De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Belangenvereniging huurders en verhuurder Woonstad Rotterdam maken nieuwe afspraken voor samenwerking

25 okt 2021

Belangenvereniging huurders en verhuurder Woonstad Rotterdam maken nieuwe afspraken voor samenwerking
Belangenvereniging huurders en verhuurder Woonstad Rotterdam maken nieuwe afspraken voor samenwerking

Hierin leggen SHS en Woonstad Rotterdam afspraken voor de komende twee jaar vast: een belangrijke mijlpaal in onze samenwerking. Want hoewel de samenwerking tussen verhuurder en en de onafhankelijke belangenorganisatie van huurders wettelijk geregeld is, kan de invulling daarvan veel beter dan wettelijk is bepaald. En dat betekent gewoon hard werken, goed luisteren, nemen en geven, maar zeker ook plezier hebben in het werk.

Het afgelopen jaar hebben Joris Nanne en Sander Wieman namens SHS en Iris Bouwman namens Woonstad Rotterdam hard gewerkt aan deze samenwerkingsovereenkomst (SOK). De directe aanleiding was dat de “oude SOK” aan vernieuwing toe was. Daarnaast vinden beide partijen het gewoon fijn om een goede onderlegger te hebben voor hoe we samen willen werken. Na de ondertekening is er gelijk een afspraak gemaakt om de SOK ook echt uit te voeren. Want we komen al bij elkaar, we werken hard aan het samen optrekken, maar het succes zit natuurlijk in de uitvoering.

10 okt 2023 - Nieuwsbericht

Een hartverwarmende samenwerking voor een socialer Rotterdam

Woonstad Rotterdam en Stadswonen Rotterdam bundelen de krachten met Netwerk Nieuw Rotterdam om het leven in de stad voor jongeren fijner en makkelijker te maken.

Lees meer
14 apr 2023 - Nieuwsbericht

Samen voor meer studentenwoningen in Rotterdam

Het woningprobleem in Nederland raakt iedereen. Ook studenten tussen de 17 en 27 jaar vinden maar moeilijk een fijn eigen huis.

Lees meer
18 jan 2023 - Nieuwsbericht

Regeling voor huurders met blokaansluiting is bekend

Deel je de aansluiting voor gas, warmte of elektriciteit met andere huurders in je gebouw? Dan geldt het prijsplafond niet voor jou. De overheid komt daarom met een andere maatregel: de regeling tegemoetkoming blokaansluiting.

Lees meer