De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Veilig wonen

Tips voor veilig wonen

Wij vinden het belangrijk dat je veilig bij ons woont. Hier lees je meer over de maatregelen die wij hebben getroffen en wat je zelf kunt doen om brand, inbraak en schade te voorkomen.

De woongebouwen voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in het bouwbesluit dat gold op het moment van de oplevering. Onze woongebouwen zijn dus brandveilig.

Vluchtwegen woongebouw

Breekt er toch brand uit, dan is het van groot belang dat je op tijd kunt vluchten. De vluchtwegen spelen hierbij een cruciale rol.

 • Wat zijn vluchtwegen?
  Alle gangen en trappenhuizen vanaf de deur van je woning zijn vluchtwegen. Ook de gangen in een wooneenheid.
 • Houd vluchtwegen vrij
  Bij brand verandert de vertrouwde (woon)omgeving binnen enkele minuten in een onherkenbaar doolhof. De woongebouwen van Stadswonen Rotterdam zijn zo ingericht dat je het gebouw snel en veilig kunt verlaten. Houd dus alle vluchtwegen vrij van obstakels als fietsen, kratjes bier, dozen en kasten.
 • Toezicht
  Wij houden (samen met de wooncommissie) scherp toezicht op het vrijhouden van alle vluchtwegen. Zijn de vluchtwegen niet vrij, dan ondernemen wij direct actie. Dat wil zeggen, we laten de obstakels verwijderen. En let op! De rekening is voor de verantwoordelijke huurder.


Brandveiligheidstraining

Stadswonen Rotterdam organiseert jaarlijks in samenwerking met een externe partij een brandveiligheidstraining. Deze training is bestemd voor alle bewonerscommissies van de woongebouwen. De training bestaat naast voorlichting ook uit een praktische (blus- en vlucht-)oefeningen.


Vlam in de pan

Een veelvoorkomende oorzaak van een (keuken)brand is de vlam in de pan, vaak bij een oververhitte (frituur)pan. Vlam in de pan kun je eenvoudig voorkomen:

 • Blijf in de buurt als je aan het koken bent. Zet de kookpit(ten) uit als je tussendoor toch even iets anders wilt doen.
 • Houd altijd een passende deksel binnen handbereik.
 • Houd de afzuig- of wasemkap vetvrij. Hiermee verklein je de kans dat bij vlam in de pan het vuur direct overslaat op de kap.

Toch vlam in de pan?

 • Sluit de afzuig- of wasemkap af.
 • Sluit het gas of elektra van het kooktoestel af.
 • Plaats snel een passende deksel op de pan. Houd hierbij de deksel schuin van je af om brandwonden te voorkomen. Door het gebrek aan zuurstof dooft de brand na enige tijd vanzelf. Laat de pan langere tijd afkoelen en houd de deksel erop.

Vooral niet doen

 • Brandend olie of vet met water blussen.
 • Een brandende of hete pan verplaatsen. Dit vergroot het risico op brand en persoonlijk letsel.


Handelen in geval van brand

Is er sprake van een brand? Handel dan als volgt:

 • Sluit alle ramen en deuren. Zo kan de brand zich niet verder verspreiden.
 • Bel 112 en waarschuw alle buren en/of huisgenoten.
 • Verlaat het woongebouw. Maak hierbij geen gebruik van de lift.
 • Neem zo spoedig mogelijk contact met Stadswonen Rotterdam op.
 • Stel indien van toepassing de beheerder van je woongebouw op de hoogte.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) richt zich op de gelegenheidsinbreker. Bijvoorbeeld een inbreker die met een schroevendraaier op zak langs woningen loopt en kijkt waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden. Het PKVW is verdeeld in drie deelcertificaten: Veilige Woning, Veilig Complex en Veilige Omgeving

De meeste van onze woningen hebben het certificaat Veilige Woning.

Jouw voordelen certificaat Veilige Woning

 • 90% minder kans op een geslaagde inbraak.
 • vaak korting op de premies van de inboedelverzekering.
 • veilig gevoel in je woning.
 • veilig gevoel bij afwezigheid 


Jouw maatregelen inbraakpreventie

Uiteraard kun jij ook maatregelen nemen om een inbraak te voorkomen:


Sluit ramen en deuren

Zelfs wanneer je slechts even je woning verlaat is het belangrijk om al je ramen en deuren te sluiten, ook die van je balkon. Woon je in een kamer? Doe dan altijd je kamerdeur op slot en sluit de gezamenlijke voordeur van de eenheid af.


Sluit entreedeur woongebouw

Om te voorkomen dat onbevoegden je woongebouw kunnen betreden, is het belangrijk om niemand mee te laten lopen. Doe ook nooit zomaar de deur open, maar controleer eerst wie er aanbelt.


Wek aanwezige indruk

Avondje stappen? Wek een aanwezige indruk en laat een spaarlampje branden.


Label geen sleutels

Label je sleutels of die van je huisgenoten niet met een adreslabel. Bewaar de sleutels ook niet in een enveloppe voorzien van het adres en/of huisnummer.


Plaats geen bericht van afwezigheid

Ben je niet thuis? Vermeld deze informatie nooit via een briefje op de deur en ook niet op sociale media. Inbrekers houden deze signalen goed in de gaten.


Houd de brievenbus leeg

Zorg dat iemand bij langere tijd afwezigheid regelmatig je brievenbus leegt, zodat het lijkt alsof je gewoon aanwezig bent.


Vraag een identiteitsbewijs

Vraag altijd om een identiteitsbewijs als een persoon zich bijvoorbeeld meldt voor (onderhouds)werkzaamheden. Medewerkers van Stadswonen Rotterdam en gelieerde onderhoudsbedrijven kunnen zich altijd legitimeren.


Schakel hulpdiensten in bij verdachte situaties

De politie is te bereiken op 0900 - 8844. Bel in geval van een noodsituatie 112. Informeer ook Stadswonen Rotterdam en indien van toepassing de beheerder van je woongebouw.
Meer informatie over veilig wonen: Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid

Neem vooraf maatregelen om schade als gevolg van inbraak en/of brand te beperken.

 • Inboedelverzekering
  Sluit een toereikende inboedelverzekering af inclusief dekking van braakschade. Meer informatie over verzekeren.
 • Bezittingen
  Maak foto’s van je bezittingen en bewaar deze plus de bonnen buiten de woning op een veilige plaats. Noteer ook type- en serienummers.
 • Digitale data
  Maak regelmatig back-ups van de data op je computer, laptop, telefoon, mediaspeler en fotocamera en berg deze veilig (het liefst buiten de woning) op.