Onderverhuren

De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Je kamer onderverhuren?

Het is mogelijk om je woning of kamer onder te verhuren. Hiervoor dien je wel toestemming te vragen aan Stadswonen Rotterdam.

Aanvragen

Aanvragen van onderhuur kan via MijnStadswonen

Hier meld je de reden van onderhuur aan samen met: 

 • Kopie identiteitsbewijs onderhuurder
 • Studiebewijs van onderhuurder
 • Officieel bewijsstuk reden onderverhuur (zie voorwaarden)

Voorwaarden - onderverhuren

De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties wordt geen toestemming gegeven voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.

 • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in.
 • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
 • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je (afstudeer)stage adres) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam zal dit toetsen aan de hand van de website www.9292.nl.
 • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
 • Je draagt zelf een onderhuurder aan. De onderhuurder heeft geen inschrijving bij Stadswonen Rotterdam nodig. Kijk eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
 • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
 • Je huisgenoten (indien je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
 • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.


Tijdens het onderhuren

Tijdens het onderhuren Let op! het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc.

Laat je dus goed informeren door de verschillende instanties wat dit voor jou betekent.

 • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst (inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning).
 • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring verstrekken, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurderverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
 • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
 • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.