Beheerstructuur en huurdersvertegenwoordiging

Je hebt als huurder verschillende mogelijkheden om je te laten vertegenwoordigen en om invloed te hebben op ons beleid en op hoe het gaat in je woongebouw. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Beheerstructuur met wooncommissie 

In veel van onze woongebouwen hebben we een beheerstructuur. Dit is een geheel van afspraken tussen huurders, de wooncommissie en Stadswonen Rotterdam. De afspraken vind je in het beheerreglement dat onderdeel is van je huurovereenkomst. 

Invloed op drie niveaus 

In de gebouwen met een beheerstructuur heb jij als huurder invloed op het beleid en ons beheer. Dit werkt op drie niveaus: 

1. Individuele huurder 

Als huurder kan je bijdragen aan de woonsfeer in je woongebouw. Je kan je via de wooncommissie en bewonersvergadering laten horen. En bij een geschil kan je naar de Geschillencommissie. Je bepaalt mede wie er in de woon- en kascommissie zitten en je kan jezelf verkiesbaar stellen. 

2. Wooncommissie 

Deze commissie vormt de vertegenwoordiging van alle huurders van een woongebouw. De voorzitter van de wooncommissie is de beheerder van het gebouw: de schakel tussen huurder en verhuurder en degene die zorgt voor het naleven van (huis)regels. Lees meer over wat een wooncommissie voor jou kan betekenen. 

3. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) 

SHS is de overkoepelende huurdersvertegenwoordiging van alle huurders. Voor de meeste vragen, klachten of ideeën kan je naar de wooncommissie in jouw woongebouw gaan of naar ons. De SHS is er voor zaken die een grotere groep huurders betreft. Kijk voor meer informatie op de website van de SHS.  

Huurdersvertegenwoordiging zonder beheerstructuur 

Geldt in jouw woongebouw geen beheerstructuur? Dan heb je toch een vertegenwoordiging. In ieder geval van de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). Die is er voor al onze huurders. Verder is er:

Een bewonerscommissie 

De kleinere woongebouwen vallen buiten de beheerstructuur. Hier is een bewonerscommissie die jou als huurder vertegenwoordigt. We ondersteunen deze commissies met een financiële bijdrage, het geven van informatie en door te helpen bij de communicatie.  

Of 

Een nestor/nestrix 

In de kleine panden voor leden van studie- en studentenverenigingen die geen wooncommissie hebben, is vaak een nestor/nestrix aanwezig. Dit is een soort huisoudste die op vrijwillige basis een aantal zaken voor de medebewoners regelt en contacten met ons onderhoudt.  

Overzicht downloads