De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Woonkosten

Wat kost op jezelf wonen?

Op jezelf wonen kost natuurlijk geld. Wij geven aan met welke woonkosten je naast je huur rekening kan houden.

Vrijwel al onze kamers komen in aanmerking voor huurtoeslag, zodat jij maandelijks geld kan sparen. Toch komen er naast je huur soms meer kosten bij dan je denkt. We zetten ze voor je op een rij.  

De huurprijs van onze woningen is in de meeste gevallen een bruto huurbedrag. Dat bedrag bestaat uit de netto (kale) huurprijs en de servicekosten. Netto huur is voor het gebruik van de woning, de servicekosten voor extra geleverde diensten zoals elektra, verwarming, de lift en schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten. Waar je precies voor betaalt en hoeveel is afhankelijk van het woongebouw waarin je woont. Een specificatie vind je als bijlage bij je huurovereenkomst.

Voorschotten
De meeste servicekosten zijn voorschotten. Het is namelijk niet gemakkelijk om te bepalen wat het werkelijke verbruik en de werkelijke kosten gaan zijn. Het bedrag van de servicekosten is een reële inschatting, onder andere gebaseerd op de kosten die vorig jaar zijn gemaakt. Aan het einde van het boekjaar vergelijken we de werkelijke kosten met de voorschotten. Als je te veel hebt betaald, dan krijg je geld terug. Als de voorschotten te laag blijken, dan betaal je geld bij.

Fondsen
Het kan zijn dat je naast voorschotten nog een of meerdere andere bedragen betaalt. Dit zijn fondsen en deze bedragen worden niet achteraf verrekend. Voorbeelden hiervan zijn het servicefonds en het Kleine Herstellingenfonds (of dit binnen de servicekosten valt, hangt af van het woongebouw en de bijbehorende onderhoudswijzer).

Meer informatie over servicekosten 
Bekijk uitgebreide informatie per component van de servicekosten en een algemene toelichting bij de begroting van de servicekosten op de pagina voorwaarden en formulieren

Kosten huurovereenkomst

Bij ons betaal je geen borg voor een woning. Bij het tekenen van de huurovereenkomst betaal je de eerste maand huur en de kosten voor de huurovereenkomst. Dit is € 25 of € 30 (afhankelijk van het type gebouw en of wij het naambordje verzorgen). 

De meeste kamers van Stadswonen Rotterdam zijn 'aangewezen' voor huurtoeslag. Of je huurtoeslag krijgt hangt af van de hoogte van je rekenhuur (kale huur met servicekosten), je leeftijd en je financiele situatie.

Als je huurtoeslag aanvraagt, vul dan bij type woning 'onzelfstandig, aangewezen' in. Heb je een bewijs nodig? Vraag dit bij ons aan via e-mail. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst over toeslagen

De huur moet voor de eerste van de volgende maand betaald zijn. In MijnStadswonen vind je altijd een actueel rekeningoverzicht met openstaande en betaalde rekeningen. De standaard betaalwijze van de huur is via een automatische incasso. Vul dan het formulier machtiging automatische incasso in. De huur wordt dan maandelijks van je rekening afgeschreven. Ook kan je er voor kiezen je huur te betalen via AcceptEasy.


AcceptEasy

AcceptEasy is een digitale acceptgiro waarmee je met één klik betaalt via iDeal. Wanneer het tijd is om een rekening te betalen, ontvangt je een mail van ons. In die mail staat een link naar iDeal waarmee je direct kan afrekenen. Komt de rekening op een ongelegen moment in de maand? Je kan hem binnen de betaalperiode betalen wanneer het je uitkomt. Vraag AcceptEasy aan via het formulier op de website van Woonstad Rotterdam, de woningcorporatie waar Stadswonen onderdeel is.


Huur betalen vanaf een andere rekening

Wil je dat de huur afgeschreven wordt van een andere rekening dan jouw rekening? Neem dan contact met ons op. We sturen je een formulier dat je ingevuld en ondertekend terugstuurt. Het is dan snel en gemakkelijk geregeld. 


