De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Contract en afspraken

Contract en afspraken

Met het tekenen van een huurovereenkomst komen wij een aantal rechten en plichten met elkaar overeen.

De rechten en plichten staan niet alleen vermeld in de huurovereenkomst, maar ook in aanvullende documenten. Zo weten we van beide kanten wat mag, wat niet mag en hoe we met elkaar omgaan. Wel zo fijn! Hieronder vind je een aantal voorbeelden van afspraken:

Een huurovereenkomst heeft juridische waarde. Met het tekenen van een huurovereenkomst komen wij een aantal rechten en plichten met elkaar overeen. De rechten en plichten staan niet alleen vermeld in de huurovereenkomst, maar ook aanvullende documenten.

Met het zetten van jouw handtekening op de huurovereenkomst verklaar je ook akkoord te zijn met de Algemene Huurvoorwaarden en (indien van toepassing) het Beheerreglement. In deze documenten is vastgelegd hoe wij met elkaar omgaan.

Studie-huurovereenkomst

In een aantal woongebouwen is een studie-huurovereenkomst van toepassing. In de studie-huurovereenkomst staat dat je de woning kunt huren zolang je als voltijd HBO- of WO-student ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in Rotterdam. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst beloof je dat je na het beëindigen van je studie binnen zes maanden verhuist.

Een studie-huurovereenkomst is van toepassing op woongebouwen die alleen bestemd zijn voor de doelgroepen:

 • Student HBO - hogeschool in Rotterdam
 • Student WO - universiteit in Rotterdam

In het overzicht van onze woongebouwen vind je per woongebouw voor welke doelgroep dit bestemd is en of een studie-huurovereenkomst van toepassing is.

Na studie verhuizen

In de studie-huurovereenkomst staat dat je de woning kunt huren zolang je als voltijd HBO- of WO-student ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling in Rotterdam. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst beloof je dat je na het beëindigen van je studie binnen zes maanden verhuist.

Uitvoering studie-huurovereenkomst

Je geeft met het tekenen van de huurovereenkomst toestemming aan Stadswonen Rotterdam om te controleren dat je studeert. Dit kan op twee manieren:

 1. Stadswonen Rotterdam informeert bij de onderwijsinstelling of je (nog) studeert.
 2. Stadswonen Rotterdam vraagt aan jou om te bewijzen dat je (nog) studeert.

Studeer je niet (meer) of laat je niets van je horen? Dan ontvang je bericht dat de halfjaartermijn is ingegaan. Het is de bedoeling dat je in dit halfjaar een andere woning vindt die beter past bij je nieuwe situatie, namelijk afgestudeerd! Uiteraard kan Stadswonen Rotterdam je hierbij helpen.

Studie-huurovereenkomst verlopen en dan?

Als je studie-huurovereenkomst is verlopen, bieden we je natuurlijk een alternatief. Je kunt bij Stadswonen Rotterdam doorverhuizen naar een woning die (beter) aansluit bij jouw nieuwe situatie. We noemen dit wooncarrière maken. Hierbij geldt wel: schrijf je tijdig opnieuw in!

Daarnaast is het ook mogelijk om een woning via Woonstad Rotterdam te huren. Vraag hiervoor eerst een woonpas aan bij Woonnet Rijnmond. Als je de woonpas hebt aangevraagd, dan bouw je inschrijfduur op. Hoe meer inschrijfduur je hebt, hoe groter de kans op een woning.

Soms is het gewoon leuker om samen te wonen. In sommige woningen van Stadswonen Rotterdam is dit mogelijk.


Samenwonen op kamers

Het komt niet vaak voor dat er twee of meer kamers tegelijk vrijkomen in een wooneenheid. De grootste kans om samen in een eenheid te wonen is als een van jullie hier al woont en de ander al langere tijd staat ingeschreven als woningzoekende bij Stadswonen Rotterdam. Als er een kamer in de unit vrij komt en de achterblijvende bewoners kiezen voor hospiteren, dan krijgen zij de reacties van de vijftien kandidaten met de langste inschrijfduur aangeleverd. Uit deze lijst kiezen zij een aantal kandidaten om kennis mee te maken.


Samenwonen in studio’s

Voor studio’s geldt een maximum bewonersaantal van één. In een studio kun je dus niet samenwonen.

Samenwonen in appartementen

In al onze appartementen mag je samenwonen. Onze appartementen worden toegewezen aan werkende jongeren met een vast inkomen. Onze insteek is dat je hier met je partner woont. Mocht je niet met een partner willen samenwonen maar met een vriend/vriendin of familielid, dan is het goed om te weten dat het ene appartement zich hiervoor beter leent dan het andere. Deze informatie vind je per woning in het aanbod.

Om in aanmerking te komen voor een woning waarin je samen kunt wonen met je partner, heb je slechts één inschrijving bij ons nodig. Dus jij of jouw partner staat bij ons ingeschreven.

