De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Ontwikkelingen energieprijzen

Wat ga ik betalen voor energie?

In de woongebouwen waar een centrale gasaansluiting is, koopt Stadswonen (Woonstad Rotterdam) energie in bij Eneco. Met het driejaarlijkse contract hebben we nog goed ingekocht tot eind 2022 en betaal je nog de prijs van 0,61 cent per m3. Op dit moment zijn we aan het inkopen voor 2023. De prijzen zullen stijgen, omdat we een nieuw contract aangaan. De exacte tarieven zijn nog niet bekend.

In de woongebouwen die zijn aangesloten op stadsverwarming, zorgt Eneco voor de inkoop van energie. Eneco stelt de tarieven voor Rotterdam vast. De Autoriteit Consument en Markt bepaalt een maximaal tarief waar Eneco zich aan moet houden. De tarieven voor stadsverwarming zijn dit jaar (2022) al verdubbeld. De nieuwe tarieven voor 2023 zijn nog niet bekend, maar ook hier verwachten we dat je meer moet gaan betalen.

Meestal maken energieleveranciers de nieuwe tarieven eind januari bekend. Als we meer weten, hoor je van ons!

Per wanneer merk ik er iets van?

Elk jaar in mei/juni vindt de eindafrekening van de servicekosten plaats van het vorige kalenderjaar. Dan kijken we of je energieverbruik hoger of lager was dan je voorschot en verrekenen we het verschil. Als het nodig is, passen we je voorschot aan. Door de stijgende prijzen, weten we nu al dat je voorschot per 1 januari niet meer klopt en dat je (hoogstwaarschijnlijk) moet bijbetalen over de maanden januari-juni 2023. En dat we vanaf juli je energievoorschot moeten verhogen.

Moet ik straks veel bijbetalen?

Dat weten we nog niet zeker, maar we verwachten het wel. De eindafrekening van de servicekosten van het vorige kalenderjaar vindt plaats in mei/juni. Dan kijken we of je energieverbruik hoger of lager was dan je voorschot en verrekenen we het verschil. Door de stijgende prijzen, weten we nu al dat je voorschot per 1 januari 2023 niet meer klopt en dat je (hoogstwaarschijnlijk) moet bijbetalen.

Hoeveel dit is, is afhankelijk van je verbruik, wat de temperatuur de komende maanden gaat doen, de ontwikkelingen van de energieprijzen en of het prijsplafond en de energietoeslagen ook voor jou (gaan) gelden.

Verdienen jullie geld aan mijn energierekening?

Nee, we verdienen niets aan jouw energierekening. We brengen alleen de werkelijke kosten in rekening, op basis van de facturen van leveranciers en volgens het besluit servicekosten.