De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Veilig wonen

Tips voor veilig wonen

Wij vinden het belangrijk dat je veilig bij ons woont. Hier lees je meer over wat wij doen en wat je zelf kan doen om brand, inbraak, schade en overlast te voorkomen. En wat je moet doen als het toch gebeurt.

Brand 

Onze woongebouwen zijn brandveilig. Toch is het belangrijk dat je zelf ook weet hoe je brand kan voorkomen en wat je kan doen als er toch brand uitbreekt.


Brand voorkomen

 • Zet kaarsen niet te dicht bij de gordijnen en doe ze altijd uit als je de deur uit gaat.
 • Val niet in slaap tijdens het roken in bed of op de bank. Jij slaapt, maar je sigaret brandt verder. 
 • Blijf tijdens het koken bij het fornuis en de oven in de buurt. Laat je niet afleiden door een telefoontje of een appje. 
 • Lus geen stekkers of verlengsnoeren aan elkaar. Dit zorgt al snel voor kortsluiting of het doorbranden van apparaten en snoeren.
 • Laad je telefoon of laptop niet op in bed. Het kan flink warm worden. Een matras is vaak van kunststof en staat zo in brand.
 • Zet waxinelichtjes niet op een houten kastje of tafel. Het aluminium wordt heel heet en kan voor brand zorgen.   
 • Controleer regelmatig of je brandmelder nog werkt. 


Wat te doen bij brand?

 • Sluit alle ramen en deuren. Zo kan de brand zich niet verder verspreiden.
 • Bel 112 en waarschuw alle buren en huisgenoten. Bel dus niet eerst de beheerder van je gebouw. Ook als de brand bij je buren is, bel je meteen 112. 
 • Verlaat het woongebouw. Maak hierbij geen gebruik van de lift.
 • Neem zo snel mogelijk contact met ons op.
 • Stel tot slot de beheerder van je woongebouw op de hoogte. 


Vluchtwegen woongebouw

Breekt er toch brand uit, dan is het van groot belang dat je op tijd kan vluchten. De vluchtwegen spelen hierbij een belangrijke rol.

 • Wat zijn vluchtwegen?
  Alle gangen en trappenhuizen vanaf de deur van je woning zijn vluchtwegen. Ook de gangen in een wooneenheid.
 • Houd vluchtwegen vrij.
  Bij brand verandert de vertrouwde (woon)omgeving binnen enkele minuten in een onherkenbaar doolhof. Houd daarom alle vluchtwegen vrij van obstakels als fietsen, kratjes bier, dozen en kasten.
 • Toezicht. 
  Samen met de wooncommissies houden wij scherp toezicht op het vrijhouden van alle vluchtwegen. Zijn de vluchtwegen niet vrij, dan ondernemen wij direct actie. Dat wil zeggen, we laten de obstakels verwijderen. De rekening is dan voor de verantwoordelijke huurder. 


Keukenbrand

Een veelvoorkomende oorzaak van een keukenbrand is de vlam in de pan, vaak bij een oververhitte (frituur)pan. Voorkom een keukenbrand:

 • Blijf in de buurt als je aan het koken bent. Wil je toch even iets anders doen, bijvoorbeeld de deur opendoen voor je bezoek, zet dan de kookpit uit.
 • Houd altijd een passende deksel binnen handbereik.
 • Houd de afzuig- of wasemkap vetvrij. Hiermee verklein je de kans dat bij vlam in de pan het vuur direct overslaat op de kap.

Toch vlam in de pan? Handel snel:

 • Sluit de afzuig- of wasemkap af.
 • Sluit het gas of elektra van het kooktoestel af.
 • Plaats snel een passende deksel op de pan. Houd hierbij de deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen. Door het gebrek aan zuurstof dooft de brand na enige tijd vanzelf. Laat de pan langere tijd afkoelen en houd de deksel erop.

Vooral niet doen:

 • Brandend olie of vet met water blussen.
 • Een brandende of hete pan verplaatsen. Dit vergroot het risico op brand en persoonlijk letsel.

