De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

In en om de woning

In en om de woning

Alles wat je moet weten over in en om je woning: internet, televisie, telefonie, onderhoud, reparaties, parkeren, klussen, en duurzaam wonen.

Stadswonen Rotterdam draagt goed zorg voor de woongebouwen en we vragen jou hetzelfde te doen. In het onderhoud van de woongebouwen en de woningen is er onderscheid in dagelijks en planmatig onderhoud. Omdat we binnen Stadswonen Rotterdam werken met een beheerstructuur zijn de rollen en verantwoordelijkheden per woongebouw verschillend. De afspraken hierover zijn opgenomen in de onderhoudswijzers


De rol van Stadswonen Rotterdam

Stadswonen Rotterdam is verantwoordelijk voor de algemene technische staat van de woningen en woongebouwen. Alle hieruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden zijn dan ook voor rekening van ons als verhuurder. Om een goede staat van onderhoud te garanderen, werken we met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Zo kunnen we alle noodzakelijke werkzaamheden op tijd en preventief (laten) uitvoeren.


Jouw rol

Als huurder heb jij de plicht jouw woning en de daarbij behorende gemeenschappelijke ruimten te verzorgen als een goed huurder. Kleine en/of dagelijkse onderhoudswerkzaamheden komen volgens de wet voor rekening van de huurder. Meer informatie hierover staat in het Besluit kleine herstellingen, behorend bij artikel 7: 240 burgerlijk wetboek. Werkzaamheden (onderhoud, reparatie, etc.) als gevolg van nalatigheid, onreinheid, vernieling of onjuist gebruik door jou of jouw gasten, komen altijd voor jouw rekening.


Kleine Herstellingenfonds beheerstructuur

In woongebouwen en panden waar de beheerstructuur van toepassing is, zijn de meeste kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden voor de huurders ‘afgekocht’ door het Kleine Herstellingenfonds. Door de relatieve korte bewoningsduur van de woningen is het namelijk niet redelijk dat een huurder tijdens deze korte duur alle onderhoudskosten moet dragen voor zaken of goederen die geruime tijd door voorgaande huurders werden gebruikt. Met het Kleine Herstellingenfonds verspreiden we deze onderhoudslasten over langere tijd. In de woongebouwen (30 woningen of meer) beheert de wooncommissie het Kleine Herstellingenfonds. Namens de huurders kunnen zij de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Een technische commissie van het woongebouw voert een aantal (eenvoudige) reparaties uit. Zo besparen we flink op uurloon en voorrijkosten. Voor het Kleine Herstellingenfonds van de kleine panden (29 woningen of minder) ligt het beheer en de uitvoering bij ons.


Servicefonds

Er zijn onderhoudszaken die feitelijk behoren tot de onderhoudsplicht van de huurder, maar die de huurder om uiteenlopende redenen niet kan of mag uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstoppen van (hemelwater)afvoeren en 24-uurs service in geval van liften of c.v.-installaties. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden worden betaald uit het servicefonds. Wij beheren dit fonds.


Fonds ‘inventaris/stoffering gemeenschappelijke ruimten’

Wij beheren het fonds ‘inventaris/stoffering gemeenschappelijke ruimten’. Uit dit fonds worden de kleine herstellingen en onderhouds- en vervangingswerkzaamheden voor het inventaris bekostigd. Het standaardpakket inventaris dat wij leveren bestaat meestal uit vloerbedekking, gordijnen, een kookplaat en tafelmodel koelkast. In sommige gevallen is het pakket afwijkend, welke inventaris tot je woning behoort is aangegeven in de huurovereenkomst.


Schoonmaak

De post schoonmaak bestaat uit de kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten zoals de entrees, gangen, trappenhuizen, liften en galerijen. Ook eventuele, incidentele schoonmaakkosten binnen het woongebouw vallen onder deze post.

Je wil natuurlijk niet offline zijn. Regel daarom snel je internet, tv en eventuele telefoonaansluiting. Dit kan op de volgende manieren:


Internet

De meeste van onze grote woongebouwen zijn voorzien van een snelle internetverbinding via glasvezel. Wij noemen dit netwerk KennisGlas.

Internet via de kabel is in de woongebouwen van Stadswonen Rotterdam niet mogelijk. De kabel is hiervoor namelijk niet geschikt.

TV

Alle onze woningen zijn voorzien van een kabelaansluiting voor tv en radio. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de servicekosten. Woon je bij ons, dan kijk je digitale televisie via Ziggo. Bekijk de instructie om in drie stappen je tv juist in te stellen.   

Telefoon

Bij Stadswonen Rotterdam maken telefoondiensten geen deel uit van de huurovereenkomst. Je bent dus vrij om, als je dit wil, telefonie via KennisGlas of via een telefoonlijn (bijvoorbeeld KPN) aan te vragen.


Vaste telefoonlijn

Voor telefonie en/of ADSL diensten kan je een vaste telefoonlijn aanvragen. In de meeste gevallen kan een externe partij zonder onze tussenkomst de telefoonaansluiting activeren. Deze aansluiting is meestal te vinden in de woon- en/of slaapkamer. In geval van een onzelfstandige woning (kamer waar je voorzieningen als douche, toilet en keuken deelt met medehuurders) is deze aansluiting vaak terug te vinden in de gemeenschappelijke gang of keuken.