Onze woningen zijn niet geschikt voor het houden van huisdieren. Wil je toch een huisdier? Informeer dan vooraf naar de regels. Je mag alleen huisdieren houden die jouw buren geen hinder of overlast bezorgen. Woon je in een kamer? Dan heb je schriftelijke toestemming van Stadswonen Rotterdam nodig. Aanvragen kan via info@stadswonenrotterdam.nl. Is in jouw woongebouw de beheerstructuur van toepassing? Dien dan je verzoek in bij de wooncommissie.

Wil je een feestje geven? Dat kan natuurlijk. Maak van te voren goede afspraken en zorg ervoor dat jij en jouw gasten geen overlast veroorzaken. Meld ook het feestje vooraf aan je buren en indien van toepassing aan de beheerder. Sommige woongebouwen beschikken over een recreatieruimte die je voor een feestje kunt gebruiken. Dit kun je navragen bij de wooncommissie van je woongebouw.

Het is mogelijk om je woning of kamer onder te verhuren als de reden studiegerelateerd is. Verhuren aan anderen via websites zoals Airbnb is niet mogelijk.

Ga je voor je studie een tijdje naar het buitenland en wil je je woonruimte onderverhuren? Hiervoor moet je toestemming vragen aan Stadswonen Rotterdam. Dit kan in mijn Stadswonen. Hier meld je de reden van onderhuur en voegt hierbij: 

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder 
 • een studiebewijs van de onderhuurder 
 • een officieel bewijsstuk van de reden van onderverhuur (zie voorwaarden)

  Voorwaarden onderhuur

  • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.
  • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in.
  • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
  • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website www.9292.nl.
  • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
  • Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij Stadswonen Rotterdam. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
  • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
  • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
  • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.

  Tijdens het onderhuren

  Let op! Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc. Laat je goed informeren door de verschillende instanties wat onderverhuren voor jou betekent.

  • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst, inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning.
  • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring afgeven, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
  • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
  • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

  In woongebouwen waar de beheerstructuur van toepassing is, heb jij invloed op het beleid en beheer van Stadswonen Rotterdam. De beheerstructuur is vastgelegd in het beheerreglement. Dit reglement maakt, indien van toepassing, onderdeel uit van jouw huurovereenkomst.

  Invloed op drie niveaus


  1. Individuele huurder
  Op individueel niveau heb je de gelegenheid jouw eigen woonsfeer te onderhouden en te verbeteren. Je kunt je via de bewonersvergadering en wooncommissie laten horen of bij een geschil naar de Geschillencommissie stappen. Je bepaalt mede wie er in de woon- en kascommissie zitting nemen en kunt jezelf verkiesbaar stellen. 

  2. Wooncommissie 
  Deze commissie vormt de vertegenwoordiging van alle huurders van een woongebouw. De voorzitter van de wooncommissie is de beheerder van het woongebouw. De beheerder vormt bij een aantal onderwerpen de schakel tussen de huurders en Stadswonen Rotterdam. Binnen het woongebouw zorgt de wooncommissie voor het naleven van (huis)regels. Volgens de Wet op het Overleg Huurder-Verhuurder (WoHV) is de wooncommissie voor het woongebouw de gesprekspartner van Stadswonen Rotterdam. 


  3. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) 
  Volgens de Wet op het Overleg Huurder-Verhuurder (WoHV) is Huurdersbelang Stadswonen gesprekspartner van Stadswonen Rotterdam. De SHS is de hoogste huurdersvertegenwoordiging. Kijk voor meer informatie op de website van de SHS


  Wooncommissie

  De wooncommissie is de vertegenwoordiging van de huurders in jouw woongebouw en bestaat uit minimaal vier en maximaal tien huurders. De wooncommissie komt minimaal acht keer per jaar samen om de gang van zaken te bespreken over de onderstaande vier werkgebieden:

  1. Voordragen van nieuwe huurders.
  2. Bespreken van de servicekosten en vaststellen van de fondsen.
  3. Houden van een spreekuur en het behandelen of afhandelen van sociale klachten, reparatieverzoeken en andere vragen.
  4. Bewaken en in stand houden van een goed leef- en studieklimaat. Dat wil zeggen: het woongebouw schoon, heel en veilig houden.

  Ook legt het dagelijkse bestuur tijdens de vergadering van de wooncommissie verantwoording af.

  Bewonersvergadering

  De wooncommissie organiseert een bewonersvergadering. Tijdens deze vergadering bespreken de bewoners zaken over woon- en leefklimaat in en rond het woongebouw. Alle huurders zijn bevoegd om deel te nemen aan deze bewonersvergadering. Enkele afspraken:

  • De bewonersvergadering vindt minimaal één keer per jaar plaats. De vergadering vindt vaker plaats als minimaal tien procent van de huurders dit vraagt.
  • De beheerder zit de bewonersvergadering voor. Tijdens de vergadering hebben de wooncommissieleden geen stemrecht.
  • De bewonersvergadering benoemt de kascommissie.
  • De wooncommissie verspreidt de notulen van de bewonersvergadering onder de huurders binnen veertien dagen na de vergadering.

