De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Verhuizen

Huur opzeggen en verhuizen

Als je gaat verhuizen komt er soms veel op je af. Wij helpen je door op een rijtje te zetten wat je moet regelen, en hoe het zit met eindafrekeningen en inspecties. 

Huur opzeggen

Je huur zeg je op via MijnStadswonen. Let hierbij goed op de opzegtermijn, de overlappende huurperiode, de huurprijs en eventuele kosten.  

Opzegtermijn 

De standaard opzegtermijn is één maand. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag jouw laatste huurdag. Verhuis je door naar een andere woonruimte van ons, dan kan je een verzoek indienen de opzegtermijn te verkorten naar twee weken.  

Huur je via jouw werkgever of onderwijsinstelling? Dan kan het zo zijn dat we afwijkende afspraken hebben gemaakt over de opzegtermijn.  

Huuropzegging annuleren

Heb je jouw huurovereenkomst opgezegd, maar ben je van gedachten veranderd? Dan brengen wij € 100,- annuleringskosten in rekening. Voorkom deze situatie en denk goed na, voordat je de huur opzegt. Het is alleen mogelijk om de huuropzegging in te trekken wanneer het verhuurproces nog niet is gestart. De medewerker verhuur beoordeelt of het mogelijk is om de huuropzegging alsnog in te trekken.

Inspecties

Zeg je de huur op, dan komen we je woning twee keer controleren. Bereid de inspecties goed voor met deze lijst met opleverpunten.


Voorinspectie

Voor het einde van de huurperiode doen we een voorinspectie. Is er schade, dan heb je de mogelijkheid dit zelf te repareren.


Eindinspectie

De eindinspectie is altijd op je laatste huurdag. We controleren dan nog een keer samen met jou de woning en kijken of je de woning oplevert zoals afgesproken. Is dit niet het geval dan laten wij de nodige werkzaamheden uitvoeren. Deze kosten zijn voor jouw rekening. Bekijk de kosten per onderdeel

Belangrijk om te weten: als je in een kamer woont, dan ben je bij vertrek ook verantwoordelijk voor het schoon en opgeruimd achterlaten van algemene ruimtes als de keuken, badkamer en het toilet. Iedereen is hier een keer verantwoordelijk voor dus vraag vooral aan je huisgenoten het samen op te pakken.

Opleveren woning

Je levert de woning leeg op. Hierop zijn drie uitzonderingen:

  • Inventaris die wij hebben verstrekt.  Deze behoort uiteraard tot de woning en laat je dus achter.
  • Verkochte inventaris aan de nieuwe huurder.  Je kan proberen eigen inventaris zoals je bed, kast en bank aan de nieuwe huurder te verkopen. Vul dan samen de verklaring overname roerende goederen vóór de eindinspectie in.
  • Verkochte inventaris aan je huisgenoot.  Dit kan als je in een kamer woont en is vooral handig met inventaris in de gezamenlijke ruimtes.

Eindafrekening

Als er sprake is van openstaande huurposten of kosten van herstelwerkzaamheden aan de woning ontvang je binnen één maand na de laatste dag van jouw huurovereenkomst de eindafrekening. In deze eindafrekening zijn alle nog openstaande bedragen verrekend.

Eindafrekening servicekosten

De huurprijs van jouw woning is inclusief servicekosten. Een groot deel hiervan zijn voorschotbedragen. Na afloop van het kalenderjaar worden de werkelijke kosten vergeleken met de voorschotten. Heb je te veel betaald, dan krijg je geld terug. Zijn de voorschotten te laag gebleken, dan betaal je geld bij. Je ontvangt de afrekening van je servicekosten uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. 

Sleutels inleveren

Tijdens de eindinspectie lever je alle sleutels in die bij de woning horen. Ook eventuele extra sleutels die je bij ons hebt besteld. Als we niet alle sleutels ontvangen, dan moeten we voor de veiligheid sloten en sleutels vervangen. De kosten hiervoor zijn voor jou.

Checklist verhuizen

Verhuizen doe je niet dagelijks. Je hebt de huur opgezegd, alles ingepakt... waar moet je nog meer aan denken?

  • Grofvuil? Laat het gratis ophalen door de Roteb. 
  • Schrijf je uit op je oude adres bij de gemeente Rotterdam.
  • Schrijf je in op je nieuwe adres bij de gemeente waar je gaat wonen.
  • Ontvang je huurtoeslag? Geef je adreswijziging door aan de Belastingdienst.
  • Heb je nog andere overeenkomsten met ons, bijvoorbeeld voor een parkeerplaats of berging? Zeg deze dan ook op of voer de adreswijziging door.
  • Geef op tijd je adreswijziging door. Maak bijvoorbeeld gebruik van de verhuisservice van PostNL. Dan weet je zeker dat je post met jou meeverhuist.
  • Spreek met de nieuwe huurder of je oude huisgenoten af dat zij voor jou bestemde post apart leggen. Of nog beter: doorsturen naar je nieuwe adres.