De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Verhuizen

Huur opzeggen en verhuizen

Als je gaat verhuizen komt er soms veel op je af. Wij helpen je door op een rijtje te zetten wat je moet regelen, en hoe het zit met eindafrekeningen en inspecties. 

Ga je verhuizen naar een andere woning van Stadswonen, of verhuis je naar een woning buiten ons woningbestand? Dan zeg je eenvoudig je huur op met een opzegtermijn van één maand via MijnStadswonen.

Woon je in een kamer en wil je doorverhuizen naar een studio? Of ben je klaar met studeren en droom je over een betaalbaar appartement, misschien wel samen met je partner? Wij bieden je graag die mogelijkheid. Dit noemen we wooncarrière maken.

Herinschrijven

Zodra je een huurovereenkomst voor een woning hebt getekend, vervalt je inschrijving. Wil je (in de toekomst) doorverhuizen naar een van onze andere woonruimtes? Schrijf je dan opnieuw en tijdig in. De eenmalige kosten van deze interne inschrijving bedragen € 15,-. Inschrijven doe je in MijnStadswonen.

Als huurder met een interne inschrijving bouw je sneller inschrijfduur op dan niet-huurders. Op deze manier kun je later makkelijk doorverhuizen naar een woonruimte die (beter) aansluit bij jouw leefsituatie. De woning die je achterlaat komt dan weer vrij voor een nieuwe huurder.

Huur opzeggen

Als je doorverhuist binnen ons woningbestand moet je de huur van je huidige woning opzeggen. De opzegtermijn bedraagt één maand. Zeg je huur dus tijdig op. Je kunt je huurovereenkomst eenvoudig beëindigen in MijnStadswonen. Let hierbij goed op de opzegtermijn, de overlappende huurperiode, de huurprijs en eventuele kosten. Om dubbele lasten zoveel mogelijk te beperken, is het handig om je huur zo snel mogelijk op te zeggen. De woningen worden aansluitend verhuurd. Hierdoor is een (korte)overlap niet te vermijden.

Nieuwe huurovereenkomst tekenen

Je kunt de huurovereenkomst van je nieuwe woning pas ondertekenen als je alle openstaande rekeningen van je huidige woning hebt betaald en je een goed huurder bent (dit wil zeggen; je veroorzaakt geen overlast, betaalt je huur op tijd en houdt je aan de regels van het huurcontact).

Je huurovereenkomst kun je eenvoudig beëindigen in mijn Stadswonen. Let hierbij goed op de opzegtermijn, de overlappende huurperiode, de huurprijs en eventuele kosten.

Opzegtermijn huurovereenkomst

De opzegtermijn van de huurovereenkomst is één maand, ongeacht de dag van de maand. Valt de laatste dag in het weekend of op een feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag jouw laatste huurdag.

Huurder via werkgever of onderwijsinstelling

Het kan zijn dat we met jouw werkgever of onderwijsinstelling afwijkende afspraken hebben gemaakt over de opzegtermijn. Neem bij twijfel contact op.

Huuropzegging annuleren

Heb je jouw huurovereenkomst beëindigd, maar ben je van gedachten veranderd? Dan brengen wij € 100,- annuleringskosten in rekening. Voorkom deze situatie en denk goed na, voordat je de huur opzegt.
Het is alleen mogelijk om de huuropzegging in te trekken wanneer het verhuurproces nog niet is gestart. Om de huuropzegging in te trekken kun je een verzoek indienen per e-mail. De medewerker verhuur beoordeelt of het mogelijk is om de huuropzegging alsnog in te trekken.

Volgens de Algemene Huurvoorwaarden lever je de woning leeg op. Hierop zijn drie uitzonderingen:

1. Inventaris die wij hebben verstrekt
Deze behoort uiteraard tot de woning en laat je dus achter.

2. Verkochte inventaris aan de nieuwe huurder
Je kunt proberen eigen inventaris zoals je bed, kast en bank aan de nieuwe huurder te verkopen. Neem hiervoor contact met ons op. Als de nieuwe huurder op tijd bekend is, kunnen wij jullie met elkaar in contact brengen.

3. Verkochte inventaris aan je huisgenoot
Dit is mogelijk als je in een kamer woont en is vooral handig met inventaris die zich in de gezamenlijke ruimten bevindt.


Overname inventaris

De nieuwe huurder heeft de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Wij laten de nieuwe huurder contact met jou opnemen. Voor jou is dit een goede kans om inventaris te koop aan te bieden. Kom je tot een overeenkomst met de nieuwe huurder of een huisgenoot? Vul dan samen de verklaring overname roerende goederen vóór de eindinspectie in.

