De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

In en om de woning

In en om de woning

Alles wat je moet weten over in en om je woning: internet, televisie, telefonie, onderhoud, reparaties, parkeren, klussen, en duurzaam wonen.

Je woont fijn in je kamer, studio of appartement. Maar helaas, er gaat wel eens iets kapot. Dan is het goed om te weten wie voor de reparatie en de daarbij behorende kosten verantwoordelijk is. Lees het hieronder. 

Je mag je woning natuurlijk naar eigen inzicht inrichten. Grote veranderingen of het aanbrengen van voorzieningen moet je altijd aanvragen. De troep die je overhoudt van het klussen, voer je natuurlijk op de juiste manier af. Hoe dit werkt lees je hieronder.

Heb je een auto? Dan wil je deze natuurlijk zo dicht mogelijk bij je woning parkeren. Per woongebouw zijn de mogelijkheden om je auto te parkeren anders. Ontdek het hieronder.

Stadswonen Rotterdam draagt goed zorg voor de woongebouwen en we vragen jou hetzelfde te doen. In het onderhoud van de woongebouwen en de woningen is er onderscheid in dagelijks en planmatig onderhoud. Omdat we binnen Stadswonen Rotterdam werken met een beheerstructuur zijn de rollen en verantwoordelijkheden per woongebouw verschillend. De afspraken hierover zijn opgenomen in de onderhoudswijzers. Als je niet zeker weet of jouw woongebouw binnen of buiten de beheerstructuur valt, dan kun je dit nakijken bij woongebouwen.

Onderhoudswijzer buiten beheerstructuur

De rol van de verhuurder en huurder bij onderhoud is wettelijk vastgelegd in het huurrecht. Deze brochure is de praktische vertaling van deze wettelijke bepalingen en geldt alleen voor huurders van complexen waar de beheerstructuur niet van toepassing is.

download

Onderhoudswijzer binnen beheerstructuur

De rol van de verhuurder en huurder bij onderhoud is wettelijk vastgelegd in het huurrecht. Deze brochure is de praktische vertaling van deze wettelijke bepalingen en geldt alleen voor huurders van complexen waar de beheerstructuur van toepassing is.

download

De rol van Stadswonen Rotterdam

Stadswonen Rotterdam is verantwoordelijk voor de algemene technische staat van de woningen en woongebouwen. Alle hieruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden zijn dan ook voor rekening van de verhuurder; Stadswonen Rotterdam. Om een goede staat van onderhoud te garanderen, werken we met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Zo kunnen we alle noodzakelijke werkzaamheden tijdig en preventief (laten) uitvoeren.


Jouw rol

Als huurder heb jij de plicht jouw woning en de daarbij behorende gemeenschappelijke ruimten te verzorgen als een goed huurder. Kleine en/of dagelijkse onderhoudswerkzaamheden komen volgens de wet voor rekening van de huurder. Meer informatie hierover staat in het Besluit kleine herstellingen, behorend bij artikel 7: 240 burgerlijk wetboek.

Werkzaamheden (onderhoud, reparatie, etc.) als gevolg van nalatigheid, onreinheid, vernieling of onjuist gebruik door jou of jouw gasten, komen altijd voor jouw rekening.


Kleine herstellingenfonds beheerstructuur

In woongebouwen en panden waar de beheerstructuur van toepassing is, zijn de meeste kleine en/of dagelijkse onderhoudswerkzaamheden voor de huurders ‘afgekocht’ door het Kleine Herstellingenfonds. Door de relatieve korte bewoningsduur van de woningen is het namelijk niet redelijk dat een huurder tijdens deze korte duur alle onderhoudskosten moet dragen voor zaken of goederen die geruime tijd door voorgaande huurders werden gebruikt. Met het Kleine Herstellingenfonds verspreiden we deze onderhoudslasten over langere tijd. In de woongebouwen (30 woningen of meer) beheert de wooncommissie het Kleine Herstellingenfonds. Namens de huurders kunnen zij de werkzaamheden (laten) uitvoeren. Een technische commissie van het woongebouw voert een aantal (eenvoudige) reparaties uit. Zo besparen we flink op uurloon en voorrijkosten. Voor het Kleine Herstellingenfonds van de kleine panden (29 woningen of minder) ligt het beheer en de uitvoering bij Stadswonen Rotterdam.

Servicefonds

Er zijn onderhoudszaken die feitelijk behoren tot de onderhoudsplicht van de huurder, maar die de huurder om uiteenlopende redenen niet kan of mag uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstoppen van (hemelwater)afvoeren en 24-uurs service in geval van liften of c.v.-installaties. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden worden betaald uit het servicefonds. Stadswonen Rotterdam beheert dit fonds.

Fonds ‘inventaris/stoffering gemeenschappelijke ruimten’

Stadswonen Rotterdam beheert het fonds ‘inventaris/stoffering gemeenschappelijke ruimten’. Uit dit fonds worden de kleine herstellingen en onderhouds- en vervangingswerkzaamheden ten behoeve van het inventaris bekostigd. Het standaardpakket inventaris dat Stadswonen Rotterdam levert bestaat meestal uit vloerbedekking, gordijnen, vierpits kookplaat (gas/elektrisch) en tafelmodel koelkast. In sommige gevallen is het pakket afwijkend, welke inventaris tot je woning behoort is aangegeven in de huurovereenkomst.

Schoonmaak

De post schoonmaak bestaat uit de kosten voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, o.a. de entrees, gangen, trappenhuizen, liften en galerijen. Ook eventuele, incidentele schoonmaakkosten binnen het woongebouw vallen onder deze post.