  Kascommissie

  De kascommissie controleert het financiële beleid van het lopende boekjaar van de wooncommissie. De kascommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden. De kascommissieleden mogen geen wooncommissieleden zijn.

  Dagelijks Bestuur

  Het dagelijks bestuur voert alle activiteiten uit rondom de vier werkgebieden van de wooncommissie. Het dagelijks bestuur bestaat uit een beheerder, penningmeester en eventueel een assistent beheerder.

  Klachten over wooncommissie

  Heb je een klacht over de wooncommissie? Bespreek deze dan eerst tijdens het spreekuur. Ben je ontevreden met het resultaat, dien dan een schriftelijke klacht (e-mail of brief) in bij de wooncommissie. De commissie is verplicht deze klacht te bespreken tijdens de eerstvolgende vergadering van de wooncommissie en jou hierover schriftelijk terugkoppeling te geven. Ben je nog steeds ontevreden over het resultaat? Teken dan binnen twee weken bezwaar aan. Beslist de wooncommissie het eerder genomen besluit te handhaven, dan kun je binnen veertien dagen na uitspraak in beroep gaan bij de Klachten- en Geschillencommissie.

  Klachten- en Geschillencommissie

  Bij deze commissie kun je een klacht indienen over het handelen, of nalaten daarvan, door de wooncommissie. Stuur het geschil (compleet met stukken/correspondentie) naar:
  De secretaris van de Klachten- en Geschillencommissie
  Postbus 4057
  3006 AB Rotterdam

  De Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is de overkoepelende huurdersvertegenwoordiging van Stadswonen Rotterdam. De SHS vertegenwoordigt dus alle huurders. Voor de meeste vragen, klachten of ideeën kun je terecht bij de woon- of bewonerscommissie van jouw woongebouw of bij Stadswonen Rotterdam. De SHS is er voor de zaken die een grotere groep huurders betreft.

  Ben je het niet eens met het handelen of nalaten van Stadswonen Rotterdam, dan kun je een klacht indienen. Onze klachtenprocedure in het kort:

  1. Meld het ons

  Het kan zijn dat je het niet eens bent met Stadswonen Rotterdam of dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Neem dan contact met ons op via info@stadswonenrotterdam.nl. Spoedgeval? Bel met 010 -245 67 00


  2. Bevestiging

  Binnen 3 werkdagen (bij spoed binnen 24 uur) ontvang je een bevestiging van ons dat wij jouw melding in goede orde hebben ontvangen. Afhankelijk van het soort klacht doen we dat telefonisch, schriftelijk of maken we een afspraak met je. In dit eerste contact proberen we jouw klacht direct op te lossen.


  3. Oplossing

  Binnen 10 werkdagen na de bevestiging proberen wij het probleem op te lossen. Mochten wij meer tijd nodig hebben om een oplossing te vinden, dan hoor je dat natuurlijk tijdig. Wanneer we jouw klacht ongegrond verklaren en niet in behandeling nemen, word je hierover geïnformeerd. De reden waarom we jouw klacht zo beoordelen wordt dan duidelijk aangegeven. Je krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van deze beslissing waarbij we advies uitbrengen voor uitbrengen voor aanvullende mogelijkheden.

  Ben je het niet eens met de beslissing en het advies? Dan kan er een afspraak ingepland worden voor een persoonlijke toelichting. Mochten we er daarna niet samen uitkomen, dan kun je terecht bij de Geschillenadviescommissie.


  4. Niet eens? Vervolgstappen

  Stel dat je niet tevreden bent over de service van Woonstad Rotterdam. Bijvoorbeeld omdat jouw reparatieverzoek niet correct is afgehandeld. Of omdat er een te hoog huurbedrag van jouw bankrekening is afgeschreven. Wij hebben geprobeerd om samen tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt. Dan kan jij je wenden tot de geschillenadviescommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die bemiddelt en adviseert bij geschillen tussen klant en corporatie.   a. Aanmelden geschil

    Via de website van de Geschillenadviescommissie kun je toetsen of het geschil door de commissie in behandeling genomen wordt en ook kan je hier je geschil aanmelden.

     b. Huurcommissie

      Mocht de uitkomst van de klachtbehandeling bij zowel de Stadswonen Rotterdam als bij de Geschillenadviescommissie niet naar tevredenheid zijn dan kan je de stap naar de huurcommissie maken. www.huurcommissie.nl.


      c. Kantonrechter

      Mocht ook dit niet leiden tot een tevreden uitkomst dan kan je tenslotte nog de stap naar de kantonrechter maken.

      De Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is de overkoepelende huurdersvertegenwoordiging van Stadswonen Rotterdam. De SHS vertegenwoordigt dus alle huurders. Voor de meeste vragen, klachten of ideeën kun je terecht bij de woon- of bewonerscommissie van jouw woongebouw of bij Stadswonen Rotterdam. De SHS is er voor de zaken die een grotere groep huurders betreft.


      Herson

      Ik ben huurder én beheerder van het complex waar ik woon. Makkelijk voor iedereen: als er iets is weten mijn medebewoners me te vinden en zoek ik een oplossing.