Hoe werkt onderverhuren?

student met koffer komt thuis

In sommige gevallen mag je jouw woning onderverhuren. Hiervoor moet je toestemming vragen via MijnStadswonen. Zelf onderverhuren mag niet en ook niet via websites als Airbnb. Hieronder lees je hoe je onderverhuur aanvraagt, wat de voorwaarden zijn en waar je aan moet denken als je jouw woning onderverhuurt.

Onderverhuur aanvragen 

Toestemming voor onderverhuur vraag je aan via MijnStadswonen. Je geeft de reden van onderhuur op en voegt hierbij:  

 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder. Scherm hierbij het burgerservicenummer (BSN) en het paspoortnummer af. Met de KopieID app maak je een veilige kopie van het identiteitsbewijs.

 • Een studiebewijs van de onderhuurder (indien van toepassing).

 • Een officieel bewijsstuk van de reden van onderverhuur. 

Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet bij ons ingeschreven te staan. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.  

Voorwaarden voor onderverhuren 

 • De reden van onderhuur moet te maken hebben met je studie. Je gaat bijvoorbeeld op stage of (af)studeren op een andere plek in Nederland of in het buitenland. Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming. 

 • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in. Dit kan in MijnStadswonen. 

 • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden. 

 • Je reistijd van deur tot deur van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek is langer dan twee uur. Wij toetsen dit via de website 9292.nl. 

 • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst. 

 • Je zoekt zelf een onderhuurder. 

 • De onderhuurder behoort tot de doelgroep van jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw. 

 • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de kamer tijdelijk gaat huren. 

 • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte zijn van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt. 

Tips voor onderverhuren 

 • Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan invloed hebben op onder andere de toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst en de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep. Laat je goed informeren door de verschillende instanties wat dit voor jou betekent. 

 • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en jij blijft als hoofdhuurder aansprakelijk voor alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst.  

 • Je kan bij ons een verhuurdersverklaring aanvragen waarmee de onderhuurder zich bij de gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook DUO registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode. 

 • Stel de onderhuurder voor aan je huisgenoten en aan de beheerder van je woongebouw. 

 • Betaal je de huur nog niet via automatische incasso? Dan adviseren we je dit alsnog te regelen.  

Gevolgen onderverhuren zonder toestemming 

Je mag je woonruimte niet onderverhuren zonder onze toestemming. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om langdurige onderverhuur of verhuur via een partij zoals Airbnb. De gevolgen van illegaal onderverhuren zijn: 

 • Er wordt een juridische procedure gestart om jouw huurovereenkomst te ontbinden.

 • Je dient ontvangen inkomsten aan ons terug te betalen. 

 • Je ontvangt van ons geen goedhuurdersverklaring bij vertrek. Dit kan gevolgen hebben voor het vinden van een nieuwe woning.

 • De woonfraude wordt gemeld bij Gemeente Rotterdam. De gemeente legt boetes op voor illegale onderverhuur van € 5.000 tot € 18.000. 

 • Er wordt een melding gemaakt bij de Belastingdienst vanwege de inkomsten die je uit de verhuur hebt gekregen. 

Waarom mag ik mijn kamer niet via Airbnb verhuren? 

Er zijn verschillende redenen waarom je je woonruimte niet zomaar mag verhuren zonder toestemming: 

 • Jouw woonruimte is bestemd om te wonen en niet voor recreatief gebruik. 

 • We zijn een woningcorporatie en zijn wettelijk verplicht aan te kunnen tonen aan wie we de woonruimte verhuren. 

Daarnaast: Iedereen wil veilig wonen. Door woonruimte aan vreemden te verhuren, weet je niet wie je in huis haalt. Ook je huisgenoten en buren kennen deze mensen niet. Het is vervelend als je geconfronteerd wordt met een vreemde in je pand.