Zelf regelen

De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Zelf regelen

Bij ons regel veel online, wanneer het jou uitkomt.

Bij Stadswonen Rotterdam is het mogelijk om veel zaken zoals reparatieverzoeken, het opzeggen van de huur en het aanvragen van onderverhuur zelf online te regelen of aanvragen.

Veel zaken kun je regelen vanuit mijn Stadswonen. Per onderdeel staat aangegeven hoe je dit zelf kunt regelen.

Via mijn Stadswonen kun je, je telefoonnummer en emailadres eenvoudig wijzigen.

Je reparatieverzoek dien je eenvoudig in via mijn Stadswonen of via de reparatie app.

Je huur moet voldaan zijn voor de eerste van de volgende maand. Standaard wordt de huur via automatische incasso betaald, mocht dat bij jou niet het geval zijn vul dan het formulier machtiging automatische incasso in.

In mijn Stadswonen vind je altijd een actueel rekeningoverzicht met openstaande en betaalde rekeningen.

Mocht je de huur per acceptgiro betalen dan kun je via mijn stadswonen ook de huur betalen via een eenmalige machtiging, IDEAL of creditcard.

Zodra je een huurovereenkomst voor een woning hebt getekend, vervalt je inschrijving. Wil je wooncarrière maken? Schrijf je dan opnieuw en tijdig in. De eenmalige kosten van deze interne inschrijving bedragen € 15,-. Herinschrijven doe je in mijn Stadswonen.

Je huurovereenkomst kun je eenvoudig beëindigen in mijn Stadswonen. Let hierbij goed op de opzegtermijn, de overlappende huurperiode, de huurprijs en eventuele kosten.

Het is mogelijk om je woning of kamer onder te verhuren. Hiervoor dien je wel toestemming te vragen aan Stadswonen Rotterdam dat kan via mijn Stadswonen. Hier meld je de reden van onderhuur aan samen met: 

 • Kopie identiteitsbewijs onderhuurder 
 • Studiebewijs van onderhuurder 
 • Officieel bewijsstuk reden onderverhuur (zie voorwaarden)

  Voorwaarden onderhuur

  • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties wordt geen toestemming gegeven voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.
  • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in.
  • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
  • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je (afstudeer)stage adres) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam zal dit toetsen aan de hand van de website www.9292.nl.
  • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
  • Je draagt zelf een onderhuurder aan. De onderhuurder heeft geen inschrijving bij Stadswonen Rotterdam nodig. Kijk eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
  • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
  • Je huisgenoten (indien je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
  • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.

  Tijdens het onderhuren

  Let op! het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc. Laat je dus goed informeren door de verschillende instanties wat dit voor jou betekent.

  • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst (inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning).
  • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring verstrekken, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurderverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
  • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
  • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

  Heb je te maken met overlast en heb je alle stappen genomen? Meld overlast dan via mijn Stadswonen.

  Constateer je bij het in gebruik nemen van je woning toch gebreken meld deze dan via mijn Stadswonen.


  Ananda

  Tijdens mijn ‘exchange’ mag ik mijn kamer onderverhuren, hoe relaxed is dat!