De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Vacatures SHS

28 jun 2022

Vacatures SHS
Stichting Huurdersbelang Stadswonen zoekt bestuursleden

SHS zoekt bestuursleden

Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) zoekt bestuursleden. SHS is de koepelorganisatie voor meer dan 6.000 huurders van woningcorporatie Stadswonen Rotterdam. SHS is hun belangenbehartiger bij zaken die betrekking hebben op meerdere woongebouwen. De achterban van SHS zijn niet alleen de huurders, maar ook de bewonersbesturen van de panden van Stadswonen Rotterdam.

Algemene informatie:
 • Tijdsbesteding: ongeveer 4 tot 8 uur per week
 • Maandelijkse bestuursvergoeding
 • Deadline: zondag 17 juli 2022

Geïnteresseerd in een van de onderstaande functies, of heb je vragen over een van onze vacatures? Stuur uiterlijk 17 juli 2022 je CV en een korte motivatie naar communicatie@huurdersbelang.nl

Vacature: bestuurslid algemeen

Als bestuurder bij SHS houd je je met verschillende zaken bezig samen met een gezellig team van studenten. Er is binnen deze functie veel ruimte om je te focussen op de dossiers die jij zelf interessant vindt, zoals betaalbaarheid van (nieuwe) kamers, duurzaamheid, participatie van huurders en de beschikbaarheid van studentenwoningen in Rotterdam.

Taken

 • Je behartigt de belangen van SHS bij de verhuurder, gemeente en andere organisaties
 • Onderhouden van contact met bewonerscommissies en pandbeheerders
 • Onderhouden van contact met verschillende belangengroepen, Stadswonen en de gemeente

Jouw competenties

 • Een netwerkkoning(in) zijn
 • Van aanpakken houden
 • Een dossierspecialist kunnen worden

Wat kan SHS jou bieden?

 • Een “kijkje in de keuken” bij een belangenbehartiger en bij een grote woningcorporatie
 • Bestuurservaring met een opleidingsbudget voor het volgen van cursussen
 • Uitdagende dossiers om voor huurders op te komen

Een maandelijkse bestuursvergoeding van €150,- per maand

Vacature: Bestuurslid Communicatie & PR

Omdat de bezigheden van SHS van belang zijn voor alle huurders is het belangrijk dat zij weten waar SHS mee bezig is. De Commissaris Communicatie & PR zorgt ervoor dat de communicatiekanalen van SHS goed worden benut en dat SHS zichtbaar is voor de huurders en besturen. Onze Commissaris Communicatie & PR functioneert goed als lid van een team, maar is niet bang om een eigen mening te geven als dit nodig is. Daarnaast houd je je als bestuurslid ook bezig met de andere dossiers van SHS.

Taken

 • Beheren van de communicatiekanalen van SHS
 • Huurders en bewonerscommissies informeren over de bezigheden van SHS

Jouw competenties

 • Sterk in taal en communicatie
 • Teamspeler

Wat kan SHS jou bieden?

 • Een “kijkje in de keuken” bij een belangenbehartiger en bij een grote woningcorporatie
 • Bestuurservaring met een opleidingsbudget voor het volgen van cursussen
 • De kans om SHS nog beter op de kaart te zetten bij haar achterban en daarbuiten

Een maandelijkse bestuursvergoeding van €150,- per maand o.b.v. 8 uur per week.

10 okt 2023 - Nieuwsbericht

Een hartverwarmende samenwerking voor een socialer Rotterdam

Woonstad Rotterdam en Stadswonen Rotterdam bundelen de krachten met Netwerk Nieuw Rotterdam om het leven in de stad voor jongeren fijner en makkelijker te maken.

Lees meer
14 apr 2023 - Nieuwsbericht

Samen voor meer studentenwoningen in Rotterdam

Het woningprobleem in Nederland raakt iedereen. Ook studenten tussen de 17 en 27 jaar vinden maar moeilijk een fijn eigen huis.

Lees meer
18 jan 2023 - Nieuwsbericht

Regeling voor huurders met blokaansluiting is bekend

Deel je de aansluiting voor gas, warmte of elektriciteit met andere huurders in je gebouw? Dan geldt het prijsplafond niet voor jou. De overheid komt daarom met een andere maatregel: de regeling tegemoetkoming blokaansluiting.

Lees meer