De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Nieuwbouwplan Hoge Wiek

Nieuwbouwplan Hoge Wiek

Ons woongebouw de Hoge Wiek is verouderd en moet aangepakt worden. Wij hebben daarom een onderzoek laten doen om het gebouw en de ruimte om het gebouw heen opnieuw te ontwikkelen. Uit dit onderzoek is een plan gekomen voor de sloop van de Hoge Wiek, zodat we een nieuw gebouw neerzetten. Met dit plan kunnen we meer woningen voor studenten en afgestudeerden terugbouwen.

Nieuwbouwplan

Er is steeds meer vraag naar woningen voor studenten en afgestudeerden. Het nieuwbouwplan biedt een kans om op deze plek meer woningen te bouwen voor deze doelgroepen. Daar komt bij dat de Hoge Wiek is verouderd en aangepakt moet worden. Met het nieuwbouwplan kunnen we aan beide iets doen.

De afgelopen periode hebben we goed onderzocht of we het nieuwbouwplan kunnen en willen uitvoeren. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel woningen we kunnen terugbouwen op de plek van de Hoge Wiek, of het financieel haalbaar is en naar de gevolgen die het voor bewoners heeft om te verhuizen. Ook hebben we afspraken met de gemeente gemaakt over het nieuwbouwplan.

We hebben besloten om de Hoge Wiek te slopen en het nieuwbouwplan uit te voeren. Dat hebben we om de volgende redenen besloten:

  • We kunnen zo extra woningen op deze plek bouwen voor studenten en afgestudeerden.
  • De kwaliteit van het woongebouw en de woningen is daarna weer zo goed dat dit vele jaren mee kan. Het voldoet aan de huidige kwaliteitsnormen, ook op het gebied van duurzaamheid.
  • We voorkomen hoge onderhoudskosten in de nabije toekomst.


Bewoners

De sloop van de Hoge Wiek betekent helaas dat de huidige bewoners moeten verhuizen naar een nieuwe woning. We gaan ze persoonlijk helpen bij het vinden van een nieuwe woning. Daar nemen we ruim de tijd voor.  

De afgelopen periode hebben we nauw contact gehad met de wooncommissie van de Hoge Wiek. Met het dagelijks bestuur van de wooncommissie hebben we steeds de laatste ontwikkelingen van het nieuwbouwplan besproken. Voordat we een beslissing hebben genomen over het nieuwbouwplan, hebben we de wooncommissie ook om advies op dit plan gevraagd. Zij hebben aangegeven de volgende onderdelen belangrijk te vinden:

  • Dat we de wooncommissie betrekken bij de manier waarop we omgaan met de leegkomende woningen en de tijdelijke verhuur ervan;
  • Dat we samen kijken naar het voortzetten en de omgang van de beheerstructuur;
  • Dat we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van bewoners tijdens het verhuizen.
  • Op verzoek van de wooncommissie hebben we de vergoeding voor het verhuizen verhoogd naar €800.

We zijn met de wooncommissie in gesprek om dit zo goed mogelijk vorm te geven.


Hoe nu verder?

Vanaf juli 2022 starten we met een verhuurstop. Wanneer woningen vanaf dat moment vrij komt, verhuren wij die niet meer op de gebruikelijke manier. Totdat de Hoge Wiek gesloopt wordt, verhuren wij de vrijkomende woningen met tijdelijke huurcontracten. Zo blijft het woongebouw in de tussentijd zo veel mogelijk bewoond en leefbaar.

Vanaf oktober 2022 starten we met de verhuizing van de huidige bewoners. We gaan dan eerst met iedereen persoonlijk in gesprek, bespreken ieders persoonlijke situatie en hoe wij kunnen helpen bij de verhuizing.

Naast de sloop van de Hoge Wiek, gaat Vervat Vastgoed met het Havenziekenhuis aan de slag. Ook gaat de gemeente de buitenruimte aanpakken. Er gaat dus veel gebeuren in het gebied de komende tijd.

We nemen vanaf oktober 2022 ruim de tijd om samen met bewoners een nieuwe woning te vinden. We willen in 2024 starten met de sloop van het gebouw. Aansluitend begint de bouw van het nieuwe gebouw. De bouw duurt ongeveer twee jaar.

Via digitale nieuwsbrieven houden we de direct omwonenden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de sloop en bouw. Zo kunnen zij ook hun zorgen, wensen en ideeën met ons delen. Wil jij ook op de hoogte blijven? Meld je dan aan via de button op deze pagina.

De buurt waar de Hoge Wiek staat is een plek in Rotterdam met een rijke historie. Veel van deze historie is jammer genoeg niet meer terug te vinden in dit gebied. We bekijken of we verwijzingen naar deze rijke geschiedenis van dit gebied een plek kunnen geven in de bouw van het nieuwe woongebouw. Samen met Historisch Genootschap Roterodamum onderzoeken we welke verhalen we een plek kunnen geven in de ontwikkeling en op wat voor manier. Heb je daar een leuk idee over? Mail ons dan vooral via hogewiek@stadswonenrotterdam.nl.

Ben je benieuwd naar hoe het nieuwe woongebouw er ongeveer uit komt te zien? Bekijk dan hier de eerste schetsen. Let op: het zijn nog schetsen en ze kunnen dus nog veranderen.

Op deze afbeelding staat het ontwerp van het gebouw de Hoge Wiek, gezien vanaf het Boerengat.

Op deze afbeelding staat het ontwerp van het gebouw de Hoge Wiek, gezien vanaf het Boerengat en ingezoomd op de eerste paar verdiepingen..

Op deze afbeelding staat het ontwerp van het gebouw de Hoge Wiek, gezien vanaf de Maasboulevard.

Op deze afbeelding staat het ontwerp van het gebouw de Hoge Wiek, gezien vanaf de Maasboulevard ingezoomd op de plint.

Op deze afbeelding staat het ontwerp van het gebouw de Hoge Wiek. Je ziet de ingang van het gebouw aan de Oostmolenwerf.


Meer weten?

Kijk eens bij de veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Of wil je ideeën met ons delen? Mail ons dan via hogewiek@stadswonenrotterdam.nl


Wat anderen erover zeggen

Artikel in Algemeen Dagblad