De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Klacht indienen

Klacht indienen

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van Stadswonen Rotterdam of van je wooncommissie, dan kan je een klacht indienen.

Onze klachtenprocedure in het kort:

 1. Meld het ons
  Het kan zijn dat je het niet eens bent met Stadswonen Rotterdam of dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Neem dan contact met ons op via info@stadswonenrotterdam.nl. Bij spoedgevallen bel je met 010 – 245 67 00.
 2. Bevestiging
  Binnen 3 werkdagen (bij spoed binnen 24 uur) ontvang je een bevestiging van ons dat wij jouw melding in goede orde hebben ontvangen. Afhankelijk van het soort klacht doen we dat telefonisch, schriftelijk of maken we een afspraak met je. In dit eerste contact proberen we jouw klacht direct op te lossen.
 3. Oplossing
  Kunnen we de klacht niet in het eerste contact oplossen, dan proberen we dit binnen 10 dagen na bevestiging te doen. Als we meer tijd nodig hebben, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten.

Wanneer we jouw klacht ongegrond verklaren en niet in behandeling nemen, dan informeren we je hierover. Je hoort dan ook waarom we je klacht zo beoordelen. We sturen je een schriftelijke bevestiging van de beslissing en geven advies over je verdere mogelijkheden.

Geschillenadviescommissie

Als je hier geen genoegen mee neemt, dan kan je een afspraak inplannen voor een persoonlijke toelichting. Komen we er samen niet uit? Neem dan contact op met de Geschillenadviescommissie.

Wanneer kan ik naar de Geschillenadviescommissie?

Je kan naar de Geschillenadviescommissie als je bij Stadswonen een klacht hebt ingediend en we hebben geprobeerd samen tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Dan kan je naar de Geschillenadviescommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bemiddelt en adviseert bij geschillen tussen klant en corporatie.

Aanmelden geschil

Via de website van de Geschillenadviescommissie kan je toetsen of het geschil door de commissie in behandeling genomen wordt en ook kan je hier je geschil aanmelden.

Vervolgstappen nodig?

Als de uitkomst van de klachtbehandeling bij zowel de Stadswonen Rotterdam als bij de Geschillenadviescommissie niet naar tevredenheid is, dan kan je naar de huurcommissie gaan. Leidt dit ook niet tot het gewenste resultaat? De kantonrechter is dan de volgende stap. 

Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van je wooncommissie, dan kun je een klacht indienen. De procedure in het kort:

Meld het bij je wooncommissie

Maak je bezwaar of klacht binnen twee weken schriftelijk kenbaar bij je wooncommissie. Je zaak wordt in de eerstvolgende vergadering van de wooncommissie behandeld. Wanneer de wooncommissie jouw zaak ongegrond verklaart, word je hierover geïnformeerd. De reden wordt altijd duidelijk aangegeven. Je krijgt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Meld het bij de Commissie Beheerstructuur

Ben je het vervolgens niet eens met het besluit van je wooncommissie dan kan je binnen twee weken na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij de Commissie Beheerstructuur van Stadswonen Rotterdam. Let wel: Overschrijding van de beroepstermijn maakt een beroep niet-ontvankelijk. Je bezwaar inclusief bijbehorende stukken kan je naar ons mailen met als onderwerp ‘tav de secretaris van de Commissie Beheerstructuur’.

Procedure Commissie Beheerstructuur

 1. Je ontvangt een ontvangstbevestiging inclusief (verwijzing naar) het reglement Commissie Beheerstructuur;
 2. Binnen 30 dagen na indiening ontvang je een uitnodiging voor de zitting van de Commissie. Tussen uitnodiging en zitting verstrijken minimaal vijf werkdagen;
 3. De uitspraak van de commissie wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de zittingsdatum, schriftelijk aan alle partijen medegedeeld. De uitspraak omvat een motivering en eventueel een sanctie.

De uitspraken van de commissie zijn bindend voor alle partijen en openbaar.