Nieuwe huurder

De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Nieuwe Huurder

Bij ons zijn gas, water, licht, internet, TV én kleine reparaties geregeld, zodat jij je kunt bezig houden met belangrijke zaken.

Welkom, leuk dat je bij Stadswonen Rotterdam je kamer, appartement of studio huurt.

Als nieuwe huurder komt er veel op je af en wellicht heb je nog vragen. Aan de hand van de onderstaande checklist kun je kijken of je aan alles hebt gedacht. 

Huren bij Stadswonen Rotterdam heeft vele voordelen. Een daarvan is dat voor bijna alle woongebouwen gas, water en licht aan de hand van de Servicekosten zijn geregeld. Je hoeft hier dus niets zelf voor af te sluiten. Mocht dit voor jouw woongebouw anders zijn is dat in het huurcontact altijd aangegeven bij de specificatie servicekosten.

Je wilt natuurlijk niet offline zijn dus zaken om snel te regelen als je, je woning betrekt zijn je internet, tv en eventuele telefoonaansluiting.


Internet

De meeste van onze grote woongebouwen zijn voorzien van een snelle internetverbinding via glasvezel. Wij noemen dit netwerk KennisGlas.

Internet via de kabel is in de woongebouwen van Stadswonen Rotterdam niet mogelijk. De kabel is hiervoor namelijk niet geschikt.

TV

Alle woningen van Stadswonen Rotterdam zijn voorzien van een kabelaansluiting voor TV en radio. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de servicekosten.

Telefoon

Bij Stadswonen Rotterdam maken telefoondiensten geen deel uit van de huurovereenkomst. Je bent dus vrij om (indien gewenst) telefonie via KennisGlas of via een telefoonlijn (bijv. KPN) aan te vragen.


Telefonie via kennisglas 

In alle woningen waar KennisGlas is aangesloten is het mogelijk om te bellen via KennisGlas. Kijk voor meer informatie op www.kennisglas.nl


Vaste telefoonlijn

Voor telefonie en/of ADSL diensten kun je een vaste telefoonlijn (bijv. KPN) aanvragen. In de meeste gevallen kan een externe partij zonder de tussenkomst van Stadswonen Rotterdam de telefoonaansluiting (een zgn. ISRA-punt; het punt waar de telefoonlijn de woning binnenkomt) activeren. Deze telefoonaansluiting is meestal te vinden in de woon- en/of slaapkamer. In geval van een onzelfstandige woning (kamer waar voorzieningen als douche, toilet en /of keuken worden gedeeld met medehuurders) is deze aansluiting vaak terug te vinden in de gemeenschappelijke gang of keuken.


Rol Stadswonen Rotterdam

Telefoonlijnen kunnen niet overal geactiveerd worden zonder de tussenkomst van Stadswonen Rotterdam. In sommige woongebouwen maakt een eventuele telefoonlijn gebruik van de gebouwbekabeling. Dit heeft tot gevolg dat iemand van Stadswonen Rotterdam ter plekke de telefoonlijn moet aansluiten op deze infrastructuur. Dit is het geval in de volgende woongebouwen:

Om een telefoonlijn in één van deze woongebouwen te laten activeren dien je Stadswonen Rotterdam eerst om toestemming te vragen. De toestemming wordt schriftelijk bevestigd en tevens voorzien van instructies voor de huurder als de aansluitende partij. Woon je in één van de bovengenoemde woongebouwen en wil je een telefoonlijn laten activeren in je woning? Stuur dan je aanvraag naar info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘aanvraag telefoonlijn’. Let op: Voor het aansluiten van de lijn op de infrastructuur van de woning worden voorrijkosten in rekening gebracht.

In de onderstaande woongebouwen is het niet mogelijk een telefoonlijn aan te vragen:

Reden hiervoor is het ontbreken van exclusieve infrastructuur voor dergelijke diensten tussen de centrale ruimte in het woongebouw en de woning. Telefonie via KennisGlas is hier uiteraard wel mogelijk.

Het is mogelijk om (een deel van) de eigen inventaris van de huidige bewoner over te nemen. Neem hiervoor contact op met de huidige bewoner. Kom je tot een overeenkomst met de huidige huurder? Vul dan samen de verklaring overname roerende goederen in voor de eindinspectie van de huidige huurder.

Een huurovereenkomst heeft juridische waarde. Met het tekenen van een huurovereenkomst komen wij een aantal rechten en plichten met elkaar overeen. De rechten en plichten staan niet alleen vermeld in de huurovereenkomst, maar ook aanvullende documenten.

