Woonkosten

De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Woonkosten

Vrijwel al onze woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag, zodat jij maandelijks geld kunt sparen.

Op jezelf wonen kost natuurlijk geld. Wij geven aan met welke woonkosten je naast je huur in ieder geval rekening kunt houden.

Hoe werkt betaling van je huur en hoe zit het nu met huurtoeslag? We leggen het je uit.

De huurprijs van de woningen van Stadswonen Rotterdam bestaat in de meeste gevallen uit de kale huurprijs en de servicekosten.

Kale huurprijs

De kale huurprijs ook wel netto huur genoemd is de prijs die je betaalt voor het gebruik van je woning zonder bijkomende kosten zoals servicekosten.

Servicekosten

De servicekosten omvatten de kosten voor verschillende diensten en goederen zoals bijvoorbeeld verwarming, elektra en schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.

Sommige servicekosten zijn fondsbedragen, anderen zijn voorschotten. Na afloop van het boekjaar worden de werkelijke kosten vergeleken met de voorschotten. Heb je teveel betaald, dan krijg je geld terug. Zijn de voorschotten te laag gebleken, dan betaal je geld bij.

Bij Stadswonen Rotterdam betaal je geen borg voor een woning. Bij het tekenen van de huurovereenkomst betaal je de eerste maand huur en de kosten voor de huurovereenkomst:

  • € 25,- voor een woning met een kale huurprijs lager dan € 710,80*
  • € 30,- voor een woning met een kale huurprijs lager dan € 710,80* waarbij Stadswonen Rotterdam het naambordje verzorgt. Dit verschilt per woongebouw.
  • € 100,- voor een woning met een kale huurprijs hoger dan € 710,80*

*Prijspeil 1-1-2016.

Bij het tekenen van de huurovereenkomst voor een parkeerplaats betaal je € 115,- borg voor de kaart of de zender en € 25,- voor de huurovereenkomst.

Huurtoeslag voor kamers aanvragen


De meeste kamers van Stadswonen Rotterdam zijn ‘aangewezen’ voor huurtoeslag. Of je recht hebt op huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de rekenhuur*, je leeftijd en je financiële situatie. Een voorwaarde is dat je ingeschreven staat bij de gemeente.

* De rekenhuur is de huur inclusief servicekosten.


Huurtoeslag voor studio’s en appartementen

Ook als je een studio of appartement huurt, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of je huurtoeslag krijgt en hoeveel huurtoeslag je ontvangt is afhankelijk van de rekenhuur, je leeftijd en je financiële situatie. Je kunt een proefberekening maken via de website van de Belastingdienst.


Huurtoeslag aanvragen

Je huurtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst, als je voldoet aan de voorwaarden voor huurtoeslag
Voor het aanvragen van huurtoeslag heb je informatie over je woonkosten nodig. Huurtoeslag wordt berekend over de huur inclusief de servicekosten: verlichting/elektra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en huismeester of bijdrage beheer huurders.

Wil je meer weten over het aanvragen van huurtoeslag? Lees dan ons blog Huurtoeslag aanvragen als je op kamers woont, met handige tips.

De huur moet voor de eerste van de volgende maand betaald zijn. De standaard betaalwijze van de huur is via een automatische incasso. De huur wordt dan maandelijks van je rekening afgeschreven. Je hebt hier dus geen omkijken naar.

In mijn Stadswonen vind je altijd een actueel rekeningoverzicht met openstaande en betaalde rekeningen.

Maak je nog geen gebruik van een automatische incasso? Vul dan het formulier machtiging automatische incasso in.

Huur betalen vanaf een andere rekening

Wil je dat de huur afgeschreven wordt van een andere rekening dan jouw rekening? Dat kan. Neem contact met ons op en wij sturen je een formulier die je ingevuld en ondertekend terugstuurt. Het is dan snel en gemakkelijk geregeld.

Acceptgiro

De standaardwijze voor de betaling van de huur is via automatische incasso. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een acceptgiro. De extra kosten hiervoor bedragen maandelijks € 2,50.

