Campuscontract en afspraken

Een verhuurmakelaar geeft sleutels van een kamer van Stadswonen aan een lachende student.

Als nieuwe huurder bij Stadswonen krijg je een campuscontract. Hieronder lees je wat een campuscontract is, hoe het werkt als je een campuscontract hebt en waar je rekening mee moet houden als je stopt met studeren of als je afgestudeerd bent.

Wat is een campuscontract? 

Een campuscontract is een huurovereenkomst voor woonruimte die bestemd is voor studenten. In dit contract staat dat je alleen in die woonruimte kan wonen als je student bent en zolang je studeert. Na het afronden of beëindigen van je studie heb je een half jaar de tijd om andere woonruimte te zoeken.   

In de huurovereenkomst staat welke afspraken we als huurder en verhuurder met elkaar maken en welke rechten en plichten we hebben. Verdere afspraken vind je in de algemene huurvoorwaarden en het beheerreglement. 

Downloads:

Planning controle campuscontract 

Je geeft ons met het tekenen van een campuscontract toestemming om te controleren dat je (nog) studeert. Je toont dit aan met een inschrijfbewijs van een mbo-, hbo-, of wo-opleiding voor het lopende studiejaar. 

We controleren ieder jaar of onze huurders nog studeren volgens onderstaande planning: 

Datum Status

half september 2023

Je ontvangt een e-mail waarin staat dat je uiterlijk 21 december een inschrijfbewijs van studiejaar 2023-2024 moet aanleveren.

half december 2023 

Uiterste datum voor aanleveren inschrijfbewijs.

december 2023 

Je ontvangt een e-mail over het studiebewijs: 

  • Inschrijfbewijs is akkoord? Je hoeft voor het studiejaar 2023-2024 niets meer te doen. 

  • Inschrijfbewijs is niet akkoord of niet aangeleverd en de huur is nog niet opgezegd? We vragen je dan de huur zelf op te zeggen. 

januari 2024 

Heb je de huur niet opgezegd? Dan sturen we je een huuropzegging met een opzegtermijn van zes maanden. Deze moet je binnen zes weken ondertekenen.  

Begin maart 2024 

Uiterste datum voor inleveren ondertekende huuropzegging als je niet meer studeert.

1 juli – 1 augustus 2024 

Uiterlijke oplevering van de woonruimte door huurders die hun huur op hebben gezegd. 

Geen bericht ontvangen? 

In september 2023 hebben al onze huurders met een campuscontract bericht van ons ontvangen over de handhaving. Heb je een campuscontract maar geen bericht ontvangen? Neem contact met ons op via campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres. 

Hoe toon ik aan dat ik studeer? 

Met een inschrijfbewijs van het huidige studiejaar toon je aan dat je nog studeert. Heb je een e-mail ontvangen met de vraag een inschrijfbewijs aan te leveren?  

  1. Stuur ons dan een geldig en huidig Bewijs van inschrijving van je onderwijsinstelling.  

of 

  1. Stuur ons een geldige en huidige Brief van je onderwijsinstelling (verklaring) waarop duidelijk wordt aangegeven dat je bij de betreffende onderwijsinstelling staat ingeschreven.  

Deze documenten kan je in veel gevallen opvragen in de Mijnomgeving of via de studentenadministratie van je onderwijsinstelling. 

Campuscontract opzeggen 

Ben je afgestudeerd of gestopt met je studie? Dan moet je je campuscontract stopzetten. 

Zeg uiterlijk 21 december 2023 je huur op via MijnStadswonen, met als uiterlijke einddatum 31 juli 2024. Deze datum kan je vervroegen wanneer je eerder een nieuwe woning hebt gevonden door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl. Houd wel rekening met de minimale opzegtermijn van één maand. 

Heb je nog geen nieuw adres? Vul dan voor nu je huidige adres in. Geef één maand voor de uiterlijke einddatum je nieuwe (correspondentie)adres aan ons door. 

Met welke studies kan ik een campuscontract krijgen?  