Te laat huur betalen

Betaal je de huur niet voor de eerste van de volgende maand? Dan ontvang je een herinnering en worden er € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Voorkom deze situatie en kies voor een automatische incasso om je huur te betalen.

Deurwaarder

Voldoe je meer dan twee maanden niet aan je betalingsverplichtingen? Dan schakelt Stadswonen Rotterdam een deurwaarder in. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor jouw rekening. Voorkom deze situatie en tref tijdig een betalingsregeling met Stadswonen Rotterdam.

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat je door omstandigheden tijdelijk je huur niet kunt betalen. Stadswonen Rotterdam biedt je de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Vraag deze betalingsregeling zo snel mogelijk en schriftelijk (e-mail of brief) aan.

Elk jaar stelt de overheid vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. De huurverhoging gaat in op 1 juli. Vanuit ons ontvang je per e-mail een bericht met hierin je oude en nieuwe huurprijs.

Bezwaar maken huurverhoging

Ben je het niet eens met de hoogte van de huurverhoging? Dan kan je bezwaar indienen. Maak voor je bezwaar altijd gebruik van het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging. Het ingevulde formulier stuur je vervolgens naar:

Stadswonen Rotterdam
Bezwaar Huurverhoging [jaartal]
Postbus 4057
3006 AB ROTTERDAM

Zorg ervoor dat je bezwaar vóór 1 juli van dat jaar door ons ontvangen is.

Je ontvangt binnen drie weken van ons een schriftelijke reactie op je bezwaar. We toetsen je bezwaar aan de geldende wet- en regelgeving. Als je bezwaar wordt toegewezen, dan wordt de huurverhoging aangepast. Je ontvangt hier een bevestiging van. Wordt je bezwaar afgewezen, dan kun je ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure.

Wil je je bezwaar niet intrekken? Dan vragen we een uitspraak van de Huurcommissie. Verklaart de Huurcommissie je bezwaar gegrond (de Huurcommissie is het met je eens)? Dan moeten we het huurverhogingsvoorstel aanpassen. Verklaart de Huurcommissie je bezwaar ongegrond (de Huurcommissie is het met Stadswonen Rotterdam eens)? Dan gaat de voorgestelde huurverhoging in per 1 juli van dat jaar.

Belangrijk om te weten: Als de Huurcommissie je bezwaar ongegrond verklaart, dan moet je € 25,- aan legeskosten aan de Huurcommissie betalen. Meer hierover lees je ook op de website van de Huurcommissie.

Maak je geen officieel bezwaar? Dan wordt de voorgestelde huurverhoging doorgevoerd per 1 juli van dat jaar.

Bezwaar maken huurverhoging bij onderhoudsgebreken

Bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging op basis van onderhoudsgebreken kan niet meer. Onderhoudsgebreken meld je in MijnStadswonen. Wil je toch bezwaar indienen? Dan geldt een andere procedure. Je kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Huurcommissies (0800 - 488 72 43 of via de website van de Huurcommissie.

Als huurder van een woning krijg je te ook maken met:

  • Waterschaplasten
  • Gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing

Huur je een studentenkamer van ons, dan betaal je dit via de servicekosten. Huur je een studio of appartement, dan ontvang je zelf een rekening van de gemeente of andere leveranciers zoals de Waterschappen. Op de website van de Gemeente Rotterdam vind je meer informatie over gemeentelijke belastingen.

Verzekeringen afsluiten

Stadswonen Rotterdam heeft alle woongebouwen en dus alle woningen casco verzekerd, inclusief de eventueel bij de woningen behorende inventaris. Wij adviseren jou in ieder geval de volgende verzekeringen af te sluiten:

  • inboedelverzekering, inclusief dekking van braakschade
  • aansprakelijkheidsverzekering
  • glasverzekering