Je kunt dan de acceptgiro invullen en versturen naar je bank. In mijn Stadswonen vind je altijd een actueel rekeningoverzicht met openstaande en betaalde rekeningen. Je kunt naar aanleiding van de acceptgiro ook hier de huur betalen via een eenmalige machtiging, IDEAL of creditcard.

Te laat huur betalen

Voldoe je de huur niet voor de eerste van de volgende maand? Dan ontvang je een herinnering en worden er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Voorkom deze situatie. Kies voor een automatische incasso om je huur te betalen.

Deurwaarder

Voldoe je meer dan twee maanden niet aan je betalingsverplichtingen? Dan schakelt Stadswonen Rotterdam een deurwaarder in. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor jouw rekening. Voorkom deze situatie. Tref tijdig een betalingsregeling met Stadswonen Rotterdam.

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat je door omstandigheden tijdelijk je huur niet kunt betalen. Stadswonen Rotterdam biedt je de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Vraag deze betalingsregeling tijdelijk en schriftelijk (e-mail of brief) aan.

Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. De huurverhoging gaat in op 1 juli. Vanuit Stadswonen Rotterdam ontvang je tijdig per e-mail een voorstel met hierin je oude en nieuwe huurprijs.

Bezwaar maken huurverhoging

Ben je het niet eens met de hoogte van de huurverhoging? Dan kun je bezwaar indienen. Maak voor je bezwaar altijd gebruik van het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging. Het ingevulde formulier stuur je vervolgens naar:

Stadswonen Rotterdam
Bezwaar Huurverhoging [jaartal]
Postbus 4057
3006 AB ROTTERDAM

Zorg ervoor dat je bezwaar vóór 1 juli van dat jaar door ons ontvangen is!

Je ontvangt binnen 3 weken van Stadswonen Rotterdam een schriftelijke reactie op je bezwaar. Stadswonen Rotterdam toetst je bezwaar aan de geldende wet- en regelgeving. Als je bezwaar wordt toegewezen, dan wordt de huurverhoging aangepast. Je ontvangt hier een bevestiging van. Wordt je bezwaar afgewezen, dan kun je ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure.

Wil je je bezwaar niet intrekken? Dan vraagt Stadswonen Rotterdam een uitspraak van de Huurcommissie. Verklaart de Huurcommissie je bezwaar gegrond (de Huurcommissie is het met je eens)? Dan moet Stadswonen Rotterdam het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Verklaart de Huurcommissie je bezwaar ongegrond (de Huurcommissie is het met Stadswonen Rotterdam eens)? Dan gaat de voorgestelde huurverhoging in per 1 juli van dat jaar.

Let op! Als de Huurcommissie je bezwaar ongegrond verklaart, dan moet je € 25,- aan legeskosten aan de Huurcommissie betalen. Meer hierover lees je ook op de website van de Huurcommissie.

Maak je geen officieel bezwaar? Dan wordt de voorgestelde huurverhoging doorgevoerd per 1 juli van dat jaar.

Bezwaar maken huurverhoging bij onderhoudsgebreken

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken kan niet meer. Onderhoudsgebreken kun je melden bij onze Reparatieservice. Via de reparatie app of via mijn Stadswonen.

Wil je toch bezwaar indienen? Dan geldt een andere procedure. Je kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissies (0800 - 488 72 43 of via www.huurcommissie.nl).

Als huurder van een woning krijg je te maken met:

  • Waterschaplasten
  • Gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing

Huur je een kamer bij Stadswonen Rotterdam, dan betaal je dit via de servicekosten. Huur je een studio of appartement, dan ontvang je zelf een rekening van de gemeente of andere leveranciers zoals de Waterschappen. Op de website van de Gemeente Rotterdam vind je meer informatie over gemeentelijke belastingen.

Stadswonen Rotterdam heeft alle woongebouwen en dus alle woningen casco verzekerd, inclusief de eventueel bij de woningen behorende inventaris. Wij adviseren jou in ieder geval de volgende verzekeringen af te sluiten:

  • inboedelverzekering: sluit een toereikende inboedelverzekering af inclusief dekking van braakschade. Je hebt meer waardevolle spullen dan je denkt.
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • glasverzekering


Anastasiia

Tijdens de Eurekaweek won ik een jaar gratis huur!