Brandveiligheidstraining

Wij organiseren jaarlijks in samenwerking met een externe partij een brandveiligheidstraining. Deze training is voor alle bewonerscommissies van de woongebouwen. De training bestaat naast voorlichting ook uit een praktische (blus- en vlucht-)oefeningen.

Inbraak

De meeste van onze woningen hebben het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Hiermee heeft een inbreker langer de tijd nodig om binnen te komen, en neemt de kans op een geslaagde inbraak af tot wel 80%.


Voordelen van het certificaat Veilige Woning

 • tot 80% minder kans op een geslaagde inbraak
 • de complete beveiliging van je woning wordt nagelopen, ook brandveiligheid en verlichting in en om de woning
 • korting op je inboedelverzekering bij meerdere verzekeraars
 • veilig gevoel in je woning
 • veilig gevoel bij afwezigheid  


Houd ze buiten de deur

Uiteraard kan jij zelf ook inbraak voorkomen:

 • Zet een inbreker in de spotlights met goede verlichting: laat altijd een lamp branden of werk met tijdschakelaars en buitenlampen.
 • Sluit ramen en deuren en doe alles op slot, ook als je maar even weggaat.
 • Laat niet zien wat er te halen valt.
 • Avondje stappen? Wek een aanwezige indruk en laat een spaarlampje branden.
 • Hang geen label met je adres aan je sleutels en verstop ze niet op ‘geheime’ plaatsen.
 • Vraag altijd om een identiteitsbewijs als een persoon zich bijvoorbeeld meldt voor (onderhouds)werkzaamheden. Onze medewerkers en die van de onderhoudsbedrijven die wij inzetten kunnen zich altijd legitimeren.
 • Let op meelopers in de centrale hal. Vertrouw je het niet? Vraag dan vriendelijk of je kan helpen.
 • Doe ook nooit zomaar de deur open, maar controleer eerst wie er aanbelt.
 • Ben je niet thuis? Vermeld deze informatie nooit via een briefje op de deur en ook niet op sociale media. Inbrekers houden deze signalen goed in de gaten.
 • Wacht tot de deur echt in het slot valt. Inbrekers en zwervers blokkeren soms het slot, zodat de deur niet goed dicht kan.
 • Zorg dat iemand bij langere tijd afwezigheid regelmatig je brievenbus leegt, zodat het lijkt alsof je gewoon aanwezig bent.
 • Bel direct 112 bij verdachte situaties.

Schade 

Dit kan je doen om schade als gevolg van inbraak of brand te beperken:

 • Inboedelverzekering
  Sluit een inboedelverzekering af inclusief dekking van braakschade. 
 • Bezittingen
  Maak foto’s van je bezittingen en bewaar deze plus de bonnen buiten de woning op een veilige plaats. Noteer ook type- en serienummers.
 • Digitale data
  Maak regelmatig back-ups van de data op je computer, laptop, telefoon, mediaspeler en fotocamera en berg deze veilig (het liefst buiten de woning) op.

Overlast

Heb je te maken met overlast? Dit kan je doen:

 • Maak overlast bespreekbaar.  Bespreek de overlast met de veroorzaker. Vaak is hij of zij zich er niet van bewust.
 • Neem contact op met je beheerder of met ons. Houdt de overlast aan, ondanks je dit besproken hebt met de veroorzaker? Neem dan contact op met de beheerder als je woont in een woongebouw met een wooncommissie. Woon je in een woongebouw zonder wooncommissie, of houdt de overlast na het contact met de beheerder nog steeds aan? Meld dit dan via MijnStadswonen. Wij benaderen de veroorzaker bemiddellen als dit nodig is. 
 • Juridische procedure overlast.  Wanneer de overlast nog steeds niet stopt, kunnen wij een juridische procedure starten die kan leiden tot de ontbinding van de huurovereenkomst van de veroorzaker.

Het is belangrijk dat je de overlast goed vastlegt. Met feiten kunnen we sneller werken aan een oplossing. Geef daarom ook na de melding nieuwe feiten direct aan ons door.

Onhoudbare overlastsituatie?
Schakel bij een onhoudbare situatie de politie in via 0900 - 8844 of 112 in geval van nood.