Soms gaat er wel eens iets kapot in je woning of in de gezamenlijke ruimte. In de onderhoudswijzer binnen de beheerstuctuur of onderhoudswijzer buiten de beheerstuctuur kun je zien voor wie de kosten zijn voor het repareren en vervangen van verschillende onderdelen. Reparaties die jezelf kunt doen en die voor jouw rekening komen, hoef je niet aan te melden als reparatieverzoek. Alle overige reparatieverzoeken meld je eenvoudig in mijn Stadswonen.

Ontdek welke onderhoudswijzer voor jouw woongebouw geldt.

Voor spoedreparaties (lekkage van gas- of waterleidingen, stormschade, etc.) bel je naar 010 - 245 67 00 (ook buiten kantooruren).

Natuurlijk wil je een kamer, studio of appartement inrichten zoals je zelf wilt, misschien met een toffe kleur op de muur of andere gordijnen. Dit soort kleine aanpassingen mag je doorvoeren. Let er wel op dat je de kamer of woning bij vertrek moet opleveren zoals je deze hebt ontvangen, inclusief de geleverde vloerbedekking en gordijnen.

Wil je grotere aanpassingen doen of voorzieningen aanbrengen in je woning? Vraag dan toestemming via MijnStadswonen.

Je kunt drie reacties krijgen:

  1. Toestemming en de voorziening mag blijven zitten als je verhuist.
  2. Toestemming, met als voorwaarde dat je de voorziening verwijdert als je verhuist.
  3. Geen toestemming.

Het is jouw verantwoordelijkheid de zelf aangebrachte voorziening te onderhouden en repareren.

De mogelijkheden voor vuilafvoer en afvalscheiding verschillen per woongebouw. Biedt jouw woongebouw niet de mogelijkheid om afval te scheiden? De gemeente Rotterdam heeft een website ontwikkeld met een overzicht van alle afvalcontainers, onderverdeeld in restafval, papier, glas en textiel. Voer je postcode in en bekijk welke afvalcontainers in jouw buurt staan.  


Grofvuil afvoeren

Gooi of plaats geen grofvuil, puin of chemisch afval in/naast de afvalcontainer. Grofvuil kun je kosteloos wegbrengen naar een milieupark. Ben je niet in de gelegenheid het grofvuil zelf weg te brengen, of heb je hier geen zin in? Maak dan een afspraak met Roteb om het te laten ophalen. Op de website van de Gemeente Rotterdam vind je meer informatie over afvoer van grofvuil.

De mogelijkheden om je auto te parkeren verschillen per woongebouw. Bij sommige gebouwen kun je een parkeerplaats huren via Stadswonen Rotterdam. Voor het aanvragen van een parkeervergunning bij de gemeente Rotterdam ben je zelf verantwoordelijk.


Woongebouw met parkeergelegenheid - geen betaald parkeren

Neem contact op met Stadswonen Rotterdam om een parkeerplaats te huren. Is er sprake van een wachtlijst, dan wordt er contact met je opgenomen zodra je boven aan de lijst staat en er een plek beschikbaar is. Parkeer je auto tot die tijd aan de openbare weg.

Woongebouw met parkeergelegenheid - betaald parkeren

Neem contact op met Stadswonen Rotterdam om een parkeerplaats te huren. Is er sprake van een wachtlijst, dan wordt er contact met je opgenomen zodra je boven aan de lijst staat en er een plek beschikbaar is. Parkeer je auto tot die tijd aan de openbare weg en maak gebruik van een parkeervergunning. Let op, je kunt alleen een parkeervergunning aanvragen als:

  1. De auto op jouw naam staat.
  2. Je ingeschreven staat bij de gemeente.

Woongebouw zonder parkeergelegenheid - geen betaald parkeren

Parkeer je auto aan de openbare weg.

Woongebouw zonder parkeergelegenheid - betaald parkeren

Parkeer je auto aan de openbare weg en maak gebruik van een parkeervergunning. Let op, je kunt alleen een parkeervergunning aanvragen als:

  1. De auto op jouw naam staat.
  2. Je ingeschreven staat bij de gemeente.


Parkeerplaats huren bij ander woongebouw

Regelmatig hebben wij parkeerplaatsen beschikbaar bij andere woongebouwen. Deze plaatsen kun je ook huren. Bekijk onze parkeerplaatsen


Parkeervergunning aanvragen

Voor parkeren aan de openbare weg in de betaald parkeerzones kun je een parkeervergunning aanvragen. Let op, je kunt alleen een parkeervergunning aanvragen als:

  1. De auto op jouw naam staat.
  2. Je ingeschreven staat bij de gemeente.

Vraag je parkeervergunning online aan bij de gemeente Rotterdam.

Stadswonen Rotterdam kan door de aard van de woongebouwen goed gebruik maken van collectieve energiezuinige energievoorzieningen. Zo wekken wij een deel van onze eigen stroom op, spoelen in een aantal woongebouwen onze huurders het toilet door met regenwater en hebben wij in onze meest recente nieuwbouwprojecten zoals Cité de nieuwste snufjes toegepast op het gebied van duurzaamheidtechnologie.

Beter voor milieu en je portemonnee

De fundamenten zijn dus gelegd. Je kunt duurzaam wonen bij Stadswonen Rotterdam. Zelf kun je ook een positieve bijdrage aan het milieu leveren. Bovendien scheelt het je vaak een hoop geld. Let dus goed op bijvoorbeeld jouw energie- en waterverbruik en afvalscheiding. Stimuleer ook je huisgenoten en buren om mee te doen. De servicekosten (waaronder de energiekosten) van een woongebouw worden doorbelast via een verdeelsleutel aan alle huurders van het gebouw. Jij hebt er dus profijt van als ook al jouw buren of huisgenoten energie besparen.