De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Wooncommissie

Zorgeloos wonen met een wooncommissie

Alle grote woongebouwen van Stadswonen Rotterdam hebben een eigen wooncommissie. Deze vertegenwoordigt jou als huurder en zorgt ervoor dat jij fijn, leuk en zorgeloos kunt wonen en studeren.

Een wooncommissie bestaat uit vier tot tien bewoners die zich inzetten voor het woongebouw en hun medehuurders. Zij behartigen de belangen van alle bewoners van het gebouw en zien toe op het naleven van de afspraken tussen Stadswonen Rotterdam en jou als huurder.

De voordelen voor jou als huurder

Dankzij de wooncommissie kan jij je fiets veilig stallen, zijn er gezellige feestjes, en heb jij één aanspreekpunt voor je vragen en klachten. 

Schoon en veilig wonen  
De wooncommissie zorgt ervoor dat reparaties worden afgehandeld en de gezamenlijke ruimtes opgeruimd zijn. Ook volgen zij jaarlijks een brandveiligheidstraining. Zo kan jij wonen in een  schoon, heel en veilig pand.

Een gezellige sfeer
Ook is de wooncommissie er voor het sociale aspect. Door borrels te organiseren en bewoners met elkaar in contact te brengen ontstaat er vaak een gezellige sfeer. Zo zou die ene buurjongen wel eens je beste vriend kunnen worden.   

Invloed hebben
Als bewoners zelf iets willen verbeteren aan het woongebouw, dan kan een wooncommissie hierin het voortouw nemen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wasmachines of onderhoud aan de fietsenstalling.  

Een vast aanspreekpunt
Heb je vragen of klachten over wonen in jouw woongebouw? Dan heb je dankzij de wooncommissie één aanspreekpunt. In de meeste woongebouwen is er een spreekuur voor het behandelen van sociale klachten, reparatieverzoeken en andere vragen.

 

Wat doet de beheerder?

De voorzitter van de wooncommissie is de beheerder van het woongebouw en in veel gevallen de schakel tussen huurder en verhuur. De beheerder is het aanspreekpunt van het pand, dus als er iets is in jouw woongebouw dat je niet prettig vindt of je hebt een vraag, neem je gewoon contact op met de beheerder. De functie van beheerder vervullen wij altijd met bewoners van onze woongebouwen zelf. Dat is handig, want hij of zij weet precies wat er speelt en waar er behoefte aan is. 

 

De taken en verantwoordelijkheden van een wooncommissie

De wooncommissie is actief op vier werkgebieden en is verantwoordelijk voor:

  • Voordragen van nieuwe huurders.
  • Bespreken van de servicekosten en vaststellen van de fondsen.
  • Houden van een spreekuur voor vragen en klachten.
  • Bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Dat wil zeggen: het woongebouwen schoon, heel en veilig houden.
 

Vergaderingen

De wooncommissie komt regelmatig bijeen met elkaar, bewoners en met Stadswonen Rotterdam. De wooncommissie organiseert bewonersvergaderingen waarbij zij samen met bewoners zaken over woon- en leefklimaat bespreken. Ook komen de wooncommissieleden regelmatig samen om te vergaderen. Daarnaast worden zij op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen vanuit ons tijdens de maandelijkse pizza-avonden.

 
 
 
 
 
 
 

De wooncommissie

Arien vertelt over de voordelen van een wooncommissie