De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Urgentie

Hoe vraag ik urgentie aan?

Urgentie aanvragen kan via het urgentieformulier . Bekijk eerst of je recht hebt op urgentie en of je in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. De voorwaarden vind je hieronder. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan kun je voor € 25,- urgentie aanvragen. Je krijgt eenmalig een passende woning toegewezen. Weiger je de woning? Dan vervalt je urgentieverklaring.

Wat zijn de voorwaarden voor urgentie?

In sommige situaties kun je urgentie aanvragen voor een kamer in Rotterdam. Als je ingeschreven bent bij Stadswonen Rotterdam, je in Rotterdam studeert of gaat studeren en er sprake is van een van de onderstaande situaties, dan kun je een urgentieverklaring ontvangen.

De urgentievoorwaarden: 

  • Lange reistijd (langer 2 uur): je bent minimaal zes maanden ingeschreven bij Stadswonen Rotterdam én je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je onderwijsinstelling in Rotterdam) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website 9292.nl.
  • Geweld of bedreiging: Er is sprake van ernstig psychisch of fysiek geweld, of bedreiging daarmee, waardoor je niet in je huidige woning kunt blijven wonen. Het geweld of de bedreiging is aantoonbaar met een verklaring van de politie.
  • Medische redenen(alleen als je al huurt bij Stadswonen Rotterdam): Je kunt aantonen dat de medische problematiek pas is ontstaan na vestiging in een van onze woongebouwen, en het medische probleem houdt verband met je woning. Een medisch adviseur toetst dit indien gewenst. De medische adviseur brengt in dat geval advies uit aan de urgentiecommissie.
  • (De)centrale selectie studie (loting): Je kunt bij aanvang van het studiejaar aantonen dat je een opleiding gaat volgen waarop de centrale selectie (inloting) van toepassing is. Deze opleiding ga je volgen aan een hogeschool of universiteit in Rotterdam. Daarnaast is je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je onderwijsinstelling in Rotterdam) is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website 9292.nl

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van urgentie?

De kosten voor het in behandeling nemen van een urgentieaanvraag zijn € 25,-. Als je urgentieaanvraag niet wordt toegekend en je geen urgentieverklaring ontvangt, dan is restitutie niet mogelijk.

Wat gebeurt er als urgentie is toegekend?

Als urgentie is toegekend en je een urgentieverklaring hebt ontvangen, dan bieden we je één kamer aan. We kunnen in het geval van urgentie geen rekening houden met eventuele voorkeuren. Weiger je de woning, dan vervalt je urgentie.