Klacht melden

Een vrouw kijk via een laptop op de Stadswonen website.

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening of ben je het niet eens met het handelen van je wooncommissie? Dan kan je een klacht indienen. Hieronder vind je informatie over hoe je een klacht meldt en welke stappen je daarna kan volgen.

Klacht over Stadswonen Rotterdam 

Ben je het niet eens met ons of ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kan je een klacht indienen. Dit werkt als volgt: 

  1. Contact: Neem contact met ons op via MijnStadswonen of info@stadswonenrotterdam.nl. Bij spoedgevallen bel je met 010 – 245 67 00. 

  1. Bevestiging: Binnen drie werkdagen ontvang je een bevestiging van ons dat we jouw melding hebben ontvangen. Dit kan per e-mail, schriftelijk, telefonisch. Het kan ook zijn dat we een afspraak met je maken. In dit eerste contact proberen we je klacht direct op te lossen. 

  1. Oplossing: Kunnen we de klacht niet direct oplossen, dan proberen we dit binnen tien dagen te doen. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. 

Klacht niet in behandeling?

Wanneer we jouw klacht ongegrond verklaren en niet in behandeling nemen, dan laten we je dit weten. Je hoort dan ook waarom we je klacht zo beoordelen. We sturen je een schriftelijke bevestiging van de beslissing en geven advies over je verdere mogelijkheden.  

Niet eens met de uitkomst: geschillenadviescommissie

Heb je bij ons een klacht ingediend en hebben we geprobeerd dit samen op te lossen, maar is het niet gelukt? Je kan dan naar de Geschillenadviescommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bemiddelt en adviseert bij geschillen tussen klant en woningcorporatie.  

Via de website van de Geschillenadviescommissie kan je toetsen of het geschil door de commissie in behandeling genomen wordt. Je kan hier ook je geschil aanmelden.  

Vervolgstappen nodig?

Ben je niet tevreden over de uitkomst van de klachtbehandeling bij Stadswonen én bij de Geschillencommissie? Dan kan je naar de huurcommissie. Leidt dit ook niet tot het gewenste resultaat? De volgende stap is dan de kantonrechter.  

Klacht over je wooncommissie 

Ben je het niet eens met het handelen van je wooncommissie? Je kan dan een klacht indienen. Dit werkt als volgt: 

Meld het bij je wooncommissie

Maak je bezwaar of klacht binnen twee weken schriftelijk kenbaar bij je wooncommissie. Je zaak wordt in de eerstvolgende vergadering van de wooncommissie behandeld. Wanneer de wooncommissie jouw zaak ongegrond verklaart, word je hierover geïnformeerd. De reden wordt altijd duidelijk aangegeven. Je krijgt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing. 

Niet eens met de uitkomst: commissie beheerstructuur

Ben je het niet eens met het besluit van je wooncommissie dan kan je binnen twee weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij de Commissie Beheerstructuur van Stadswonen Rotterdam. Let wel: Overschrijding van de beroepstermijn maakt een beroep niet-ontvankelijk. Je bezwaar inclusief bijbehorende stukken kan je mailen naar info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘tav de secretaris van de Commissie Beheerstructuur’. 

Procedure Commissie Beheerstructuur 

  1. Je ontvangt een ontvangstbevestiging inclusief (verwijzing naar) het reglement Commissie Beheerstructuur; 

  1. Binnen 30 dagen na indiening ontvang je een uitnodiging voor de zitting van de Commissie. Tussen uitnodiging en zitting verstrijken minimaal vijf werkdagen; 

  1. De uitspraak van de commissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de zittingsdatum, schriftelijk aan alle partijen medegedeeld. De uitspraak omvat een motivering en eventueel een sanctie. 

De uitspraken van de commissie zijn bindend voor alle partijen en openbaar.