De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Huurverhoging 2019

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit elk jaar hoeveel de huur mag stijgen. Woningcorporaties mogen in 2019 de huren voor huishoudens met een huishoudinkomen tot € 42.436 verhogen met 4,1%. Huren voor huishoudens met een huishoudinkomen boven € 42.436 mogen we verhogen met 5,6%. Deze huurverhogingspercentages gelden voor woningen met een huurprijs tot €720,42.

Huurverhoging 2019 sociale huurwoningen

Wij vinden de betaalbaarheid van onze woningen voor jou belangrijk. Daarom hebben wij besloten voor huishoudens met een inkomen tot € 42.436 de huur te verhogen met een percentage tussen 0,0% en 4,1%, waarbij de basishuurverhoging 1,6% is. Ligt het huishoudinkomen boven €42.436, dan wordt de huur met maximaal 5,6% verhoogd.

Eind april ontvang je van ons een brief waarin wij uitleggen hoeveel huurverhoging je krijgt.


Verschillende huurverhogingspercentages

Stadswonen Rotterdam hanteert verschillende huurverhogingspercentages. Bij het vaststellen van jouw persoonlijke huurverhogingspercentage kijken wij naar je huishoudinkomen, je huishoudsituatie, je woning en de maximale huur die voor jouw woning betaald mag worden. Hieronder zie je welke verschillende percentages wij in 2019 hanteren.

Doelgroep Huurverhoging
Huurder met energielabel E, F of G en een nettohuur van €424,45 of hoger 0%
Minima (uitzondering bepaald door Woonstad Rotterdam) 0%
Huurder van een woning met onderhoudsgebreken     0%
Huurder van onzelfstandige woning 1,6%
Huishouden dat uit 4 of meer personen bestaat (uitzondering bepaald door de regering) max. 4,1%
Huishouden met minimaal één AOW-gerechtigde (uitzondering bepaald door de regering) max. 4,1%
Huurder met een handicap en/of chronische ziekte max. 4,1%
Huurder met een huishoudinkomen onder €42.436 max. 4,1%
Huurder met een huishoudinkomen boven €42.436 max. 5,6%
Huurder van vrije sector huurwoning   max. 4,1%
Huurder van een parkeerplaats 1,6%
Huurder van een bedrijfsruimte

contractueel bepaald


Gegevens huishoudinkomen

Stadswonen Rotterdam heeft in maart van de Belastingdienst doorgekregen of jouw inkomen in 2017 onder of boven de €42.436 lag. Wij weten dus niet wat jouw precieze huishoudinkomen was. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst verhogen wij je huur met maximaal 4,1% of 5,6%.


Vrije sector

Heb je een vrije sector huurwoning? De huurverhoging ligt in 2019 tussen de 0% en de 4,1%. Dit wordt per wooncomplex bepaald.


Bezwaar indienen - uiterlijk 30 juni 2019

Stadswonen Rotterdam heeft de wettelijke regels rond de huurverhoging zorgvuldig toegepast. Als je denkt dat bij het berekenen van de huurverhoging fouten zijn gemaakt, je inkomen is gedaald of gaat dalen, of dat je in aanmerking komt voor de minima uitzondering? Dan kan je tot en met 30 juni 2019  bezwaar indienen.

Bekijk vragen over