Zelf regelen

De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Zelf regelen

Bij ons regel je veel online, wanneer het jou uitkomt.

Bij Stadswonen Rotterdam kun je veel zaken zelf online regelen of aanvragen, zoals het indienen van reparatieverzoeken, het aanvragen van onderverhuur en het opzeggen van de huur.

Als huurder kun je inloggen op mijn Stadswonen. Dit is jouw eigen online omgeving waar je veel zaken kunt regelen en je wensen voor een woning kunt aangeven. Heel handig, want je hebt waar je ook bent 24/7 toegang tot jouw woonzaken. Ontdek hieronder wat je allemaal kunt regelen en hoe je dit doet.

In mijn Stadswonen wijzig je gemakkelijk je contactgegevens. Je kunt hier ook je wensen voor een woning aangeven. Op basis hiervan kun je ons aanbod filteren, zodat je alleen de door jouw gewenste woningen ziet. Veranderen je wensen? Pas deze dan ook aan in je profiel.

Is er iets kapot in of aan je woning, dan kun je een reparatieverzoek indienen in mijn Stadswonen. Meld je probleem en voeg een foto toe, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Let op! Bekijk eerst wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of de reparatie. Dit vind je in de onderhoudswijzer die geldt voor jouw woongebouw.

Je huur moet voldaan zijn voor de eerste van de volgende maand. Standaard wordt de huur via automatische incasso betaald. Is dat bij jou niet het geval? Vul dan het formulier machtiging automatische incasso (download) in.

In mijn Stadswonen vind je een actueel rekeningoverzicht met openstaande en betaalde rekeningen.

Betaal je de huur per acceptgiro? Dan kun je in mijn Stadswonen ook de huur betalen via een eenmalige machtiging, IDEAL of creditcard.

Zodra je een huurovereenkomst voor een woning hebt getekend, vervalt je inschrijving. Wil je binnen Stadswonen Rotterdam naar een ander kamer of ander appartement verhuizen Schrijf je dan opnieuw en tijdig in. De eenmalige kosten van deze interne inschrijving bedragen € 15,-. Herinschrijven doe je in mijn Stadswonen. Als huurder met een interne inschrijving bouw je sneller inschrijfduur op dan niet-huurders.

Je huurovereenkomst kun je eenvoudig beëindigen in mijn Stadswonen. Let hierbij goed op de opzegtermijn, de overlappende huurperiode, de huurprijs en eventuele kosten.

Opzegtermijn huurovereenkomst

De opzegtermijn van de huurovereenkomst is één maand, ongeacht de dag van de maand. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag jouw laatste huurdag.

Huurder via werkgever of onderwijsinstelling

Het kan zijn dat we met jouw werkgever of onderwijsinstelling afwijkende afspraken hebben gemaakt over de opzegtermijn. Neem bij twijfel contact op.

Huuropzegging annuleren

Heb je jouw huurovereenkomst beëindigd, maar ben je van gedachten veranderd? Dan brengen wij € 100,- annuleringskosten in rekening. Voorkom deze situatie en denk goed na, voordat je de huur opzegt.
Het is alleen mogelijk om de huuropzegging in te trekken wanneer het verhuurproces nog niet is gestart. Om de huuropzegging in te trekken kun je een verzoek indienen per e-mail. De medewerker verhuur beoordeelt of het mogelijk is om de huuropzegging alsnog in te trekken.

Het is mogelijk om je woning of kamer onder te verhuren. Hiervoor moet je toestemming vragen aan Stadswonen Rotterdam. Dit kan in mijn Stadswonen. Hier meld je de reden van onderhuur en voegt hierbij: 

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder 
 • een studiebewijs van de onderhuurder 
 • een officieel bewijsstuk van de reden van onderverhuur (zie voorwaarden)

  Voorwaarden onderhuur

  • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.
  • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in.
  • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
  • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website www.9292.nl.
  • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
  • Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij Stadswonen Rotterdam. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
  • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
  • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
  • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.

  Tijdens het onderhuren

  Let op! Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc. Laat je goed informeren door de verschillende instanties wat onderverhuren voor jou betekent.

  • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst, inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning.
  • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring afgeven, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
  • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
  • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

  Heb je te maken met overlast? Dit kun je doen:

  1. Maak overlast bespreekbaar
  Bespreek de overlast met de veroorzaker. Vaak is de veroorzaker zich er niet van bewust.

  2. Neem contact op met beheerder of Stadswonen Rotterdam
  Woon je in een woongebouw waar de beheerstructuur van toepassing is? Neem dan contact op met de beheerder als stap 1 de overlast niet beëindigt. Woon je in een woongebouw waar geen beheerstructuur van toepassing is, of houdt de overlast na het contact met de beheerder nog steeds aan? Meld dit dan via het formulier in mijn Stadswonen. Stadswonen Rotterdam benadert de veroorzaker van de overlast en bemiddelt indien nodig.

  3. Juridische procedure overlast
  Wanneer na stap 2 de overlast niet stopt, kan Stadswonen Rotterdam een juridische procedure starten die zal leiden tot de ontbinding van de huurovereenkomst van de veroorzaker.


  Registreren overlast

  Het is belangrijk dat je de overlast goed vastlegt. Met feiten kunnen we sneller werken aan een oplossing. Geef daarom ook na de melding nieuwe feiten direct door aan Stadswonen Rotterdam. Overlast kun je registeren in mijn Stadwonen.


  Onhoudbare overlastsituatie?

  Schakel bij een onhoudbare situatie de politie in. De politie is te bereiken op 0900 - 8844 of bel in geval van een noodsituatie 112.


  Ananda

  Tijdens mijn ‘exchange’ mag ik mijn kamer onderverhuren, hoe relaxed is dat!