De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Dat hangt af van de hoogte van je huur en je inkomen. De huurverlaging geldt voor huurders van een zelfstandige sociale huurwoning. De Belastingdienst kijkt naar je inkomen over 2019. Lees hier of je in aanmerking komt.

Ik voldoe aan de voorwaarden. Wat nu?

Je hoeft niks te doen. Je krijgt automatisch van ons bericht in maart over je huurverlaging.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. In de tabel hierboven kun je zien tot hoever je huur wordt verlaagd.

Welke huur wordt verlaagd?

De kale huur. Dit wordt ook wel 'netto huur' genoemd. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet je kale huur (netto huur) boven het bedrag in de tweede kolom liggen.

Let op:
Het bedrag dat je maandelijks aan  ons betaalt kan hoger zijn dan je kale huur. Sommige huurders betalen ook kosten voor gas, water, licht aan ons. Die kosten tellen niet mee. Ook de servicekosten die je kunt hebben als je in een appartement woont tellen niet mee.

Hoe weet ik wat mijn netto huur is?

Ieder jaar krijg je een brief over de huuraanpassing. Daar staat in wat je netto huur (kale huur) is en wat je eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het om de netto huur.

Krijg ik door de huurverlaging ook minder huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van je inkomen, de grootte van je huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. De huurverlaging is meer dan de eventuele verlaging van de huurtoeslag.

Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

Nee je hoeft niets te doen. Je krijgt van ons automatisch bericht in maart.

Mijn gezamenlijk inkomen is in 2020 gedaald. Wat nu?

Heb je na 2019 een daling van je inkomen gehad waardoor je in de categorie voor huurverlaging bent gekomen? En duurt die inkomensdaling al meer dan 6 maanden onafgebroken?  Dan moet je de huurverlaging zelf aanvragen. We raden je aan dit vanaf maart te doen. We verwerken je verzoek ná de toets van de belastingdienst. 

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?

Ja. Huurders die zelf huurverlaging aanvragen moeten kunnen aantonen minstens zes maanden een inkomen te hebben onder de voor hen geldende inkomensgrens. Hierbij valt te denken aan recente salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als je ZZP-er bent. En een verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden. Het gaat om een verklaring die je zelf mag opstellen en ondertekenen. Dus niet om een officiële verklaring die je tegen betaling bij de gemeente moet opvragen.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling in de periode 1 januari 2020 tot 1 oktober 2020 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

De huurverlaging gaat in de meeste gevallen in op 1 mei 2021.