De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Toewijzen

Hoe worden de woningen toegewezen?

Het toewijzen van woningen kan op twee manieren:

  1. Via hospiteren
  2. Via directe toewijzing van Stadwonen Rotterdam.

Indien er door de achterblijvende huurders is gekozen voor hospiteren, maak je kennis met de huidige bewoners en kiezen zij hun nieuwe huisgenoot. Zij stellen een profiel op dat gepubliceerd wordt bij de advertentietekst en ontvangen van alle reacties een lijst met maximaal 15 reacties van personen die aan de voorwaarden voldoen en de langste inschrijfduur hebben. Wanneer er niet is gekozen voor hospiteren of wanneer het een appartement of studio betreft, wijst Stadswonen Rotterdam deze direct toe op basis van inschrijfduur. Bij deze manier van toewijzing zijn alleen je inschrijfduur, leeftijd en inkomensgrens van belang. Zowel bij hospiteren als bij direct toewijzen geldt dus: hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans op een woning.