De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Huurverhoging

2017 - geen huurverhoging?

Stadswonen Rotterdam gaat in 2017 de huur voor huurdersdie gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen voor minima en een huur van 412,08 euro of hoger (excl. Servicekosten) voorlopig een jaar bevriezen.  Je hebt een minimuminkomen als het gezamenlijke controleerbare netto-maandinkomen minimaal € 600,- en niet hoger is dan:

  • € 1.225,- alleenstaand
  • € 1.500,- eenoudergezin
  • € 1.675,- samenwonend/gehuwd

Tot 5 maart 2017 kon je een formulier invullen waarmee je ons toestemming gaf om de gemeente jouw gegevens te laten verifiëren. We hebben je hierover geïnformeerd. Dit kan nu niet meer. Ontvang je in april een aankondiging voor huurverhoging en denk je op basis van bovenstaande informatie in aanmerking te komen voor het bevriezen van je huur? Dan kun je bezwaar indienen. 

Meer informatie
Begin april plaatsen wij meer informatie over de huurverhoging 2017 op deze website. Je kunt dan onder andere terugvinden hoe je bezwaar kunt indienen.

Hoe is de huurverhoging berekend?

Woningcorporaties mogen in 2017 de huren voor huishoudens met een huishoudinkomen onder of gelijk aan €40.349 verhogen met 2,8%. Voor huishoudens met een huishoudinkomen boven €40.349 mag de huur met maximaal 4,3% verhoogd worden.

Vanuit betaalbaarheidsbeleid heeft Stadswonen Rotterdam het besluit genomen huurders met een maandelijkse huur exc. servicekosten van boven € 414,80 (kwaliteitskortingsgrens) een lager of geen huurverhogingspercentage te geven.

In april worden de exacte percentages bekend gemaakt.


Inkomensafhankelijke huurverhoging

Sinds 1 juli 2013 mogen verhuurders een extra huurverhoging berekenen aan huurders van zelfstandige woonruimte met een middeninkomen of hoger inkomen. Zelfstandige woningen zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen, appartementen en portiekwoningen. Eind april ontvang je hierover een brief, waarin staat met welk bedrag de huur is verhoogd.

Hoe komt Stadswonen Rotterdam aan mijn inkomen?

Van de Belastingdienst heb je een bericht ontvangen dat wij de categorie, waarin je inkomen valt, hebben opgevraagd. Wij weten dus niet wat je exacte inkomen is. De Belastingdienst heeft aan jou en aan Stadswonen Rotterdam doorgegeven in welke categorie je inkomen valt. Op basis van die gegevens wordt het huurverhogingspercentage van jouw wooneenheid  voor dit jaar bepaald. Eind april ontvang je van ons een brief waar je huurverhogingspercentage in staat vermeld.

Hoe wordt mijn inkomen bepaald?


Het inkomen is het verzamelinkomen zoals de Belastingdienst dat bepaalt over het jaar 2015. Het gaat dan om het gezamenlijk inkomen van iedereen in de gehuurde wooneenheid.

Inkomen klopt niet

Als je van mening bent dat er een foutieve verklaring is afgegeven door de Belastingdienst,  kun je op grond daarvan bezwaar maken via een e-mail aan info@stadswonenrotterdam.nl. Wij vragen dan een tweede verklaring op. Luidt die tweede verklaring anders, dan passen wij de huurverhoging  aan. Is die verklaring hetzelfde, dan voeren wij de huurverhoging door.

Let wel, als je van mening bent dat de Belastingdienst ons een verkeerd inkomen heeft doorgegeven, is het verstandig om bij de Belastingdienst aan te geven wat er niet klopt. Anders is de kans groot dat de tweede verklaring weer dezelfde foute informatie bevat en dat je bezwaar wordt afgewezen.

Kan Stadswonen Rotterdam nog meer doen met de verstrekte inkomensgegevens?

Nee. Dat is vastgelegd in de wet. We mogen de verklaring alleen gebruiken om de inkomensafhankelijke huurverhoging te onderbouwen. Ook mogen we de gegevens van de Belastingdienst niet langer bewaren dan nodig. Na uiterlijk een jaar moeten wij alles vernietigen.

Wat gebeurt er als ik gewoon mijn oude huur blijf betalen?

Indien je je 'oude huur' blijft betalen en als blijkt dat je geen bezwaarschrift heeft ingediend (dit kun je doen na ontvangst van de brief Huurverhoging in april, tot 1 juli 2017), ontvang je een herinnering per aangetekende post om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Doe je dit niet, dan dragen wij je dossier uiteindelijk over aan een deurwaarder.

Wat zijn gegronde redenen om bezwaar in te dienen tegen de huurverhoging?

LET OP - de huurverhogingsbrieven 2016 zijn in april 2016 uitgestuurd. In 2017 wordt opnieuw een huurverhoging doorgevoerd. Hieraan zitten mogelijk andere regels verbonden tot het maken van bezwaar.


- De huurprijs wordt hoger dan wettelijk toegestaan.
- De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken wegens onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling.
- Dit is de tweede huurverhoging binnen 12 maanden.(Soms mag de verhuurder binnen 12 maanden de huurprijs twee keer verhogen. Kijk op www.huurcommissie.nl voor meer informatie).
- Het voorstel tot huurverhoging is te laat.
- Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging.
- Ik heb een handicap en/of ik ben chronisch ziek. (max. verhoging is 1.1%)
- Het huishoudinkomen in 2014 is lager dan vermeld staat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Stadswonen Rotterdam vraagt voor jou een nieuwe inkomensverklaring bij de Belastingdienst op.
- Het huishoudinkomen in 2015 is lager dan in 2014. Je  dient hiervoor alle jaaropgaven, van het aantal bewoners dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat, en eventueel een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) bij het bezwaarformulier toe te voegen als het aantal personen dat inkomen ontvangt volgens jou niet klopt.
- Als je een inkomensdaling verwacht in 2016, bijvoorbeeld door het verliezen van een baan of door met pensioen te gaan, kun je ook bezwaar maken tegen het huurverhogingsvoorstel. Je dient hiervoor alle inkomensgegevens uit 2016, van het aantal personen dat op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat, en een
uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA) bij dit bezwaarformuliertoe te voegen als het aantal personen dat inkomen ontvangt niet klopt.

Hoe kom ik aan een uittreksel van de basisregistratie personen?

Dit uittreksel kun je opvragen bij de Gemeente Rotterdam. Hiervoor kun je terecht op de website van de Gemeente Rotterdam of contact opnemen via het telefoonnummer 14010.