De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Regeling voor huurders met blokaansluiting is bekend

18 jan 2023

Regeling voor huurders met blokaansluiting is bekend
Deel je de aansluiting voor gas, warmte of elektriciteit met andere huurders in je gebouw? Dan geldt het prijsplafond niet voor jou. De overheid komt daarom met een andere maatregel: de regeling tegemoetkoming blokaansluiting.

UPDATE MEI 2023!


Inmiddels is bekend hoeveel tegemoetkoming we krijgen, en hoe en wanneer we dit met je verrekenen. Lees er meer over op de pagina over de TTB regeling.

Dit betekent dat je op een andere manier een vergoeding krijgt voor de hoge energieprijzen. Vanochtend stuurde Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie) een brief over de compensatie die huurders met een blokaansluiting krijgen. We zijn blij dat er nu ook voor bewoners met blokaansluitingen meer bekend is. Dit helpt onze huurders de energierekening beter betaalbaar te houden. Helaas zijn nog niet alle gegevens van de regeling bekend. Hierdoor kunnen we nog niet zeggen hoeveel vergoeding je krijgt, wanneer je dit krijgt, en hoe we dit met je verrekenen. Wat je krijgt verschilt per situatie. Kijk hieronder wat voor jou geldt. 

Meer weten?

Lees hieronder het antwoord op vragen over de regeling voor blokaansluitingen. Op de website van Kences lees je meer over de hoogte van het bedrag voor de regeling.

Wat je krijgt verschilt per situatie. Kijk hieronder wat voor jou geldt. Bekijk in het overzicht of jouw woongebouw een blokaansluiting heeft.

Ik heb een gedeelde aansluiting voor gas/warmte en elektriciteit
Het prijsplafond geldt niet voor jou. In plaats daarvan krijg je een vergoeding via de ‘tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen’. Je krijgt de vergoeding via ons. We weten nog niet hoeveel dit is, wanneer je dit krijgt, en hoe we dit met je verrekenen.

Ik heb een eigen aansluiting voor gas/warmte en elektriciteit
Het prijsplafond geldt wel voor jou. Je ontvangt de vergoeding via je energieleverancier. Ook krijg je 2x €190 als compensatie voor de hoge prijzen in november en december 2022. Dit krijg je van je energieleverancier, of hebt dit al gekregen.

Ik heb een gedeelde aansluiting voor gas/warmte en een eigen aansluiting voor elektriciteit

  • Het prijsplafond geldt alleen voor je elektriciteitsaansluiting. Je ontvangt hiervoor de vergoeding via je energieleverancier. Ook krijg je 2x €190 als compensatie voor de hoge prijzen in november en december 2022. Dit krijg je van je energieleverancier, of hebt dit al gekregen.
  • Het prijsplafond geldt niet voor je gas/warmte-aansluiting. In plaats daarvan krijg je een vergoeding via de ‘tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen’. Je krijgt de vergoeding hiervoor via ons. We weten nog niet hoeveel dit is, wanneer je dit krijgt, en hoe we dit met je verrekenen.

De misgelopen vergoeding voor november en december 2022 wordt meegenomen in de regeling voor blokaansluiting. Als je op kamers woont krijg je ook een vergoeding, maar de hoogte van dit bedrag is nog niet bekend.

We weten nog niet hoeveel je krijgt, omdat we nog niet weten hoe de regeling per huurder uitpakt. Als alle gegevens van de regeling bekend zijn, kunnen we het berekenen per huurder. Je krijg dan bericht van ons.

De vergoeding is voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Als alle gegevens van de regeling bekend zijn, kunnen we bekijken hoe en wanneer we dit met onze huurders verrekenen. Je krijgt dan bericht van ons.

Het kan zijn dat er een minimum aantal eenheden achter één aansluiting moet zitten om in aanmerking te komen.

Je betaalt iedere maand een voorschot aan ons. Dit is een schatting van je verbruik. Ieder jaar krijg je voor 1 juli de eindafrekening van de servicekosten van het vorige kalenderjaar. Daar staat op hoeveel je echt hebt verbruikt. En of je moet bijbetalen, of geld terugkrijgt. Als het nodig is, passen we daarna je voorschot aan. 

Door de hoge energieprijzen weten we nu al dat je voorschot per 1 januari niet meer klopt, en dat je waarschijnlijk moet bijbetalen over het eerste half jaar van 2023. We moeten je voorschot vanaf juli waarschijnlijk verhogen. De vergoeding vanuit de overheid is waarschijnlijk niet voldoende om de prijsstijgingen helemaal mee te compenseren.

Als je verhuist naar een andere woning krijg je compensatie voor het deel van 2023 dat je in je woning met blokaansluiting hebt gewoond.

 

10 okt 2023 - Nieuwsbericht

Een hartverwarmende samenwerking voor een socialer Rotterdam

Woonstad Rotterdam en Stadswonen Rotterdam bundelen de krachten met Netwerk Nieuw Rotterdam om het leven in de stad voor jongeren fijner en makkelijker te maken.

Lees meer
14 apr 2023 - Nieuwsbericht

Samen voor meer studentenwoningen in Rotterdam

Het woningprobleem in Nederland raakt iedereen. Ook studenten tussen de 17 en 27 jaar vinden maar moeilijk een fijn eigen huis.

Lees meer
18 jan 2023 - Nieuwsbericht

Regeling voor huurders met blokaansluiting is bekend

Deel je de aansluiting voor gas, warmte of elektriciteit met andere huurders in je gebouw? Dan geldt het prijsplafond niet voor jou. De overheid komt daarom met een andere maatregel: de regeling tegemoetkoming blokaansluiting.

Lees meer