Uitzonderingen

Bij de volgende gebouwen loopt de telefoonlijn via gebouwbekabeling en is het daarom niet mogelijk zonder onze tussenkomst een telefoonlijn te activeren: 

Om een telefoonlijn in een van deze woongebouwen te laten activeren, vraag je ons eerst om toestemming via e-mail. We bevestigen de toestemming schriftelijk en geven hierbij instructies voor de huurder en de aansluitende partij. Belangrijk om te weten: Voor het aansluiten van de lijn op de infrastructuur van de woning worden voorrijkosten in rekening gebracht.

In de volgende woongebouwen is het niet mogelijk een telefoonlijn aan te vragen:

In deze gebouwen ontbreekt een exclusieve infrastructuur voor dergelijke diensten tussen de centrale ruimte in het woongebouw en de woning. Telefonie via KennisGlas is hier uiteraard wel mogelijk.

Soms gaat er wel eens iets kapot in je woning of in de gezamenlijke ruimte. In de Onderhoudswijzers kan je zien voor wie de kosten zijn voor het repareren en vervangen van verschillende onderdelen. Reparaties die jezelf kan doen en die voor jouw rekening komen, hoef je niet aan te melden als reparatieverzoek. Alle overige reparatieverzoeken meld je eenvoudig in MijnStadswonen. Voor spoedreparaties (lekkage van gas- of waterleidingen, stormschade, etc.) bel je naar 010 - 245 67 00 (ook buiten kantooruren).

Klussen in je woning

Natuurlijk wil je je nieuwe kamer, studio of appartement inrichten zoals je zelf wil, misschien met een opvallende kleur op de muur of andere gordijnen. Dit soort kleine aanpassingen mag je doorvoeren. Let er wel op dat je de woonruimte bij vertrek moet opleveren zoals je deze hebt gekregen, inclusief de geleverde vloerbedekking en gordijnen.

Wil je grotere aanpassingen doen of voorzieningen aanbrengen in je woning? Vraag dan toestemming via MijnStadswonen.

Je kan drie reacties krijgen:

  • Toestemming en de voorziening mag blijven zitten als je verhuist.
  • Toestemming, met als voorwaarde dat je de voorziening verwijdert als je verhuist.
  • Geen toestemming.

Het is jouw verantwoordelijkheid de zelf aangebrachte voorziening te onderhouden en repareren.

De mogelijkheden voor vuilafvoer en afvalscheiding verschillen per woongebouw. Biedt jouw woongebouw niet de mogelijkheid om afval te scheiden? De gemeente Rotterdam heeft een website ontwikkeld met een overzicht van alle afvalcontainers, onderverdeeld in restafval, papier, glas en textiel. Voer je postcode in en bekijk welke afvalcontainers in jouw buurt staan.  


Grofvuil afvoeren

Gooi of plaats geen grofvuil, puin of chemisch afval in of naast de afvalcontainer. Grofvuil breng je kosteloos weg naar een milieupark. Ben je niet in de gelegenheid het grofvuil zelf weg te brengen? Maak dan een afspraak met Roteb om het te laten ophalen. Op de website van de Gemeente Rotterdam vind je meer informatie over het afvoeren van grofvuil.

De mogelijkheden om je auto te parkeren verschillen per woongebouw. Bij sommige gebouwen kan je een parkeerplaats huren via ons. Voor het aanvragen van een parkeervergunning bij de gemeente Rotterdam ben je zelf verantwoordelijk.

  • Woongebouw met parkeergelegenheid - geen betaald parkeren.  Neem contact op met ons om een parkeerplaats te huren. Is er sprake van een wachtlijst, dan wordt er contact met je opgenomen zodra je boven aan de lijst staat en er een plek beschikbaar is. Parkeer je auto tot die tijd aan de openbare weg.
  • Woongebouw met parkeergelegenheid - betaald parkeren.  Neem contact op met ons om een parkeerplaats te huren. Is er sprake van een wachtlijst, dan wordt er contact met je opgenomen zodra je boven aan de lijst staat en er een plek beschikbaar is. Parkeer je auto tot die tijd aan de openbare weg en maak gebruik van een parkeervergunning. Je kan alleen een parkeervergunning aanvragen als de auto op jouw naam staat en je bent ingeschreven bij de gemeente. 
  • Woongebouw zonder parkeergelegenheid - geen betaald parkeren.  Parkeer je auto aan de openbare weg. 
  • Woongebouw zonder parkeergelegenheid - betaald parkeren.  Parkeer je auto aan de openbare weg en maak gebruik van een parkeervergunning. Je kan alleen een parkeervergunning aanvragen als de auto op jouw naam staat en je bent ingeschreven bij de gemeente. 
  • Parkeerplaats huren bij ander woongebouw.  Regelmatig hebben wij parkeerplaatsen beschikbaar bij andere woongebouwen. 

Stadswonen Rotterdam kan door de aard van de woongebouwen goed gebruikmaken van collectieve energiezuinige energievoorzieningen. Zo wekken wij een deel van onze eigen stroom op, spoelen in een aantal woongebouwen onze huurders het toilet door met regenwater en hebben wij in onze meest recente nieuwbouwprojecten zoals Cité de nieuwste snufjes toegepast op het gebied van duurzaamheidtechnologie.

Beter voor milieu en je portemonnee

Zelf kan je ook een positieve bijdrage aan het milieu leveren. Bovendien scheelt het je vaak een hoop geld. Let dus goed op bijvoorbeeld jouw energie- en waterverbruik en afvalscheiding. Stimuleer ook je huisgenoten en buren om mee te doen. De servicekosten (waaronder de energiekosten) van een woongebouw worden doorbelast via een verdeelsleutel aan alle huurders van het gebouw. Jij hebt er dus profijt van als ook al jouw buren of huisgenoten energie besparen.