Nadat je de huur hebt opgezegd, ontvang je een bevestiging. Hierin vind je onder andere twee voorgestelde data en tijdstippen voor de inspecties van je woning.

Voorinspectie woning

Wij controleren samen met jou de staat van je woning. Bereid de inspectie goed voor aan de hand van de opleverpunten. Punten die herstel vereisen geven we aan op het inspectieformulier. Gebruik de periode tussen de voor- en eindinspectie om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Als je op het afgesproken tijdstip niet aanwezig bent, brengen we administratiekosten (€ 22,50) in rekening.

Belangrijk om te weten: Woon je in een kamer? Dan ben je bij vertrek ook verantwoordelijk voor het schoon en opgeruimd achterlaten van algemene ruimtes als de keuken, badkamer en het toilet. Iedereen is hier een keer verantwoordelijk voor en als je een beetje leuke huisgenoten hebt, dan pak je het samen op. 


Eindinspectie woning

De eindinspectie vindt altijd plaats op je laatste huurdag. Wij controleren dan nog een keer samen met jou de staat van de woning. We bekijken of je de eventuele herstel- en schoonmaakwerkzaamheden goed hebt uitgevoerd. Als dit niet het geval is, dan laat Stadswonen Rotterdam de werkzaamheden uitvoeren. De kosten zijn voor jouw rekening. Voorkom hoge kosten en herstel de aangegeven punten tijdig en correct.

Data inspecties

Passen de voorgestelde data en/of tijdstippen niet in jouw agenda? Neem dan contact met ons op. Soms kunnen we de planning aanpassen. Een uitzondering hierop is de datum van de eindinspectie. Deze vindt altijd plaats op jouw laatste huurdag.

Kun je echt niet aanwezig zijn? Vind dan iemand die jou kan vertegenwoordigen. Dit geldt voor beide inspecties.

 • Machtig jouw vertegenwoordiger voor het bijwonen van de voor- en/of eindinspectie van jouw woning. Gebruik het hiervoor bestemde machtigingsformulier. Dit formulier vind je als bijlage van de bevestiging beëindiging huurovereenkomst.
 • Voorzie jouw vertegenwoordiger van een kopie van jouw identiteitsbewijs.
 • Zorg ervoor dat jouw vertegenwoordiger een geldig identiteitsbewijs kan tonen tijdens de inspectie(s).

Als er sprake is van

 • openstaande huurposten en/of
 • kosten van herstelwerkzaamheden aan de woning

ontvang je binnen één maand na de laatste dag van jouw huurovereenkomst de eindafrekening. In deze eindafrekening zijn alle nog openstaande bedragen verrekend.

De huurprijs van jouw woning is inclusief servicekosten. Een groot deel hiervan zijn voorschotbedragen. Na afloop van het kalenderjaar worden de werkelijke kosten vergeleken met de voorschotten. Heb je te veel betaald, dan krijg je geld terug. Zijn de voorschotten te laag gebleken, dan betaal je geld bij. Je ontvangt de afrekening van je servicekosten uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Wil je meer weten? Bekijk dan deze toelichting op de servicekosten (download).

Tijdens de eindinspectie lever je alle sleutels in die bij de woning horen. Ook eventuele extra sleutels die je bij Stadswonen Rotterdam hebt aangeschaft. Als we niet alle sleutels ontvangen, dan moeten we voor de veiligheid sloten en sleutels vervangen. De kosten hiervoor berekenen we door aan jou.

Verhuizen doe je niet dagelijks. Je hebt de huur opgezegd, alles ingepakt en levert je woning in goede staat op. Waar moet je nog meer aan denken?

 • Grofvuil? Laat het kosteloos ophalen door de Roteb. Maak hiervoor een afspraak bel het gratis nummer 14010. 
 • Schrijf je uit op je oude adres bij de gemeente Rotterdam.
 • Schrijf je binnen vijf kalenderdagen in op je nieuwe adres bij de gemeente.
 • Ontvang je huurtoeslag? Geef je adreswijziging door aan de Belastingdienst.
 • Heb je nog andere overeenkomsten met Stadswonen Rotterdam, bijvoorbeeld voor een parkeerplaats en/of een berging? Zeg dan ook deze overeenkomsten op of voer de adreswijziging door.
 • Beëindig of wijzig je abonnementen op bijvoorbeeld krant, internet en telefoon.
 • Geef op tijd je adreswijziging door. Maak bijvoorbeeld gebruik van de verhuisservice van PostNL. Dan weet je (bijna) zeker dat je post met jou meeverhuist.
 • Spreek met de nieuwe huurder en/of je oude huisgenoten af dat zij voor jou bestemde post apart leggen. Of nog beter: doorsturen naar je nieuwe adres.