Met het zetten van jouw handtekening op de huurovereenkomst verklaar je ook akkoord te zijn met de Algemene Huurvoorwaarden en (indien van toepassing) het Beheerreglement. In deze documenten is vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan.

Studie-huurovereenkomst

In een aantal woongebouwen is een studie-huurovereenkomst van toepassing. In de studie-huurovereenkomst staat dat je de woning kunt huren zolang je als voltijd HBO- of WO-student ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in Rotterdam. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst beloof je dat je na het beëindigen van je studie binnen zes maanden verhuist.

Een studie-huurovereenkomst is van toepassing op woongebouwen die alleen bestemd zijn voor de doelgroepen:

 • Student HBO - hogeschool in Rotterdam
 • Student WO - universiteit in Rotterdam

In het overzicht van onze woongebouwen vind je per woongebouw voor welke doelgroep dit bestemd is en of een studie-huurovereenkomst van toepassing is.

Na studie verhuizen

In de studie-huurovereenkomst staat dat je de woning kunt huren zolang je als voltijd HBO- of WO-student ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in Rotterdam. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst beloof je dat je na het beëindigen van je studie binnen zes maanden verhuist.

Uitvoering studie-huurovereenkomst

Je geeft met het tekenen van de huurovereenkomst toestemming aan Stadswonen Rotterdam om te controleren dat je studeert. Dit kan op twee manieren:

 1. Stadswonen Rotterdam informeert bij de onderwijsinstelling of je (nog) studeert.
 2. Stadswonen Rotterdam vraagt aan jou om te bewijzen dat je (nog) studeert.

Studeer je niet (meer) of laat je niets van je horen? Dan ontvang je bericht dat de halfjaartermijn is ingegaan. Het is de bedoeling dat je in dit halfjaar een andere woning vindt die beter pas bij je nieuwe situatie, namelijk afgestudeerd! Uiteraard kan Stadswonen Rotterdam je hierbij helpen.

Studie-huurovereenkomst verlopen en dan?

Als je studie-huurovereenkomst is verlopen bieden we je natuurlijk ook een alternatief. Je kunt Stadswonen Rotterdam doorverhuizen naar een woning die (beter) aansluit bij jouw nieuwe afgestudeerde situatie. We noemen dit wooncarrière maken Hierbij geldt wel: schrijf je tijdig in!

Daarnaast is het ook mogelijk om een woning via Woonstad Rotterdam te huren. Vraag hiervoor eerst een woonpas aan bij Woonnet Rijnmond. Hoe eerder je de woonpas aanvraagt, hoe meer wachttijd je opbouwt. En hoe meer wachttijd je opbouwt, hoe groter de kans op een woning.

Het verschilt per soort sleutel en per woongebouw wanneer en van wie je de sleutels ontvangt. Er zijn twee soorten sleutels:

 1. IJzeren sleutel
  Je kunt deze op de ingangsdatum van jouw huurovereenkomst ophalen op kantoor of bij de beheerder van je woongebouw. Tijdens het tekenen van de huurovereenkomst wordt hierover een afspraak gemaakt. 
 2. Kaartsleutel 
  Een kaartsleutel wordt voorgeprogrammeerd, zodat deze werkt op de ingangsdatum van jouw huurovereenkomst. De kaartsleutel ontvang je tijdens het tekenen van de huurovereenkomst.

Je ontvangt twee identieke sleutels. Wanneer je samen met je partner een woning betrekt, ontvang je drie identieke sleutels. De ontvangst van de postbussleutel verschilt per woongebouw. Voor de meeste woongebouwen geldt dat je de postbussleutel in de woning aantreft.

Extra sleutels bestellen

Je kunt een extra sleutel bestellen. De kosten hiervan bedragen € 19,50. Neem hiervoor telefonisch contact op. Indien op voorraad ligt de sleutel binnen één werkdag voor je klaar op kantoor. Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee bij het ophalen van een extra sleutel.

Ophalen sleutel uitbesteden

Je kunt iemand machtigen om de extra sleutel op te halen. Deze gemachtigde neemt de volgende zaken mee:

 • Jouw machtiging voorzien van jouw handtekening, aangevuld met de datum van ondertekening en de naam van de gemachtigde.
 • Een kopie van jouw identiteitsbewijs.
 • Een eigen identiteitsbewijs.

