De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Samenwerking

Samen zorgen voor een fijne woonplek

Stadswonen Rotterdam werkt samen met verschillende partners zoals de gemeente Rotterdam, onderwijsinstellingen en andere corporaties om tot een gezond huisvestingsklimaat te komen voor studenten.

Kences - Kenniscentrum Studentenhuisvesting

Stadswonen Rotterdam is sinds 2007 aangesloten bij Kences. Kences is een overkoepelend orgaan voor de studentenhuisvesting. De deelnemende organisaties werken samen op de gebieden belangenbehartiging, kennisdeling, professionalisering en innovatie. De directeur Stadswonen Rotterdam heeft momenteel zitting in het bestuur van Kences.


Gemeente

Woonstad Rotterdam en dus ook Stadswonen Rotterdam staan in nauw contact met de gemeente Rotterdam en maken jaarlijks woonafspraken. Studentenhuisvesting vormt hier een belangrijke doelstelling. Stadswonen Rotterdam deelt het doel van de gemeente Rotterdam om zoveel mogelijk jonge hoger opgeleide professionals aan de stad te binden.


Onderwijsinstellingen

Stadswonen Rotterdam staat in contact met de onderwijsinstellingen van Rotterdam om op deze manier gevoel te houden met wat er leeft onder studenten. Veel woongebouwen zijn gelegen in de buurt van de onderwijsinstellingen (hbo en universiteit). 

Stadswonen Rotterdam

  • Grootste aanbod kamers en studio's
  • Vanaf € 325 per maand
  • Vaak huurtoeslag mogelijk
  • Geen borg en bemiddelingskosten
  • Makkelijk doorverhuizen - ook na je studie