De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Klacht indienen

Klacht indienen

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van Stadswonen Rotterdam, dan kun je een klacht indienen. Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie, dan kun je een zaak indienen bij de commissie Beheerstructuur.

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van Stadswonen Rotterdam, dan kun je een klacht indienen. Onze klachtenprocedure in het kort:

 1. Meld het ons
  Het kan zijn dat je het niet eens bent met Stadswonen Rotterdam of dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Neem dan contact met ons op via info@stadswonenrotterdam.nl. Bij spoedgevallen bel je met 010 – 245 67 00.
 2. Bevestiging
  Binnen 3 werkdagen (bij spoed binnen 24 uur) ontvang je een bevestiging van ons dat wij jouw melding in goede orde hebben ontvangen. Afhankelijk van het soort klacht doen we dat telefonisch, schriftelijk of maken we een afspraak met je. In dit eerste contact proberen we jouw klacht direct op te lossen.
 3. Oplossing
  Binnen 10 werkdagen na de bevestiging proberen wij het probleem op te lossen. Mochten wij meer tijd nodig hebben om een oplossing te vinden, dan hoor je dat natuurlijk tijdig.

Wanneer we jouw klacht ongegrond verklaren en niet in behandeling nemen, word je hierover geïnformeerd. De reden waarom we jouw klacht zo beoordelen wordt dan duidelijk aangegeven. Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van deze beslissing waarbij we advies uitbrengen voor uitbrengen voor aanvullende mogelijkheden.

Geschillenadviescommissie

Indien je hier geen genoegen mee neemt, kan er een afspraak ingepland worden voor een persoonlijke toelichting. Mochten we er daarna niet samen uitkomen, dan kun je terecht bij de Geschillenadviescommissie.

Wanneer kan ik naar de Geschillenadviescommissie?

Stel dat je niet tevreden bent over de service van Stadswonen Rotterdam. Bijvoorbeeld omdat jouw reparatieverzoek niet correct is afgehandeld. Of omdat er een te hoog huurbedrag van jouw bankrekening is afgeschreven. Wij hebben geprobeerd om samen tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Dan kan jij je wenden tot de Geschillenadviescommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bemiddelt en adviseert bij geschillen tussen klant en corporatie.

Aanmelden geschil

Via de website van de Geschillenadviescommissie kun je toetsen of het geschil door de commissie in behandeling genomen wordt en ook kan je hier je geschil aanmelden.

Vervolgstappen nodig?

Mocht de uitkomst van de klachtbehandeling bij zowel de Stadswonen Rotterdam als bij de Geschillenadviescommissie niet naar tevredenheid zijn dan kan je de stap naar de huurcommissie maken. Mocht ook dit niet leiden tot een tevreden uitkomst dan kan je tenslotte nog de stap naar de kantonrechter maken.

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie, dan kun je een klacht indienen. De procedure in het kort:

Meld het bij je wooncommissie

Maak je bezwaar of klacht binnen twee weken schriftelijk kenbaar bij je wooncommissie. Jouw zaak wordt in de eerstvolgende vergadering van de wooncommissie behandeld. Wanneer de wooncommissie jouw zaak ongegrond verklaart, word je hierover geïnformeerd. De reden wordt altijd duidelijk aangegeven. Je krijgt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Meld het bij de Commissie Beheerstructuur

Ben je het vervolgens niet eens met het besluit van je wooncommissie dan kan je binnen twee weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij de Commissie Beheerstructuur van Stadswonen Rotterdam. Let wel: Overschrijding van de beroepstermijn maakt een beroep niet-ontvankelijk. Je bezwaar inclusief bijbehorende stukken kan je richten aan info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘tav de secretaris van de Commissie Beheerstructuur’.

Procedure Commissie Beheerstructuur

 1. Je ontvangt een ontvangstbevestiging inclusief (verwijzing naar) het reglement Commissie Beheerstructuur;
 2. Binnen 30 dagen na indiening ontvang je een uitnodiging voor de zitting van de Commissie. Tussen uitnodiging en zitting verstrijken minimaal vijf werkdagen;
 3. De uitspraak van de commissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de zittingsdatum, schriftelijk aan alle partijen medegedeeld. De uitspraak omvat een motivering en eventueel een sanctie.

Voor de volledigheid: De uitspraken van de commissie zijn bindend voor alle partijen en openbaar.


Stel een vraag


Bekijk vragen over