wijziging), beperking, overdracht of verwijdering van (de verwerking van) je persoonsgegevens doet, zien wij dat als klacht en deze behandelen volgens de interne klachtenprocedure. Het verzoek kan je melden via info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp Privacyrechten. 

Sommige persoonsgegevens kan je via MijnStadswonen zelf inzien, wijzigen en verwijderen. 

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg? 

Je ontvangt binnen twee weken na ontvangst van je verzoek een reactie van ons. Je identiteit kan geverifieerd worden voordat wij het verzoek in behandeling nemen. 

Wat kan ik doen als ik het niet eens?

Ik ben het niet mee eens met de manier waarop Stadswonen Rotterdam omgaat met mijn persoonsgegevens of de afhandeling van mijn verzoek? 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of met de uitkomst van je verzoek, kan je ons dat laten weten. We proberen dan eerst samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kan je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.