De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Contract en afspraken

Contract en afspraken

Als je op kamers woont wil je graag weten hoe het zit met onderverhuren, samenwonen, huisdieren en een feestje geven. Wat mag wel en wat mag niet? Je leest het in je huurovereenkomst.

De rechten en plichten staan niet alleen vermeld in de huurovereenkomst, maar ook in aanvullende documenten zoals  de Algemene Huurvoorwaarden en (wanneer van toepassing) het Beheerreglement. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van afspraken.

Campuscontract

Voor onze studentenwoningen hebben wij campuscontracten. In een campuscontract staat dat je de woning kan huren zolang je studeert. Na het beëindigen of afronden van je studie heb je zes maanden de tijd om een andere woonruimte te zoeken.


Uitvoering campuscontract

Je geeft ons met het tekenen van een campuscontract toestemming om te controleren dat je studeert. Dit kan op twee manieren:

 • We informeren bij de onderwijsinstelling of je (nog) studeert.
 • We vragen aan jou om te bewijzen dat je (nog) studeert.

Studeer je niet (meer) of laat je niets van je horen? Dan ontvang je bericht dat de halfjaartermijn is ingegaan. Het is de bedoeling dat je in dit half jaar een andere woning vindt. Je kan bij ons doorverhuizen naar een woning die (beter) aansluit bij je nieuwe situatie. Dit kan als je in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar bent en inkomen uit werk hebt.

Als je 28 jaar of ouder bent kan je niet meer verhuizen naar een andere woonruimte van ons. Er zijn dan wel andere mogelijkheden om een woning in Rotterdam te vinden.


  De beheerstructuur

  In woongebouwen waar de beheerstructuur van toepassing is, heb jij invloed op het beleid en ons beheer. De beheerstructuur is vastgelegd in het beheerreglement en is onderdeel van jouw huurovereenkomst.

  Invloed op drie niveaus

  1. Individuele huurder.  Op individueel niveau heb je de gelegenheid jouw eigen woonsfeer te onderhouden en te verbeteren. Je kan je via de bewonersvergadering en wooncommissie laten horen of bij een geschil naar de Geschillencommissie stappen. Je bepaalt mede wie er in de woon- en kascommissie zitten en kan jezelf verkiesbaar stellen. 
  2. Wooncommissie.  Deze commissie vormt de vertegenwoordiging van alle huurders van een woongebouw. De voorzitter van de wooncommissie is de beheerder van het woongebouw. De beheerder vormt bij een aantal onderwerpen de schakel tussen huurder en verhuurder. Binnen het woongebouw zorgt de wooncommissie voor het naleven van (huis)regels.
  3. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS).   SHS is de overkoepelende huurdersvertegenwoordiging en vertegenwoordigt alle huurders. Voor de meeste vragen, klachten of ideeën kun je terecht bij de woon- of bewonerscommissie van jouw woongebouw of bij ons. De SHS is er voor de zaken die een grotere groep huurders betreft. Kijk voor meer informatie op de website van de SHS


  Wooncommissie

  Een wooncommissie bestaat uit vier tot tien bewoners die zich inzetten voor het woongebouw en hun medehuurders. Lees meer over wat een wooncommissie doet en voor jou kan betekenen. 

  Bewonersvergadering

  De wooncommissie organiseert minimaal één keer per jaar een bewonersvergadering. Hierin bespreken de bewoners zaken over woon- en leefklimaat in en rond het woongebouw. Alle huurders mogen deelnemen aan deze bewonersvergadering. 


   Kascommissie

   De kascommissie controleert het financiële beleid van het lopende boekjaar van de wooncommissie. De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden. De kascommissieleden mogen geen wooncommissieleden zijn.

   Dagelijks Bestuur

   Het dagelijks bestuur voert alle activiteiten uit van de wooncommissie. Het dagelijks bestuur bestaat uit een beheerder, penningmeester en eventueel een assistent beheerder.

   Samenwonen op kamers 

   In onze kamers kan je niet samenwonen. Wel kan je proberen om samen in een unit te wonen. Die kans is wel klein, omdat er niet vaak twee of meer kamers tegelijk vrijkomen in een unit. De grootste kans om samen in een unit te wonen is als een van jullie er al woont en de ander lange tijd bij ons staat ingeschreven als woningzoekende. Als er een kamer in de unit vrijkomt en de achterblijvende bewoners kiezen voor hospiteren, dan krijgen zij de reacties van de vijftien kandidaten met de langste inschrijfduur aangeleverd. Uit deze lijst kiezen zij een aantal kandidaten om kennis mee te maken.


   Samenwonen in studio’s

   Voor studio’s geldt een maximum bewonersaantal van één. In een studio kan je dus niet samenwonen. 


   Samenwonen in appartementen

   In al onze appartementen mag je samenwonen. Onze insteek is dat je hier met je partner woont. Mocht je niet met een partner willen samenwonen maar met een vriend, vriendin of familielid, dan is het goed om te weten dat het ene appartement zich hiervoor beter leent dan het andere. Deze informatie vind je per woning in het aanbod. 

   Om in aanmerking te komen voor een appartement voor afgestudeerden, moet één van jullie al bij ons huren. Wil je samenwonen in een appartement voor studenten, dan moet één van jullie bij ons ingeschreven staan als woningzoekende. Samenwonen vraag je aan via MijnStadswonen

   Belangrijk om te weten: Samenwonen kan gevolgen hebben voor je huurtoeslag en eventuele andere toeslagen die je ontvangt. Op de website van de Belastingdienst over samenwonen vind je meer informatie.

   Huisdieren

   Onze woningen zijn niet geschikt voor het houden van huisdieren. Wil je toch een huisdier? Informeer dan vooraf naar de regels. Je mag alleen huisdieren houden die jouw buren geen hinder of overlast bezorgen. Woon je in een kamer? Dan heb je schriftelijke toestemming van ons nodig. Is in jouw woongebouw de beheerstructuur van toepassing? Dien dan je verzoek in bij de wooncommissie.

   Feestje geven

   Wil je een feestje geven? Dat kan natuurlijk. Maak van te voren goede afspraken en zorg ervoor dat jij en jouw gasten geen overlast veroorzaken. Meld ook het feestje vooraf aan je buren en (indien van toepassing) aan de beheerder van je gebouw. Sommige woongebouwen hebben een recreatieruimte die je voor een feestje kan gebruiken. Vraag dit na bij je wooncommissie.

   Onderverhuren

   Ga je op stage of ga je afstuderen op een andere plek (in Nederland of in het buitenland)? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden je kamer aan iemand anders verhuren. Dit mag alleen als de reden van onderverhuur studiegerelateerd is, bij vakantie en sabbatical mag het dus niet. Ook mag je je kamer niet zomaar verhuren aan anderen. Niet zelf, maar ook niet via websites zoals Airbnb. Onderverhuur vraag je aan via MijnStadswonen.