Je moet aan de volgende punten voldoen om een campuscontract te krijgen:

  • Alle voltijdstudies aan een gevestigde mbo-, hbo- of wo-onderwijsinstelling in Rotterdam worden geaccepteerd bij de controle.  

  • NVAO-geaccrediteerde opleidingen in Rotterdam die leiden tot een erkend diploma en zijn opgenomen in de RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen. Dit was eerst het CROHO). Je kan kijken of je opleiding geaccrediteerd is bij opleidingsgegevens in RIO en in de databank van de NVAO (alle erkende hogeronderwijsopleidingen in Nederland en Vlaanderen). 

Bijzondere situaties 

PhD-studenten 

Als promovendus mag je bij ons blijven wonen. Stuur ons een verklaring van je onderwijsinstelling waaruit de voorbereiding op een promotie blijkt. 

Arts in opleiding of Onderzoeker in opleiding 

Als AIO / OIO mag je bij ons blijven wonen. Stuur ons je aanstellingsbrief. 

In afwachting van coschappen en geen inschrijfbewijs 

Geef aan ons door dat je wacht op een plek voor je coschappen, door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres. 

  • Begin je in de loop van dit studiejaar met je coschappen? Niks aan de hand. Je tekent een opzeggingsbrief, maar deze vervalt zodra je een inschrijfbewijs laat zien. Zorg ervoor dat wij je inschrijfbewijs minimaal één maand voor de opzeggingsdatum ontvangen. 

  • Start je het daaropvolgende studiejaar met je coschappen? Dan kan je de opzegdatum uitstellen. Je hebt hiervoor een verklaring van je studentendecaan nodig, waarop staat wanneer je met coschappen start. 

Tussenjaar – tijdelijke stop van studie 

Studeer je tijdelijk niet, maar pak jij je de studie bij ingang van collegejaar 2024-2025 (weer) op? Niks aan de hand. Zeg uiterlijk 21 december 2023 je huur op via MijnStadswonen, met als uiterlijke einddatum 31 juli 2024. Deze opzegging vervalt op het moment dat je een studiebewijs aan ons stuurt. Zorg ervoor dat wij je inschrijfbewijs minimaal één maand voor de opzeggingsdatum ontvangen. 

Start je later dan september 2024 weer met studeren? In uitzonderlijke gevallen kan je uitstel van de opzegdatum krijgen. Geef in dit geval aan ons door waarom je nu niet studeert, door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres. 

Gestopt om medische redenen 

Studeer je tijdelijk niet om medische redenen? Laat het ons weten door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres en stuur een verklaring van je studentendecaan mee. In deze verklaring staat waarom je gestopt bent met je studie en wanneer je weer denkt de studie weer op te kunnen pakken. 

Afgestudeerd of gestopt met studie en samenwonend met student 

Woon je samen in een tweepersoonsappartement en ben jij afgestudeerd of gestopt met je studie? Als de persoon met wie je samenwoont nog wel studeert, dan is dat geen probleem. Deze persoon moet wel op het contract staan. Geef aan dat je afgestudeerd bent en dat je partner nog wel studeert. Stuur het inschrijfbewijs mee. Je mag in een studentenappartement blijven wonen zolang één van de twee nog studeert.  

Geen campuscontract 

Twijfel je of je een campuscontract hebt? Of heb je vragen over je contract? Neem dan contact met ons op via e-mail: verhuur@stadswonenrotterdam.nl.

Problemen door handhaving campuscontract 

Heeft het opzeggen van de huur door ons ernstige negatieve gevolgen voor je? Dan kan je ons in uitzonderlijke omstandigheden vragen om (tijdelijk) af te wijken van wat bepaald is in het campuscontract. Het gaat hierbij om individuele situaties waarbij de nadelige gevolgen niet waren voorzien en die gevolgen leiden tot kennelijke hardheid. Geldt dit voor jou? Neem dan contact met ons op via campuscontract@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp 'beroep hardheidsclausule campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres. 

Overzicht downloads