Sleutel verloren of buitengesloten

Ben je jouw sleutel verloren of heb je jezelf buitengesloten? Zo los je het op:

 • Vraag of de beheerder van je woongebouw de deur voor je kan openen.

  Lukt dit niet?

 • Kom dan tijdens openingstijden langs op kantoor. Een nieuwe sleutel kost € 19,50.

  Buiten openingstijden?

 • Bel buiten onze openingstijden 010 - 245 67 00. Er wordt dan een slotenmaker gestuurd. Let op, de kosten hiervan bedragen ongeveer € 150,- en zijn voor jouw rekening.

Stadswonen Rotterdam levert de woning in goede staat aan je op. De staat van oplevering is vastgesteld met behulp van het inspectieformulier. Een kopie van dit formulier vind je in de woning. Constateer je toch gebreken die niet in het inspectieformulier zijn opgenomen? Meld deze gebreken via mijn Stadswonen binnen zeven kalenderdagen na de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Stadswonen Rotterdam beoordeelt de gebreken en stelt je op de hoogte van de conclusie. Indien nodig worden de herstelwerkzaamheden alsnog uitgevoerd.

Als je geen gebreken hebt gemeld binnen de termijn van zeven dagen, dan heb je de woning in goede staat geaccepteerd.

Volgens de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ben je verplicht je binnen vijf dagen na de ingangsdatum van jouw huurovereenkomst bij de gemeente Rotterdam in te schrijven. Hiervoor heb je een verhuurderverklaring nodig, deze ontvang je van Stadswonen Rotterdam.

Kijk voor meer informatie over inschrijven op de website van de gemeente Rotterdam.

Natuurlijk wil je, je kamer, studio of appartement inrichten zoals je zelf wilt. Een toffe kleur op de muur of een andere gordijnen. Dit soort aanpassingen mag je natuurlijk doorvoeren; let er wel op dat je de ruimte bij vertrek weer zo dient op te leveren als je deze hebt ontvangen (incl. de geleverde vloerbedekking en gordijnen).

Wil je grotere aanpassingen doen of wil je zelf voorzieningen aanbrengen in jouw woning? Vraag hiervoor dan toestemming aan via mijn Stadswonen.

Je kunt drie reacties krijgen:

 1. Toestemming en de voorziening mag blijven zitten als je verhuist.
 2. Toestemming, met als voorwaarde dat je de voorziening verwijdert als je verhuist.
 3. Geen toestemming.

Het is jouw verantwoordelijkheid de zelf aangebrachte voorziening te onderhouden en repareren.

Stadswonen Rotterdam heeft alle woongebouwen en dus alle woningen casco verzekerd, inclusief de eventueel bij de woningen behorende inventaris. Wij adviseren jou in ieder geval de volgende verzekeringen af te sluiten:

 • Inboedelverzekering
  Sluit een toereikende inboedelverzekering af inclusief dekking van braakschade. Je hebt meer waardevolle spullen dan je denkt.
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Glasverzekering

Huurtoeslag voor kamers aanvragen


De meeste kamers van Stadswonen Rotterdam zijn ‘aangewezen’ voor huurtoeslag. Of je recht hebt op huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de rekenhuur*, je leeftijd en je financiële situatie. Een voorwaarde is dat je ingeschreven staat bij de gemeente.

* De rekenhuur is de huur inclusief servicekosten.

Huurtoeslag voor studio’s en appartementen

Ook als je een studio of appartement huurt, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of je huurtoeslag krijgt en hoeveel huurtoeslag je ontvangt is afhankelijk van de rekenhuur, je leeftijd en je financiële situatie. Je kunt een proefberekening maken via de website van de belastingdienst.

Huurtoeslag aanvragen

Je huurtoeslag kun je aanvragen bij de belastingdienst

 • Voor het aanvragen van huurtoeslag heb je informatie over je woonkosten nodig. Huurtoeslag wordt berekend over de huur inclusief de servicekosten: verlichting/elektra, schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en huismeester of bijdrage beheer huurders.

  Wil je meer weten over het aanvragen van huurtoeslag? Lees dan ons blog Huurtoeslag aanvragen als je op kamers woont, met handige tips.

Nu je alle noodzakelijke zaken hebt geregeld kan het leukste beginnen, het inrichten van je woning! We hebben wat leuke tips voor je op een rijtje gezet. Houd er wel rekening mee dat je niet zomaar groots mag klussen in je woning.


Hang

Als eerstejaars had ik door de kameractie toch al binnen een maand een leuke kamer in Delfshaven