De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Onderverhuren

Mag ik mijn kamer onderverhuren?

Ga je op stage of ga je afstuderen op een andere plek (in Nederland of in het buitenland)? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden je kamer aan iemand anders verhuren. Dit mag alleen als de reden van onderverhuur studiegerelateerd is, bij vakantie en sabbatical mag het dus niet. Ook mag je je kamer niet zomaar verhuren aan anderen. Niet zelf, maar ook niet via websites zoals Airbnb. Onderverhuur vraag je aan via MijnStadswonen.

Hoe kan ik mijn kamer onderverhuren?

Toestemming voor onderverhuur vraag je aan via MijnStadswonen. Je geeft de reden van onderhuur op en voegt hierbij: 

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de onderhuurder. Scherm hierbij het burgerservicenummer (BSN) en het paspoortnummer af. Met de KopieID app maak je een veilige kopie van het identiteitsbewijs 
 • een studiebewijs van de onderhuurder (indien van toepassing)
 • een officieel bewijsstuk van de reden van onderverhuur

Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet bij ons ingeschreven te staan. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.

  Waar moet ik op letten tijdens het onderverhuren van mijn kamer of appartement?

  Het inschrijven van de onderhuurder op jouw adres kan van invloed zijn op bijvoorbeeld toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst, de doorbelasting van verontreinigingsheffing die huurders van zelfstandige woonruimte betalen aan de Regionale Belasting Groep, etc. Laat je dus goed informeren door de verschillende instanties wat dit voor jou betekent.

  • De huurovereenkomst blijft op jouw naam staan en je blijft als hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst (inclusief tijdige huurbetaling en juiste wijze van bewoning).
  • Op jouw verzoek kan Stadswonen Rotterdam een verhuurdersverklaring verstrekken, waarmee de onderhuurder zich bij de Gemeente Rotterdam op jouw adres kan inschrijven. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registreert de onderhuurder dan als uitwonende. In de verhuurdersverklaring staat de toegestane onderhuurperiode aangegeven.
  • Stel de onderhuurder, indien van toepassing, voor aan de beheerder van je woongebouw en aan jouw huisgenoten.
  • Betaal je de huur nog niet via een automatische machtiging? Dan adviseren wij je deze alsnog aan te vragen.

  Wat zijn de voorwaarden voor en afspraken over onderverhuur?

  Ga je op stage of ga je afstuderen op een andere plek (in Nederland of in het buitenland)? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden je kamer aan iemand anders verhuren.

  Voorwaarden onderhuur:

  • De reden van onderhuur moet studiegerelateerd zijn. Je gaat bijvoorbeeld studeren in het buitenland voor een bepaalde tijd. Voor een sabbatical of vakanties geven we geen toestemming voor het onderverhuren van de gehuurde woonruimte.
  • Dien je aanvraag uiterlijk anderhalve maand voor de ingangsdatum van de onderhuurperiode in. Dit kan in mijnStadswonen
  • De maximale duur van de onderhuur is twaalf maanden.
  • Je reistijd van deur tot deur (van je huidige woonadres tot aan je stage- of afstudeerplek is langer dan twee uur. Stadswonen Rotterdam toetst dit aan de hand van de website 9292.nl.
  • De onderhuur valt niet in de maand van opzegging van de huurovereenkomst.
  • Je draagt zelf een onderhuurder aan. Hij of zij hoeft niet ingeschreven te staan bij Stadswonen Rotterdam. Zoek je nog een onderhuurder? Kijk dan eens op de website van HousingAnywhere voor een inkomende exchange student.
  • De onderhuurder behoort tot de doelgroep die geldt voor jouw woongebouw. In het overzicht van onze woongebouwen vind je deze informatie per woongebouw.
  • Je huisgenoten (als je die hebt) hebben geen bezwaar tegen de onderhuurder die de woning/kamer tijdelijk gaat bewonen.
  • De huurprijs die je vraagt aan de onderhuurder mag maximaal de hoogte bedragen van de huurprijs inclusief servicekosten die jij aan ons betaalt.

  Waarom mag ik mijn kamer niet via Airbnb verhuren?

  Er zijn verschillende redenen voor waarom je je woonruimte niet zomaar mag verhuren zonder toestemming.

  1. Het is in strijd met de Algemene Huurvoorwaarden van Stadswonen Rotterdam die onderdeel uitmaken van je huurovereenkomst. 

  2. Je kamer/woning is bestemd om te wonen en niet voor recreatief gebruik.

  3. We zijn een woningcorporatie en wettelijk verplicht aan te kunnen tonen aan wie we de woonruimte verhuren.

  Daarnaast: Iedereen wil veilig wonen. Door woonruimte zomaar aan vreemden te verhuren, weet je niet wie je in je huis haalt. Ook je huisgenoten en buren kennen deze mensen niet. Het is vervelend als je geconfronteerd wordt met een vreemde in je pand.

  Wat zijn de consequenties als ik mijn ruimte verhuur zonder toestemming?

  Het is zonder toestemming van Stadswonen Rotterdam niet toegestaan je kamer of woning onder te verhuren. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om langdurige onderverhuur of verhuur via een partij zoals Airbnb. Zie ook de bepalingen in onze Algemene Huurvoorwaarden.

   Consequenties van illegaal onderverhuren zijn:

  • Er wordt een juridische procedure gestart om jouw huurovereenkomst te ontbinden
  • Je dient ontvangen inkomsten aan ons terug te betalen
  • Je ontvangt van ons geen goedhuurdersverklaring bij vertrek. Dit heeft consequenties voor het vinden van een nieuwe huurwoningen.
  • De woonfraude wordt gemeld bij de gemeente. In de gemeente Rotterdam is een Huisvestingsverordening van kracht waarin onderverhuur zonder toestemming wordt verboden. De gemeente legt boetes op voor illegale onderverhuur van € 5.000 tot € 18.000
  • Er wordt een melding gemaakt bij de Belastingdienst vanwege de inkomsten die je uit de verhuur hebt gekregen.